Det dei seier (dikt)

Av

Nr 2 2013

Det skal lønne seg
å jobbe –
det er det dei seier.

Det skal koste
å vera sjuk!
Det er ikkje
det dei seier,
men det er
det dei seier.

Øyvind Bremer Karlsen
og Berit Krogh