Arkiv for 2014-04

Ingen kategorier

Romanar om det norske

2014-04 Bokomtaler

Vigdis Hjorth: Et norsk hus, 2014 Leve Posthornet, 2012 Oslo: Cappelen Damm Dei siste to åra har Vigdis Hjort kome med to romanar som handlar om dei store spørsmåla i Norge i dag: kampen om den norske velferdsstaten og forholdet vårt til «dei andre». Den nyaste boka, Et norsk hus, handlar om tekstilkunstnaren Alma som […]

Les resten av artikkelen

Sigøynerbarna og barnevernet

2014-04 Bokomtaler

Solomia Karoli: Norske sigøynerbarn – etnisk rensing og barnerov? Oslo: Marxist forlag, 2014, 129 sider I Solomia Karolis første bok Sigøynerkongens datter beskrev hun sin egen oppvekst, først som barnehjemsbarn i Tyskland, så som utsatt for mishandling og psykisk terror i sin egen familie i Norge på 1960–1970-tallet og deretter som barnevernsbarn i et etnisk […]

Les resten av artikkelen

Studiebok i kvinnefrigjøring

2014-04 Bokomtaler

Kvinnepolitisk utvalg i Rødt: Kvinnefrigjøring! Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 114 s. Kvinnepolitisk utvalg i Rødt har laget en studiebok om kvinnefrigjøring. Det er en god ide å samle noen av noen av de viktigste kvinnepolitiske spørsmålene på denne måten. Boka er lettlest, kortfattet og har godt radikalt innhold fordelt på sju kapitler. Her får vi […]

Les resten av artikkelen

Loven om profittratens fallende tendens

2014-04

Denne artikkelen springer ut av at jeg nettopp har lest en ny bok, The Theory of Monopoly Capitalism av John Bellamy Foster, utgitt i år av Monthly Review Press. Boka dreier seg i stor grad om Paul Baran og Paul M. Sweezys berømte bok Monopoly Capital fra 1966.                       Hva har […]

Les resten av artikkelen

Nært og sterkt om kvinner i krig

2014-04 Bokomtaler

Svetlana Aleksijevitj: Krigen har intet kvinnelig ansikt Oslo: Kagge forlag, 2014, 383 s. Blant de mange som var gode kandidater til årets nobelpris i litteratur var Svetlana Aleksijevitj, men juryen valgte – som så ofte før – en høylitterær franskmann. Det var synd. Men vi får trøste oss med at hun å kan leses på […]

Les resten av artikkelen

60 år siden slaget ved Dien Bien Phu

2014-04

Vietnamesernes seier over franskmennene i 1954 gav gjenlyd over hele verden. Det var den første krigen hvor de koloniserte hadde nedkjempet kolonimakta. I andre kolonier så de nå at dette var mulig. Og samme høst begynte algerierne sin frigjøringskrig.       

Les resten av artikkelen

Stø kurs mot sentrum?

2014-04 Bokomtaler

Jonas Gahr Støre: I bevegelse I samtale med Jonas Bals – Veivalg for det 21. århundret Oslo: Cappelen Damm, 2014, 454 s Når ganske nyvalgte leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre gir ut en bok med undertittelen «Veivalg for det 21. århundret» er forventningen at her vil kursen videre for det norske sosialdemokratiet bli staket […]

Les resten av artikkelen

Kapitalismens indre motsetninger og slutten på kapitalismen

2014-04 Bokomtaler

David Harvey: Seventeen contradictions and the end of capitalism London: Profile Books, 2014, 336 s.                            Form for motsetning:                                                   Motsetning:                                                                 […]

Les resten av artikkelen

Inspirasjon til politisk verksted

2014-04 Bokomtaler

Aksel Braanen Sterri: Tilbake til politikken.Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti Oslo: Kagge forlag, 2014. Da denne boka ble lansert i vår, var det med et preg som ikke umiddelbart appellerte til meg. For det første er jeg ikke med i Arbeiderpartiet. Undertittelen og bokas omslag med partilogoen, vannkanne og en trehodet plante med […]

Les resten av artikkelen

Afghanistan – Ingen fred nå heller

2014-04 Bokomtaler

Elisabeth Eide og Terje Skaufjord Afghanistan – ingen fred å få Oslo: Pax Forlag A/S 2014 408 sider inkludert illustrasjoner/bilder Elisabeth Eide og Terje Skaufjord har lang fartstid i Afghanistan og Pakistan, med jevnlige opphold og besøk fra slutten på 1980-tallet, og de har en stor kontaktflate de stadig holder ved like. Det startet med […]

Les resten av artikkelen

1814–1905: Mot svenskekongen 2014: Mot EØS

2014-04

Norge gikk på et ydmykende nederlag høsten 1814, og ble et lydrike under Sverige i 91 år. Hva forårsaket nederlaget og hva gjorde det mulig å vinne fram i 1905? Hvordan utmanøvrere en økonomisk og militært overlegen fiende gjennom massemobilisering i en tid hvor Norge er underlagt en union som er en langt sterkere og […]

Les resten av artikkelen

Norsk næringslivsbistand i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter

2014-04

Saul og Rogelio fra Barillas, Guatemala ble den 14. november dømt til 33 års fengsel for falske anklager om drap. De ble i virkeligheten straffet for å ha deltatt i kampen for lokalsamfunnets rett til selvbestemmelse over egne naturressurser. I 2011 ga Norfund 32,5 millioner norske kroner i lån til selskapet Hydro Santa Cruz og […]

Les resten av artikkelen

Olje, svindel og makt

2014-04 Bokomtaler

Ken Silverstein: The secret world of oil London: Verso, 2014, 240 s.                         Richard Heineberg: Snake oil. How fracking’s false promise of plenty imperils our future. Russet, Sandy Lane: Clairview, 2014, 160 s. Det har gått så mange år at det er i ferd med å gå inn i glemmeboken […]

Les resten av artikkelen

Schengen og EØS: Farlige forbundsfeller

2014-04

EØS-avtalens deregulering av arbeidslivet i Norge, prinsippet om fri bevegelse, og Schengen-avtalens avvikling av grensekontroll er gjensidig problemforsterkende. Dette skaper mer og verre kriminalitet i arbeidslivet, og gjør avtalene til farlige forbundsfeller – «partners in crime».

Les resten av artikkelen

Kan vi stole på Store norske leksikon?

2014-04

Store norske leksikons omtaler av liberalismens historiske forgrunnsfigurer er misvisende fordi «negative» historiske fakta er utelatt. En tungt dokumentert italiensk avhandling trekker frem i lyset de mørklagte sidene ved liberalismen slik den ytret seg i politisk teori og praksis.

Les resten av artikkelen

Den grønne utfordringen

2014-04

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i løpet av kort tid gått fra å være et parti for spesielt interesserte til å bli et parti med en viss innflytelse i norsk politikk. Med mer enn 5 000 medlemmer og mer enn 130 lokallag landet rundt, kommer det neppe til å stoppe med det første. De fremstår […]

Les resten av artikkelen

Markedsliberalistene raserer. Hva må bli LOs strategi for et bedre arbeidsliv?

2014-04

LOs leder Gerd Kristiansen hevder at arbeidsminister Robert Eriksson har startet arbeidet med å rive ned arbeidsmiljøloven. LO-lederen vet at angrepene har pågått lenge, at sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet tok av under det forrige rødgrønne regimet.

Les resten av artikkelen

Fra små til store i Europa

2014-04

– En folkelig bevegelse lar seg ikke bygge bare i møterom og på partikontorer. Det har både Belgisk Arbeiderparti (PTB) og Sosialistpartiet (SP) i Nederland skjønt, skriver forfatteren som har vært på festival, gått i protestmarsj, og snakket med sin partisekretær-kollega i SP.

Les resten av artikkelen

Om sosialistisk metode

2014-04

Det følgende er et forsøk på noen refleksjoner rundt «sosialistisk metode» – altså hvilken framgangsmåte som er passende for en sosialistisk samfunnskritikk. I hovedsak er mitt formål å argumentere for at en systematisk analyse av kapitalismen er en forutsetning for enhver diskusjon av alternativer til kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Neste side »