Arkiv for Nr 2a 2015

Ingen kategorier

«Krigen mot terror»– ein katastrofal fiasko

Nr 2a 2015

Den blomstrande jihadismen har endra det politiske landskapet i Irak og Syria, og fått omfattande verknader på verdspolitikken, og konsekvensar for oss alle. Al-Qaida-liknande rørsler styrer over eit stort område i nordlege og vestlege Irak, mange hundre gonger større enn det Osama bin Laden nokon gong kontrollerte.

Les resten av artikkelen

Deltakende økonomi, og hva er staten?

Nr 2a 2015

I Rødt! (nr 1/2015) kritiseres undertegnede av henholdsvis Paul Rækstad og Ronny Kjelsberg. Rækstad hevder jeg har en misforstått kritikk av ParEcon, mens Kjelsberg hevder jeg har en ensidig forståelse av staten og undervurderer arbeiderklassens landevinninger.

Les resten av artikkelen

Palestina i dag – kampen for fridom

Nr 2a 2015

Då eg kom heim frå Palestina i april, var oppsummeringa mi at Vestbreidda er tapt og at det einaste palestinsk-kontrollerte området i Palestina no er Gaza. Meir korrekt kan ein seie at Israel no har full kontroll over Vestbreidda, óg i dei såkalla palestinske områda utanom Gaza.

Les resten av artikkelen

Rojava

Nr 2a 2015

Rojava er en «øy» i Syria som slåss mot stormaktene, mot IS og mot Assad. De slåss for demokrati, kvinnefrigjøring og forener på tvers av religion og folkegrupper.

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren: Fram og tilbake – endar i kaos?

Nr 2a 2015

Dei stabile udemokratiske og til dels diktatoriske regima i Midtausten har interessert forskarar og aktivistar lenge. Presidentar og kongar har styrt eigenrådig og brutalt i tiår etter tiår. Kvifor møtte dei ikkje større folkelege protestar?

Les resten av artikkelen

Kan opptrappa vestleg krigføring redde Palmyra frå IS-uhyret?

Nr 2a 2015

Når arkeologi blir argument for opptrapping av vestleg krigføring, korleis skal arkeologar som er krigsmotstandarar svare, spør Neil Faulkner.

Les resten av artikkelen