Arkiv for 2015

Nr 1 2015
Nr 1a 2015
Nr 2 2015
Nr 2a 2015
Nr 3 2015
Nr 4 2015

Systemkritisk verdirevolusjon

Bokomtaler Nr 3 2015

Erik Dammann: Verdirevolusjon Flux forlag, Oslo 2014, 95 s. Boka har som undertittel: «Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse.» Jeg skal villig innrømme at jeg ikke har lest noen av Dammanns tidligere bøker, men vil allikevel våge påstanden at denne boka representerer en mer radikal og systemkritisk Dammann. Jeg har vel hittil ikke oppfattet […]

Les resten av artikkelen

Oslo-ranet

Bokomtaler Nr 3 2015

Erling Folkvord: Det store Oslo-ranet Spartacus forlag 2015 Erling Folkvord har skrevet bok om Oslo kommunes salg av sykehusboligene i 2001. Et drama som det ikke ble satt endelig sluttstrek for, før Høyesterett i januar 2012 avviste anken om forkjøpsrett for beboerne i de 11 borettslagene som ble dannet av beboerne i personalboligene. Folkvord skriver […]

Les resten av artikkelen

Med Podemos til himmels – og halvveis ned igjen

Bokomtaler Nr 3 2015

Lotta Elstad: Den spanske sensasjonen Manifest forlag, 2015 Den spanske sensasjonen, kaller Lotta Enstad den lille pamfletten om Podemos. Det er en god og kompakt presentasjon av det unge partiet, beskrevet midt i en omskiftelig prosess. Spørsmålet er om fenomenet vil bli omtalt som en sensasjon i tidas fylde. I vår kom det ei bok, […]

Les resten av artikkelen

Hvor er den røde telefonen?

Nr 3 2015

Krigen i Ukraina og en nesten total svikt i tilliten mellom særlig USA og Russland, gjør at faren for en atomkrig er større enn den var selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, sa eksperter ved sikkerhetskonferansen i München. Den gangen fantes det i det minste en «rød telefon» som kunne brukes mellom […]

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiet og arbeiderklassens integrasjon i det borgerlige samfunnet – del 2

Nr 4 2015

Hvordan skal vi forstå sosialdemokratiets seier? Hvorfor ble arbeiderbevegelsen organisert for kamp om forbedring av livsbetingelser innenfor kapitalismen og ikke organisert for å bryte med kapitalismen og etablere et sosialistisk samfunn? Hvordan ble arbeiderklassen integrert i det borgerlige samfunn?

Les resten av artikkelen

Sosiale bevegelser og marxisme – praxis for en annen verden

Bokomtaler Nr 4 2015

Laurence Cox og Alf Gunvald Nilsen: We Make Our Own History. Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism Pluto Press, 2014, 272 s. Mennesker skaper sin egen historie, men de skaper den ikke akkurat som de selv vil; de skaper den ikke under omstendigheter de har valgt, men under omstendigheter, som allerede eksisterer, […]

Les resten av artikkelen

Kapitalisme og sosialisme

Nr 4 2015

Diskusjonen Oscar Dybedahl har startet omkring sosialisme og kapitalisme i tidsskriftet Rødt!, er interessant og fortjener en oppfølging. Siden den tok utgangpunkt i min pamflett, Sosialisme på norsk (Forlaget Rødt! 2014), la meg innledningsvis påpeke at det helt åpenbart er begrenset hva man kan si om sosialisme og alternativer til kapitalisme på 80 boksider. Herunder […]

Les resten av artikkelen

Årbøker er den beste julegave

Bokomtaler Nr 4 2015

Morten Harper (red.) Sammenbrudd for Schengen? Oslo: Nei til EU, 2015, 160 s. Bortsatt fra i fjor, da Dag Seierstads flotte jubileumsbok blei prioritert, har Nei til EU årvisst utgitt ei årbok. I år er hovedtemaet flyktningpolitikk, grensekontroll, Schengenmedlemskap, Dublinavtalen og rettsikkerhet. Norge kan nå snart se tilbake på 15 år som assistert Schengen-medlem, og […]

Les resten av artikkelen

Blir det en ny storkrig?

Nr 3 2015

Flere skriver nå om at faren for krig øker. Men hvilke tegn skal vi se etter for å vurdere hvor sannsynlig det er at det bryter ut en nye storkrig i verden, en krig mellom supermakter og stormakter som trappes opp til en tredje verdenskrig. Jeg skal tenke litt høyt rundt dette.

Les resten av artikkelen

Historieskriving fra gølvet

Nr 3 2015

I Moss skriver industriarbeidere bøker om både hverdag og drama, i og utafor fabrikkhallene. Dette er verdifullt, og flere museer og lokalmiljø bør følge opp, mener involverte historikere og museumsfolk.

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiet og arbeiderklassens integrasjon i det borgerlige samfunnet – del 1

Nr 4 2015

«Proletarer i alle land, foren dere!» Slik lød parolen fra Marx og Engels i Det kommunistisk manifest i 1948. En internasjonal klasseorganisering var veien fram for et brudd med kapitalismen og bygging av sosialismen. Som vi vet, gikk klassekampens veier i en annen retning. Dette er del 1 av en lengre artikkel i tidsskriftet.

Les resten av artikkelen

En kampvillig fagbevegelse betyr flere organiserte

Nr 3 2015

Heismontørenes fagforening er kjent for å stå sammen, og vinne. Forfatteren deler erfaringer, spesielt om arbeid i klubbene.

Les resten av artikkelen

Corbyn – triumf og utfordringer

Nr 4 2015

Som ellers i livet – forvent det uventede også i politikken. Jeremy Corbyns overraskende og knusende seier i kampen om ledervervet i Labour Party var mer enn man kunne drømme om for bare få måneder siden.

Les resten av artikkelen

Det «norske» klassekompromisset – del 2

Nr 3 2015

I de tidene som kommer, med markante økninger i arbeidsledigheten i Norge, er det ikke realistisk av fagbevegelsen å fortsette å regne med at det gamle klassekompromisset som var kjerna i den «norske» modellen, fortsatt gjelder. Men hva er historia til klassekompromisset? Dette er del to av artikkelen der vi ser på årene etter andre […]

Les resten av artikkelen

Har liberalismen egentlig seiret?

Nr 4 2015

Etter årets kommunevalg innrømmer Ottar Brox at han tidligere har sett for mørkt på mulighetene for forandringer i venstresidas favør. I dette nummerets Rødt!-samtale snakker Brox om irreversible reformer, arbeidsinnvandring og hvordan 60-tallets venstrepopulisme med utspring i norske distrikter kan kjennes igjen i spanske og greske bevegelser i dag.

Les resten av artikkelen

Venstrepopulisme i Europa – bevegelser uten klasseforankring?

Nr 4 2015

Hvordan har dagens venstrepopulistiske partier blitt til og vokst seg store. Hva utfordrer dem?

Les resten av artikkelen

Enda en krig på feil premisser

Nr 4 2015

Det er jo egentlig elementær sosialhistorie. Folk som blir kuet og undertrykt, gjør før eller siden opprør. Retninga på opprøret kan variere for tid og sted. Nå er det IS som fanger opp en del av misnøyen.

Les resten av artikkelen

Det «norske» klassekompromisset – del 1

Nr 3 2015

I de tidene som kommer, med markante økninger i arbeidsledigheten i Norge, er det ikke realistisk av fagbevegelsen å fortsette å regne med at det gamle klassekompromisset som var kjerna i den «norske» modellen, fortsatt gjelder. Men hva er historia til klassekompromisset? I del en av artikkelen ser vi på hovedavtalens historie fram til andre […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 4 2015

Fagforbundet om seks timersdagen Leder av LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, sier de for alvor vil løfte kampen for sekstimers dag i Norge. Arbeidstiden i Norge har ikke vært endret siden 1986, da vi gikk fra 40 timer i uken til 37,5 timer; 7,5 timer per dag. – Det er så mange […]

Les resten av artikkelen

Venstrepopulisme – teori og praksis

Nr 4 2015

Hunnicke Jensen mener den danske venstresiden bør begynne å snakke om seg selv som et populistisk alternativ til makteliten. Det vil være å vise virkeligheten slik den faktisk er.

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »