EU-politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa

Av Sahra Wagenknecht 

2015-03

Herr President, ærede damer og herrer,

Fru Bundeskansler.

På sitt beste har tysk utenrikspolitikk hatt to prioriteter: Enhet for Europa og en god nabopolitikk overfor Russland. Det burde gi deg noe å tenke på, Fru Merkel, hvis du bare ville høre etter,

[Volker Kauder, CDU/CSU: Det er en frekkhet!]

at nasjonalisme og splid i Europa, i knapt ti år etter at De hadde overtatt som Kanzler, har fremgang som aldri før, og med hensyn til Russland, har avspenningspolitikken veket for en ny kald krig.

Sahra Wagenknecht er representant for Die Linke i Bundestag. Denne talen holdt hun i Bundestag 19. mars i år, og sto for første gang her: http://fortruss.blogspot.ru/2015/04/wagenknecht-eu-policy-has-destroyed.html.
Artikkelen er oversatt av Karin Hågensen

For ikke lenge siden, forklarte lederen for tenketanken Stratfor med slående åpenhet USAs interesser i Europa: USAs hovedinteresse er å forhindre samordning mellom Tyskland og Russland, fordi, sitert, «forent er de den eneste makt som kan true oss,» dvs. USA.

Denne antatte trusselen mot USAs interesser har man oppnådd med stor suksess for overskuelig fremtid. Det startet da EU forsøkte å få land ut av deres økonomiske og politiske samarbeid med Russland innenfor rammeverket av EUs østlige partnerskap.

[Claudia Roth, De Grønne: Det er tåpelig!]

Fru Merkel, naturligvis var det rettet mot Russland, men det var heller ikke i de involverte landenes interesse. Det er dere som har tvunget dem til et enten-eller, ikke Russland.

[Applaus fra Venstre]

Resultatet er at Ukraina har mistet en stor del av sin industri. I dag er dette landet en bankerott stat, der folk går sultne, fryser, og har lønninger som er lavere enn i afrikanske Ghana.

Men konfrontasjonen med Russland har ikke bare ødelagt Ukraina. Den har skadet hele Europa. Det er faktisk en offentlig kjent hemmelighet at USA puster til ilden i konflikten med Russland ut fra økonomiske hensyn. Når USAs administrasjon snakker om menneskerettigheter, mener de egentlig borerettigheter eller gruverettigheter. Akkurat nå er det utsikter til å utvinne fordømt mye skifergass i Ukraina.

[Applaus fra Venstre]

Når vi nå snakker om nye ruter med rørledninger innenfor Energiunionen og om økende uavhengighet av russisk gass, da burde vi også fortelle folk ærlig og åpent hva det betyr: økende avhengighet av mye mer kostbar og økologisk ødeleggende skifergass fra USA. Jeg ser ikke det som et ansvarlig perspektiv.

[Applaus fra Venstre]

Listen over tidligere ledende politikere som kritiserer vår Russland-politikk, er lang, Fru Merkel. Der finner vi navnene på dine forgjengere Gerhard Schroeder, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, og til og med Hans-Dietrich Genscher. Kanskje har dette bidratt til at du har kommet på rett spor. Uansett var det riktig at du sammen med den franske presidenten Hollande tok initiativ til nye forhandlinger. Minsk II har i hvert fall ført til at det i de siste ukene har dødd langt færre mennesker i regionen enn i de forutgående ukene og månedene, og at det har blitt åpnet en dør for en fredelig løsning.

[Applaus fra Venstre]

Dette er naturligvis et viktig resultat, og De, Fru Bundeskansler, og den franske presidenten fortjener anerkjennelse for dette.

[Tino Sorge, CDU/CSU: Så si det da også en gang i blant!]

Men den personen som fred og sikkerhet i Europa avhenger av, må nå gå fremover med konsekvens og ryggrad. Det er naturligvis et problem at konsekvens og ryggrad ikke akkurat er Deres mest fremtredende egenskaper.

[Applaus fra Venstre, innvendinger fra CDU/CSU]

Ifølge OECD har begge sider gjentatte ganger brutt våpenhvilen. De, Fru Merkel, har likevel krevd at sanksjonene mot Russland først må opphøre når Minsk II er implementert.

[Applaus fra Volker Kauder, CDU/CSU]

Naturligvis er dette uakseptabelt når skytingen fremdeles fortsetter fra opprørernes rekker,

[Tino Sorge, CDU/CSU: Uakseptabelt!]

men når ukrainske tropper – eller nazi-bataljonene som kjemper for dem – skyter videre, da er det mye mindre uakseptabelt. Man hører ikke et kritisk ord fra Dem mot dette.

[Applaus fra Venstre]

Hvorfor kommer De ikke med kritiske ord om sensur når det ukrainske regimet, til tross for truende statsbankerott, bevilger fire ganger så mye penger til nye våpen som det gjorde i fjor?

[Dr. Diether Dehm, Venstre: Det er sant!]

Det taler ikke akkurat for at veien til fred har særlig engasjerte støttespillere i det ukrainske regimet.

Videre, at USA og Storbritannia sender militære rådgivere og våpen er ikke noen støtte for fredsprosessen, det torpederer den. Men ser De nå for Dem sanksjoner mot USA og Storbritannia? Jeg tror det ville være bedre å innse at hele denne ganske tabubelagte sanksjonspolitikken var en eneste stor feil, og at Europa på denne måten har skutt seg i foten. Derfor bør ikke sanksjonene forlenges.

[Applaus fra Venstre]

Vi trenger ikke flere tanks. Vi trenger ikke en 3 000 manns NATO-intervensjonstropp i Øst-Europa som ikke beskytter noen, men som bare setter freden i Europa ytterligere i fare.

[Applaus fra Venstre]

Helmut Scmidt hadde rett da han allerede i 2007 advarte mot at Russland i langt mindre grad truer verdensfreden enn USA gjør,

[Latter fra Claudia Roth, De Grønne]

og at Nato bare er et instrument for USAs bestrebelser for hegemoni. Hvis det er korrekt, så sitter vi tilbake med bare én fornuftig konklusjon: at Europa til slutt må skape en politikk som er selvstendig og uavhengig av USA.

[Applaus fra Venstre]

Herr Junker har nå fremsatt hypotesen om at vi trenger en europeisk hær for å vise at vi er oppriktig opptatt av å forsvare europeiske verdier mot Russland. Jeg tror dette forslaget fremfor alt viser hvor langt Europa har fjernet seg fra det grunnleggerne av Den Europeiske Union ønsket.

[Applaus fra Venstre]

Den gang handlet det, Fru Merkel – De har til og med sagt det selv – om fred, om demokrati og om solidaritet.

[Manuel Sarrazin, De Grønne: Og om den sinte kapitalismen!]

Aldri mer skulle nasjonalisme og folkehat skille de europeiske landene. Men for å forsvare disse verdiene trenger man ikke væpnede bataljoner.

[Applaus fra Venstre, Michael Grosse-Brömer, CDU/CSU: Distanser Dem fra gårsdagens vold akkurat nå. Det ville vært et viktig skritt fremover!]

Hvis De ønsker demokrati, så stopp de såkalte frihandelsavtalene, stopp TTIP som vil gjøre valgte regjeringer til bare en farse.

[Applaus fra Venstre]

Det ville være å forsvare europeiske verdier! Det ville være å forsvare demokratiet, å utsette disse forhandlingene om TTIP som det ikke skal snakkes om, og andre lignende avtaler.

Hvis De vil se et enhetlig Europa, så slutt å ydmyke andre land og å diktere programmer som tar fra den unge generasjonen alle deres fremtidshåp.

Hvis De ønsker å forsvare demokratiet, Fru Merkel, så sørg for at landene i Europa i det minste igjen styres av sine valgte regjeringer og ikke av finansmarkeder, og at de ikke styres av tidligere investeringsbankmannen Mario Draghi, og vær så snill, heller ikke av Dem.

[Manuel Sarrazin, De Grønne: Du har rett når det gjelder Hellas!]

Slutt å foreskrive såkalte strukturelle reformer i Europa, som bare fører til økende ulikhet og en stadig større lav-inntektssektor.

[Michael Grosse-Brömer, CDU/CSU: Og hvem slår seg sammen med høyresiden i Hellas? Det er jo Deres søsterparti!]

I Tyskland har i mellomtiden som en konsekvens av denne politikken tre millioner mennesker, til tross for at de har arbeid, blitt så fattige at de ikke kan holde seg ordentlig varme, de kan ikke ernære seg på anstendig vis, og de kan slett ikke reise på ferie. I stedet for denne aggressive eksportpolitikken, er det på tide – og absolutt i hele Europas interesse – endelig å kunne korrigere den her i Tyskland. For det er ikke minst den tyske lønnsdumpingen som kveler de andre landene i valutaunionen.

[Applaus fra Venstre]

Finansminister Schäuble har nylig forsøkt å instruere den greske regjeringen med bemerkningen: «Tja, å regjere er alltid bare et stevnemøte med virkeligheten.»

[Michael Grosse-Brömer, CDU/CSU: Akkurat!

Max Straubinger, CDU/CSU: Slik er det!]

Da kan man bare si: «Det ville være bra». Det ville være bra om den tyske regjeringen kunne oppleve sitt eget stevnemøte med virkeligheten.

Realiteten er at det var ikke Syriza, men i stedet søsterpartiet til CDU/CSU og SPD som gjennom årtier samlet opp de enorme underskuddene, slik at overklassen kunne fylle opp lommene sine.

[Applaus fra Venstre]

Realiteten er også at under troikaens beskyttelse, som dere skatter så høyt, og hvis kriminelle aktiviteter dere kan se i dokumentaren til Harald Schuman, ble den greske gjelden bare større, og de greske billionærene ble rikere.

[Dr. Diether Dehm, Venstre: Slik er det!]

Og det vil dere fortsette med? Da kan jeg bare si «God natt»!

Og hvis dere vil ha pengene deres tilbake, få det fra dem som tok dem. Det var ikke sykepleierne eller de greske pensjonistene. Det var de internasjonale bankene og den greske overklassen. Det er fra dem dere kan hjelpe grekerne å få tilbake pengene sine.

Den som gir kreditt til en som allerede er overforgjeldet, vil aldri se pengene sine igjen. Men ansvaret er Deres, fru Merkel og Herr Schäuble, og ikke den nye greske regjeringen som knapt har sittet ved makten i to måneder.

Når det gjelder hele debatten om mulige erstatning, kan jeg bare si at uansett hvordan spørsmålet blir evaluert juridisk, så er det minste man kan vente seg av den tyske staten et minimum av fornuft når man behandler temaet.

[Applaus, Venstre. Latter, CDU/CSU]

Jeg må si, dere ler fremdeles. Det er trist. Med tanke på hvordan tyske okkupanter herjet Hellas, og hvordan en million greske menn og kvinner mistet livene sine i dette mørke kapitlet i tyske historie, finner jeg de fleipete bemerkningene fra Dem, Herr Schäuble, og fra Dem, Herr Kauder, simpelthen respektløse, og jeg skammer meg.

[Applaus fra Venstre og fra Juergen Tritten, De Grønne. Tilrop fra CDU/CSU: «Oh!»]

For å huske at utviklingen i historien også går den andre veien, vil jeg, avslutningsvis, sitere fra talen til Richard von Weizsäcker i anledning av 40 årsdagen for frigjøringen – jeg skal akkurat avslutte, Herr President – talen omhandlet først og fremst Russland og Øst-Europa, men dette gjelder også for Hellas:

Når vi tenker på hvordan våre østlige naboer måtte lide under krigen, forstår vi bedre at kompensasjon, avspenning og fredelig naboskap med disse landene må være det sentrale i tysk utenrikspolitikk. Det som betyr noe, er at begge sider husker, og at begge sider har respekt for hverandre.

Ja, bare når vi husker, og bare når vi respekterer hverandre – bare da kan vi komme tilbake til det gode naboskaps politikk, både innenfor EU og med Russland.

[Vedvarende applaus fra Venstre]