Arkiv for 2013

Nr 1 2013
Nr 2 2013
Nr 2a 2013
Nr 3 2013
Nr 4 2013
Nr 4a 2013

Masseprotestane i Brasil i juni og juli 2013

Nr 4 2013

Artikkelen vurderer protestane i Brasil i lys av framsteg og manglar etter demokratiseringsprosessen midt på 80-tallet, saman med erfaringane etter at Arbeidarpartiet i Brasil tok over regjeringsmakta i 2003.

Les resten av artikkelen

Hvem gliser mest? (leder)

Nr 4 2013

Valget er over og det ble blåblått. Altså fortsatt blått. LO-lederen behøver nå ikke være redd for å måtte kritisere Stoltenberg for å ta vekk arveavgifta eller redd for at AP vil «myke opp» Arbeidsmiljøloven. Eller kritisere AP og SV for å delta i flere av USAs kriger. Kommentatorene diskuterer hvem som fikk mest i […]

Les resten av artikkelen

Fredrikke Marie Qvam (omtale)

Nr 3 2013

Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam Rabaldermenneske og strateg Samlaget, 2013, 320 sider Fredrikke Marie Gram var en målbevisst og viljesterk ung pike fra en av Trøndelags største gårder da hun forelsket seg i huslærer Ole Anton Qvam, 14 år gammel. Etter noen års hemmelig forhold forlovet de seg. Fredrikkes far var død i mellomtiden, og […]

Les resten av artikkelen

Privilegert feminisme (omtale)

Nr 3 2013

Bell Hooks: Ain’t I a woman? Black Women and Feminism South End Press, 1981 Bell Hooks: Feminist Theory. From Margin to Center South End Press, 1981 Hva skal minoritetskvinner og arbeiderklassekvinner med en feminisme på hvite middelklassekvinners premisser? Spørsmålet står sentralt i den afroamerikanske forfatteren, feministen og aktivisten Bell Hooks forfatterskap. I 1981 markerte hun […]

Les resten av artikkelen

Feil medisin (omtale)

Nr 3 2013

Are Saastad: Feil medisin – Historien om Norges største sykehusskandale Kagge forlag, 2013 Med boka Feil medisin ønsker Are Saastad å bidra til endring av norsk sjukehuspolitikk. Han ønsker debatt og opprør. Vi er etter hvert ganske mange som ønsker det, men makta – med Jens Stoltenberg i spissen – har foreløpig stått i mot. […]

Les resten av artikkelen

Stål (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2013

Silvia Avallone: Stål Aschehoug, 2013 Piombino heter en industriby på vestkysten av Italia. Geografisk er den skilt fra Elba med et par kilometer Middelhav, mens en av hovedveiene mellom Roma og Nord- Italia går like øst for byen. Byens bankende hjerte har vært Lucchini, stålverket, som i tungindustriens gullalder i 1970-åra, hadde en arbeidsstokk på […]

Les resten av artikkelen

Jæ fôra katta (dikt)

Nr 3 2013

Jæ fôra katta med feite fraser ho dauda Øyvind Bremer Karlsen

Les resten av artikkelen

Å organisere

Nr 3 2013

I kontakt med folk, må man tenne en gnist, som gjør at de ønsker å bidra. Det handler i bunn og grunn om kommunikasjon. God gammeldags samtale.

Artikkelforfatteren beskriver utfordringer i fagbevegelsen, med stadig mindre fokus på dugnad, fellesskap og verksted der alle bidrar.

Han peker samtidig på flere områder hvor partipolitikken kunne hatt noe å lære av arbeiderbevegelsen.

Les resten av artikkelen

Mineralloven og lokalt utbytte

Nr 3 2013

En radikal og revolusjonær venstreside må ta ansvar for å styrke sjølbergingsprinsippene for økonomien i Norge.

Det betyr også at venstresida må ta ansvar for å forsvare de deler av lovverket som ivaretar både den lokale råderetten over ressursene, nødvendige miljøhensyn som må tas, hensynet til urfolksrettighetene samt andelen av verdiskapinga, skriver forfatteren som også forklarer om lover og forskrifter.

Les resten av artikkelen

Syriza er blitt et parti

Nr 3 2013

Stiftelseskongressen til Syriza skulle samle de ulike organisasjonen bak et felles program og en felles ledelse.

Lederen, Alexis Tsipras, sa at Hellas nå var blitt et nykolonialt land, med en regjering som adlød utlandet, og at Hellas var på vei inn i en alvorlig humanitær krise. Men at det greske folket ikke hadde gitt opp, men slåss.

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra Nederland og Belgia

Nr 4 2013

Hva er det mulig å lære av andre venstrepartier i Europa med liknende bakgrunn som Rødt? Hva kan vi lære av Parti Travaille Belgique (PTB) i Belgia og Sosialistpartiet (SP), også kalt Tomatpartiet, i Nederland.

Les resten av artikkelen

Veien videre for Rødt

Nr 4 2013

I Danmark er Enhedslisten det eneste partiet som forsvarer klassisk sosialdemokratiske prinsipper. I Norge ser det politiske kartet annerledes ut. Hvilket rom gir dette Rødt?  

Les resten av artikkelen

En sosialistisk framtid

Nr 4 2013

Å slutte å snakke om sosialismen som et alternativt sosialt-økonomisk system vil føre til at de systemkritiske ideene går i glemmeboka og en ender opp som et reint reformistisk parti, slik det ser ut som vil skje med SV.

Les resten av artikkelen

Hvilket parti ønsker jeg at Rødt skal være?

Nr 4 2013

Jeg meldte meg inn i Rødt for fire år siden, like før forrige stortingsvalg. Jeg gikk på Jæren Folkehøgskule, og stikkord var rettferdighet fordeling, fredsarbeid og solidaritet.  

Les resten av artikkelen

Partiet Rødt før og etter valget

Nr 4 2013

Det er en dreiing mot venstre som Trondheimskonferansen, Kvinner på tvers, For Velferdsstaten, Rogalandskonferansen, Manifest, De Facto og LOs lokalavdelinger i de store byene er uttrykk for. Rødt spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Les resten av artikkelen

Kvinnenes rolle i norsk økonomi (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2013

Charlotte Koren: Kvinnenes rolle i norsk økonomi Universitetsforlaget, 2012 Dette er første samlede forsøk på å vise hvilken rolle kvinne har spilt og spiller i norsk økonomi. Hvordan statistikk, begreper, skatteregler, stønadsregler, arbeidsliv, familieliv og økonomisk vekst, verdier og holdninger har utvikla seg gjennom de siste 40–50 årene. Boka tar for seg perioden fra1900, men […]

Les resten av artikkelen

Rødt, arbeiderklassen og stortingsvalgene i Oslo

Nr 3 2013

Høyredreiningen i sosialdemokratiet og overgangen til ren markedsliberalisme har avpolitisert og passivisert arbeiderklassen.

Synkende valgdeltakelse på østkanten er medvirkende til det borgerlige hegemoniet i hovedstaden.

Les resten av artikkelen

Marxisme og økologisk økonomi

Nr 3 2013

Paul Burkett har skrevet boka Marxism and Ecological Economics. Han viser til en offentlig dialog med Herman Daly, som Miljøpartiet de grønne ofte henviser til.

Omtalen av Paul Burketts bok er aktuell i debatten om Miljøpartiet de grønne sin politiske plattform.

Les resten av artikkelen

Vimmel

Nr 3 2013

En kille som inte brukade säga så mycket, sa: – Jag är beredd att säga att jag inte kommer 15. september om jag inte får anställningspapper. – Jag med! sa en annan.

Les resten av artikkelen

Gruvedrift – en del av framtida

Nr 3 2013

Jeg kan ikke se for meg en omlegging fra petroleumsbasert industri til en fornybar industri verken innenfor kapitalismen eller sosialismen som ikke har gruvedrift i bunn.

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »