Arkiv for 2007-03

Ingen kategorier

Ny skulepolitikk!

2007-03

Norske elevar trivst betre og betre, faktisk best i Europa, det vert lagt stor vekt på det sosiale og elevane vert oppmoda til å uttrykkja seg sjølve og vera kreative. Likevel syner ulike undersøkingar at klasseskilja vert reproduserte i nærast ekstrem grad i skulen vår. Dette utfordrar skulepolitikken til venstresida, og burde inspirera til nytenkjing.

Les resten av artikkelen

Det fæle og det gode venstre

2007-03

Arbeidsfolk verden rundt ser i dag mot Latin-Amerika etter et eksempel på at det finnes et alternativ, at en bedre verden er mulig. Men gjør de rett i å se mot Latin-Amerika? Er et reelt alternativ under oppseiling, eller er det bare forhandlinger med den kapitalistiske globaliseringen med henblikk på å tilegne seg bedre vilkår i den implisitte kontrakten? Bryter Latin-Amerika med kapitalismen, eller fører det en kamp for rettferdighet?

Les resten av artikkelen

Kvinnebanken i Venezuela

2007-03

«Mujeres al poder, mujeres al poder» – «kvinner til makten». Kvinnebankbrukerne i fattigkommunen Macanao står tett i en halvsirkel og roper at de vil ha makt. En mektig avslutning på en todagers konferanse i et lokalt samarbeidsprosjekt mellom FNs utviklingsfond og Kvinnebanken i Venezuela. Kvinnene jobber med å forandre egen hverdag, og de stiller krav til myndighetene.

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og kvinneorganisering i Venezuela

2007-03

«Vi har det som dronninger nå,» sa Lina Gómez entusiastisk. Jeg traff Lina da jeg våren 2003 deltok på en rekke møter for kvinnekoordinatorene i FBM ( Fuerza Bolivariana de las Mujeres – Den bolivarske kvinnestyrken) i delstaten Nueva Esparta på øya Isla Margarita. Hun var kvinnekoordinator i en av kommunene på øya. Hun bodde i slummen og drev frivillig arbeid der, det vil si ulønna arbeid døgnet rundt. Ikke mye dronningtilværelse i mine øyne, men for første gang i Venezuelas historie var kvinnene blitt synlige og hadde fått mulighet til å endre situasjonen sin.

Les resten av artikkelen

Hva må gjøres med den norske skolen?

2007-03

Jeg bryr meg lite om hvor mange norsktimer de har eller hvor mange mattetimer. Jeg er opptatt av at de i løpet av de 10 årene de går, skal ha lært seg det de skal for å kunne klare seg videre.

Les resten av artikkelen

Transport i Hasselt og Bergen

2007-03

Vegtrafikken i de større norske byene er en stor bidragsyter til både lokale og globale miljøproblemer. Til tross for økt fokus på miljøvennlig byutvikling og nødvendigheten av å redusere problemene fra transportsektoren, skjer det lite i norske byer for å snu denne trenden. Det finnes imidlertid flere eksempler på europeiske byer som i mye større grad har tatt transportproblemene på alvor. I denne artikkelen vil jeg ta for meg to byer med til dels sammenfallende mål i miljø- og transportpolitikken, men som har gjennomført svært forskjellige strategier og tiltak. Transportpolitikken i Hasselt, Belgia, har endret seg radikalt på kort tid, mens politikken i Bergen i liten grad har ført til de endringene som er nødvendig for å redusere miljøproblemene fra transportsektoren.

Les resten av artikkelen

Dårleg klima – verst for dei fattige

2007-03

Dei rike landa har skapt problemet, men det er dei fattigaste menneska i verda som merkar konsekvensane.

Les resten av artikkelen

Darfur – den humanitære innsatsens politikk og myten om det hjelpeløse Afrika

2007-03

Ropene om intervensjon i Darfur gjaller høyt. Venstresida står som vanlig sammen med høyresida i forhold til spørsmål om Afrika. Manne Granqvist analyserer her hvordan klassisk imperialisme kles ut som humanitær interesse.

Les resten av artikkelen

Om dugnad, fri/open programvare og kapitalisme (debatt)

2007-03

I artikkelen «Digital dugnad – fremtiden er fantastisk» i Rødt! nr 1, 2007 skriv Ida Sofie Søland og Wilhelm Joys Andersen om såkalla digital dugnad – samarbeid med bruk av datateknologiske middel for å lage digitale produkt. Konklusjonen deira er at den digitale dugnaden fjernar digitale produkt frå marknaden og har i seg spirene til ei kommunistisk samfunnsorganisering. Blant fleire former for digital dugnad dei skriv om, er såkalla fri eller open programvare. Ein kan seie mykje om alle dei andre formene òg, men det er fri eller open programvare eg vil konsentrere meg om i denne teksten.

Les resten av artikkelen

Terrorisme i Danmark (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

Knudsen har skrevet en spennende kriminalroman, som du ikke klarer å legge fra deg.

Frp-koden (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

Det fins ikke noen FrP-kode, men Magnus Marsdals bok om Frp-suksessen er likevel nyttig.

Da Finnmark hadde sjansen (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

Denne boka er Arne Eriksens tredje om ulike deler og epoker i fiskerinæringa i Finnmark. Den avsluttes med å fortelle om et strategisk grep i 2005 fra det Røkke-eide Aker-konsernet: Kjell Inge Røkke sikra seg kontroll over trålerkvotene og fiskerianlegga i Vardø, Båtsfjord, Mehamn og Kjøllefjord til Westfish Aarsæther AS.

Les resten av artikkelen

24 år heismontørhistorie (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

På oppdrag for Heismontørenes Fagforening (HMF) har tidligere RV-leder Jørn Magdahl skrevet det tredje bindet i historien til Norges mest utskjelte fagforening. 

Les resten av artikkelen

Den jødiske lobbyen (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

I forkant av denne bokmeldinga har redaksjonen i Rødt! sagt at dei ikkje ønskjer ein ny Brendberg-debatt. No er det å melde boka The power of Israel in the United States av James Petras sjølvsagt ikkje det same som å gå god for konklusjonen i boka: At det er den er den jødiske lobbyen og ikkje oljeinteresser som styrer amerikansk midtaustenpolitikk. Men dels trur eg at mange vil ha nytte av meir kunnskap om den jødiske lobbyen sin påverknad på amerikansk midtaustenpolitikk. Dinest meiner eg at i ein nødvendig grenseoppgang mot antisemittismen, må vi ikkje kome dit at det å bruke ordet jøde/jødisk i ein politisk samanhengar, skal vere bannlyst.

Les resten av artikkelen

Beyond Capital (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

Rødt! ga tidligere i år ut Michael Lebowitz’ bok Sosialisme skapes ikke i himmelen!. Mye av det teoretiske grunnlaget for denne boka finner du i Beyond Capital.

Les resten av artikkelen