Arkiv for 2014

2014-01
2014-02
2014-02A
2014-03
2014-04

Enhedslisten – rødere enn Rødt eller et dansk SV?

2014-03

Enhedslisten er blant de venstrepartiene som får det til å svinge. De fører en vellykket opposisjonspolitikk på Folketinget. Spesielt under trepartiregjeringen (Sosialdemokratene, Radikale Venstre og SF) har EL stått fram med et alternativ for folk flest.

Les resten av artikkelen

Spennende om faglig kamp

2014-03 Bokomtaler

Vegard Holm: Ofra av makta, 1945–1955 Oslo: Oslo Transportarbeiderforening, 2013. 110 s. Selv om Vegard Holm har blitt pensjonist, er han fortsatt i disse dager meget aktiv for havnearbeidernes kamp for tariffavtale. Han har faktisk en lederrolle som han skjøtter utmerket. Vegard har enormt med faglig erfaring som lokal tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund på […]

Les resten av artikkelen

Norsk næringslivsbistand i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter

2014-04

Saul og Rogelio fra Barillas, Guatemala ble den 14. november dømt til 33 års fengsel for falske anklager om drap. De ble i virkeligheten straffet for å ha deltatt i kampen for lokalsamfunnets rett til selvbestemmelse over egne naturressurser. I 2011 ga Norfund 32,5 millioner norske kroner i lån til selskapet Hydro Santa Cruz og […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp og justismord

2014-03 Bokomtaler

Mona R. Ringvej: Marcus Thrane Forbrytelse og straff Oslo: Pax Forlag 2014, 321 s. Åpningen på Mona Ringvejs nye bok kunne ikke ha vært mer dramatisk. Forfatteren tar oss med til Høyesteretts lokaler 22. juni 1855, der den endelige dommen skulle falle. Marcus Thrane og mer enn 120 andre medlemmer av Arbeiderforeningene sto tiltalt for […]

Les resten av artikkelen

Oslo-avtalen tjue år etter

2014-01 Bokomtaler

Petter Bauck og Mohammed Omer (red.): The Oslo Accords 1993–2013. A critical assesssment Cairo/New York: American University in Cairo Press, 2013, 270 s. E-bok Da den internasjonale Palestinakonferansen i Oslo i november 2013 ble planlagt, diskuterte arrangørene behovet for å publisere konferanseforedragene. Denne ekstrajobben ble helt unødvendig da Petter Bauck og Mohammed Omer sin bok […]

Les resten av artikkelen

Olje, svindel og makt

2014-04 Bokomtaler

Ken Silverstein: The secret world of oil London: Verso, 2014, 240 s.                         Richard Heineberg: Snake oil. How fracking’s false promise of plenty imperils our future. Russet, Sandy Lane: Clairview, 2014, 160 s. Det har gått så mange år at det er i ferd med å gå inn i glemmeboken […]

Les resten av artikkelen

Schengen og EØS: Farlige forbundsfeller

2014-04

EØS-avtalens deregulering av arbeidslivet i Norge, prinsippet om fri bevegelse, og Schengen-avtalens avvikling av grensekontroll er gjensidig problemforsterkende. Dette skaper mer og verre kriminalitet i arbeidslivet, og gjør avtalene til farlige forbundsfeller – «partners in crime».

Les resten av artikkelen

Kan vi stole på Store norske leksikon?

2014-04

Store norske leksikons omtaler av liberalismens historiske forgrunnsfigurer er misvisende fordi «negative» historiske fakta er utelatt. En tungt dokumentert italiensk avhandling trekker frem i lyset de mørklagte sidene ved liberalismen slik den ytret seg i politisk teori og praksis.

Les resten av artikkelen

Brasil: Kjempen våkner

2014-02A Bokomtaler

Torkjell Leira: Brasil: Kjempen våkner Aschehoug, 2014, 323 s. 13. juni braket Fotball-VM løs, og interessen for vertslandet er enorm. Hele tre norske bøker om Brasil har blitt utgitt de siste månedene. «Brasil: Kjempen våkner» er en av disse, og ønsker å forstå og formidle endringsprosessene landet har gått gjennom det siste tiåret. Forfatter Torkjell […]

Les resten av artikkelen

Til dels klokt om hender

2014-02 Bokomtaler

Mattias Tesfaye: Kloge hænder– et forsvar for håndværk og faglighed København: Gyldendal, 2013,182 s. Den danske mureren, fagforeningsmannen, politikeren og synseren Mattias Tesfaye ga i fjor ut boka «Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed». Boka fikk relativt stor oppmerksomhet i Norge til å være en heller sær utgivelse, og ble gjenstand for […]

Les resten av artikkelen

Når kapitalen stjeler levebrødet fra folk

2014-03

Det er forsvaret av folket sin rett til å livnære seg av havet – mot storkapitalen sine framstøt for å tilrane seg privat eiendomsrett til disse evigvarende ressursene – som for torsk alene utgjør en årlig fangstverdi på 10–15 milliarder.

Les resten av artikkelen

En ofrenes norgeshistorie

2014-02 Bokomtaler

Sigmund Aas og Thomas Vestgården: Skammens historie. Den norske stats mørke sider 1814–2014 Oslo: Cappelen Damm, 2014, 320 s. Sigmund Aas og Thomas Vestgården fortjener honnør for å ha samlet en fra før (i all hovedsak) kjent dokumentasjon på statlige norske overgrep. Dette er overgrep alle i Norge bør ha kunnskap om, og denne boka […]

Les resten av artikkelen

Kan kapitalismen fortsette å være demokratisk?

2014-02 Bokomtaler

Wolfgang Streeck: GekaufteZeit. Die Krise des demokratischen Kapitalismus, Berlin: SuhrkampVerlag, 2013, 219 s. Svensk utgave: Köpt tid. Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2013. I Norge feirer vi nå 200 årsjubileet for Grunnloven, en feiring som også av mange oppfattes som en markering av demokratiets opprinnelse her i landet. Nettopp i et slikt […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og klassekamp

2014-01 Bokomtaler

Mari Jonassen: Fernanda Nissen. Kjærlighet og arbeid Oslo: Aschehoug, 2013, 296 s. I de siste åra har det kommet flere bøker om kvinnekampens pionerer her til lands. 100-årsjubileet for stemmerett for alle blei da også innledet med Magnhild Folkvords portrett av Fredrikke Marie Qvam, som fikk sin velfortjente omtale i Rødt! nr. 1/2013. I tillegg […]

Les resten av artikkelen

Tre internasjonale kvinnepionerer: Fra Beirut til Moskva og Addis Abeba

2014-01 Bokomtaler

Anbara Salam Khalidi: Memoirs of en early Arab feminist. The life and activism of Anbara Salam Khalidi. London: Pluto Press, 2013, 167 s. Katharine Conelly: Sylvia Pankhurst. Suffragette, socialist and scourge of empire. London: Pluto Press, 2013, 178 s. Cathy Porter: Alexandra Kollontai. A biography. London: Merlin Press, 511 s.   8. mars er et […]

Les resten av artikkelen

Den grønne utfordringen

2014-04

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i løpet av kort tid gått fra å være et parti for spesielt interesserte til å bli et parti med en viss innflytelse i norsk politikk. Med mer enn 5 000 medlemmer og mer enn 130 lokallag landet rundt, kommer det neppe til å stoppe med det første. De fremstår […]

Les resten av artikkelen

Oljedollar og draumar – i Midtausten

2014-03

Eit slåande trekk ved bortimot all politikk i den arabiske verda i dag er den sentrale rolla dei seks statane i Gulf Cooperation Council (GCC) har: Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Dei sameinte arabiske emirata (SAE), Bahrain og Oman. For å snu den nyliberalistiske utviklinga i Midtausten må ein utfordre dei mektige

Les resten av artikkelen

Kappløpet om Afrika

2014-02A

Plyndringen av Afrika har foregått i flere århundrer, også før Berlinkonferansen i 1885 førte til det som er kalt «kappløpet om Afrika». I dag ser vi det samme på nytt, og denne gang skjer det også i form av rovgriske angrep fra BRICS-landa, som ikke minst er interessert i Afrikas naturressurser.

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiets tidsalder

2014-03 Bokomtaler

Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre Oslo: Pax forlag, 2013, 620 s. Denne boken er en «grundig revidert utgave», som forfatteren selv uttrykker det, av en bok med samme tittel som utkom i 2005 i anledningen 100-års-markeringen av oppløsningen av den svensk-norske unionen. Boken er en bredt anlagt og svært […]

Les resten av artikkelen

Romfolk – etnisk diskriminering og klasseundertrykking

2014-01 Bokomtaler

János Ladányi og Iván Szelény: Patterns of exclusion: Constructing gypsy ethnicity and the making of an underclass in transitional societies of Europe New York: Columbia University Press, 2006 Siden EU-utvidelsen i 2007 har det hvert år kommet grupper av fattigfolk fra Bulgaria og Romania til Vest-Europa. De fleste av dem tilhører minoritetsgruppa rom. I norsk […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »