Arkiv for Jorun Gulbrandsen

Idrett, kjønn og makt (intervju med Gerd von der Lippe)

Nr 1 2013

Når mannsfotballen gjør det dårlig, skriver mediene "Miss Norway" om landslaget. Mens Marta Viera da Silva, som var regna som verdens beste kvinnelige fotballspiller, "spiller som en mann". De kjønnete, usynlige maktstrukturene må avdekkes for at det skal bli likestilling, sier Gerd von der Lippe i dette intervjuet. Gerd von der Lippe er idrettssosiolog, professor […]

Les resten av artikkelen

Vis fram kvinnene, ikke la dem forsvinne!

Nr 1 2013

Dette er en kritikk av dagens likestillingspolitikk, som får kvinner og kvinners liv til å bli usynlig, også for kvinner sjøl.

Kvinnekamp forsvinner fra språket, feminisme innføres som en trosretning. Hva er likestillingas begrensninger for arbeiderklassens kvinner?

I år skal vi feire kampen for stemmeretten på mange måter. Det bør også brukes til å trekke fram kvinner og kvinnekamp som har betydd noe for kvinnefrigjøring i tida etter 1913 og i dag.

La ikke kvinnene forsvinne!

Les resten av artikkelen

Jeg vil ha glede!

Nr 1 2006

Jeg vil ha sterke opplevelser av lykke. Ikke straff mot de rike som har plaga menneskene. Ikke hevn. Men de sterke følelsene av glede en kan oppleve med vennskap, overraskelser, fare, arbeid, vakkerhet, uten bekymringer for det daglige brød. Jeg tror jeg forklarer det best med en fortelling.

Les resten av artikkelen

Venstresida akkurat nå

Nr 4 2005

Ny regjering. Kan den føre til et oppbrudd? Er det krefter som med noen form for realisme vil danne et nytt venstreparti i Norge? Vil SV i regjering føre til en splittelse? Er Manifest et initiativ for et nytt parti? Eller har Manifest andre mål? Hva kan Klassekampen bidra med? Hva slags parti er nyttig nå?

Les resten av artikkelen

Om kommunistpartiet Om det revolusjonære partiet (nettbonus)

Nr 4 2005

I en artikkel i Rødt! nr 4, 2005 står det en artikkel om "Venstresida i dag". Den konkluderer med at det for tida ikke er noen seriøse revolusjonære partibyggere enn RV, AKP og RU. Den naturlige oppfølginga av artikkelen er: Hva er typiske trekk ved et kommunistparti/et revolusjonært parti? Til slutt kommer en tekst om hva AKP gjør i dag.

Les resten av artikkelen

Familiemannen – kvinnenes redning?

Nr 3 2005

Er det et maktforhold mellom menn og kvinner? Hvilke følger har det om svaret er ja eller nei? Trengs det kvinnekamp mot undertrykking, eller trengs det et likestillingsarbeid der begge kjønn kvitter seg med innarbeidete kjønnsroller? Hvis menn ikke undertrykker kvinner, er det da noen menn å kjempe imot, og er det egentlig noen kvinnelige ofre?

Les resten av artikkelen

Stortinget slakter folketrygda

Nr 3 2005

Stortinget har vedtatt prinsippene for en pensjonsreform. Det skjedde 26. mai 2005. Det var "pensjonsforliket" mellom regjeringa, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ble vedtatt, et forlik som ble inngått ei uke før dette. Straks kunne mediene opplyse at alle kommer til å få mer i pensjon, at førtidspensjoneringa (AFP) er sikra og at LO-kongressen har fått mange saker innfridd. Er det sant?

 

Les resten av artikkelen

« Forrige side