Arkiv for 2013-02

Ingen kategorier

Krisa sender kvinnene tilbake til kjøkkenbenken

2013-02

Krisa som herjar i EU råkar kvinner, og den råkar kvinner hardare enn menn.

I denne teksten skal vi sjå korleis krisa får utslag på tre ulike område:

For det fyrste arbeidsmarknaden, der krisa skapar kvinnelege arbeidsledige og utrygge arbeidsforhold.

For det andre korleis kuttpolitikken som blir ført i alle medlemslanda, skapar ringverknader. For det tredje korleis likestillingstiltak – både statlege og private – blir reduserte og nedlagde.

Les resten av artikkelen

Svar

2013-02

Tvers igjennom lov til seier! Ikke går der andre veier til vårt drømte, frie land. Før vi tramper ned og skaffer vei i lovens paragrafer er vi treller alle mann. La dem rase. La dem true. Ikke vil vi la oss kue, svarer vi dem koldt og kort. Om I bjeffer, om I snerrer, ennu […]

Les resten av artikkelen

boligpolitikkdikt

2013-02

dette er et boligpolitikkdikt fins det en boligpolitikk det fins et boligpolitikkdikt det fins en 2-roms på rosenhof til 2,7 mill det fins en 3-roms på lille tøyen til 3,8 mill en 38 kvm 2-roms på bislett til 2,3 mill en ett-roms på majorstua til 2 mill en 3-roms på solli plass til 4,5 mill […]

Les resten av artikkelen

Plukk

2013-02

Sorg over Chávez´ bortgang Hugo Chávez utfordret Venezuelas olje-elite, stoppet USAs handelsekspansjon sørover og ga Latin-Amerika en politisk identitet. Men han virket også splittende på kontinentets venstreside, skriver førsteamanuensis Benedicte Bull på nettstedet www.radikalportal.no. Nedbyggingen av høyere utdanning i Storbritannia I Storbritannia fortsetter den konservative koalisjonsregjeringen sine framstøt for å la markedskreftene dominere over høyere […]

Les resten av artikkelen

En krigens mann (leder)

2013-02

Jonas Gahr Støre, krigsminister 2008-2012, var og er en varm forsvarer av krig når det tjener den norske oljekapitalen. Statoils beste venn og forsvarer når «våre» interesser «der ute» er truet. Som i Libya. Eller i Afghanistan, Irak eller Mali. De gode bombenes mann! Sammen med Jens Stoltenberg, Grete Faremo og Harald Sunde er han […]

Les resten av artikkelen

Jeg hilser de undertryktes Newroz-feiring for frihet!

2013-02

Jeg hilser folka i Midt-Østen og Sentral-Asia som feirer oppvåknings-, gjenfødsels- og fornyelsesdagen Newroz med en overveldende deltakelse og enhet!

Jeg hilser alle folka som feirer Newroz, som er dagslyset og vendepunktet i en ny æra med stor entusiasme og demokratisk toleranse!

Jeg hilser alle de reisende på den storslagne veien mot demokratiske rettigheter, frihet og likhet!

Les resten av artikkelen

EØS foran LO-kongressen

2013-02

Vil LO-kongressen kreve at Norge sier opp EØSavtalen eller skal alt bli ved det gamle? Dette er et av spørsmålene som kommer opp på kongressen fra 3. til 7. mai.

Til kongressen er det kommet inn mange forslag knyttet til Norges forhold til EU, de fleste med krav om at arbeidsrettslige forhold skal holdes utenfor EØS-avtalen, dvs. at lønns- og arbeidsvilkårene i Norge ikke skal bestemmes i Brussel.

Det er også kommet inn forslag om at LO skal jobbe for å si opp EØS-avtalen, blant annet fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Les resten av artikkelen

Papirløse er også en del av arbeidslivet!

2013-02

Innen deler av service- og tjenesteytende sektor har det i Norge i dag utviklet seg en situasjon hvor lønns- og arbeidsbetingelser har blitt dumpet til et slikt nivå at grensen mellom lovlig og kriminell drift er utvisket langt inn i tilsynelatende seriøse bedrifter.

Hva gjør fagbevegelsen?

Les resten av artikkelen

Innhold

2013-02

Stian Johansen: Boligdikt ……………………………………………………… side 6 John Thomas Suhr: Papirløse er også en del av arbeidslivet! …… side 8 Rudolf Nielsen: Svar (Dikt) ……………………………………………………….. side 15 Ståle Holgersen: Hundre år med marxistisk kriseteori ………………. side16 Eva Marie Mathiesen: Kvinnene tilbake til kjøkkenbenken ……….. side 30 Øyvind Bremer Karlsen og Berit Krogh: Det dei seier (Dikt) […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side