Innhold

Av

2013-03

Innhold
Leder: To amerikanske helter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Plukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dikt: Øivind Bremer Karlsen: Jæ fôra katta . . . . . . . . . . . . 4
2 Intervjuer:
Beatice Halsaa: Stemmerett i 100 år – og enno ikkje i mål. . . . . . 6
Michael A. Lebowitz: Å bygge sosialisme
for det tjueførste hundreåret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Geir Hem: Marxisme og økologisk økonomi. . . . . 20
Mimmi Kvisvik: Etter LO-kongressen – nå begynner jobben . . . . . 30
Boye Ullmann: COOP og kampen mot EØS og sosial dumping nå. . 36
Arne H. Rolijordet: Rødt, arbeiderklassen og stortingsvalgene . . . 42
Bjørn Sigurd Svingen: Å organisere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Essay: Vimmel. . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Per-Gunnar Skotåm: Gruvedrift – en del av framtida. . . . . . . . . 54
Per-Gunnar Skotåm: Mineralloven og lokalt utbytte. . . . . 58
Jenny Dahl Bakken: Ny vår for den baskiske frigjøringsbevegelsen. 62
Arnljot Ask: Syriza er blitt et parti . . . . . . . . . . . . 66
Pål Steigan: Høyreekstrem islamisme . . . . . . . . . . . . 70
Jørgen Sandemose: Om tellemestere, arbeid og religion. . . . . . . . . .74
Mathias Bismo om boka Venstreekstremisme – ideer og bevegelser.79
6 Bokomtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .