Arkiv for 2016-03

Ingen kategorier

Den lange depresjonen

2016-03 Bokomtaler

Michael Roberts: The long depression Chicago: Haymarket Books, 2016, 347 s. Etter mitt syn er dette Årets Bok innen politisk økonomi. Michael Roberts er en marxistisk økonom som i mer enn 30 år har arbeidet i City of London. Han er også kjent for sin blogg, Michael Roberts Blog, med oppdaterte økonomiske analyser. Hovedbudskapet i […]

Les resten av artikkelen

PK fra Bollywood

2016-03 Bokomtaler

PK Regi: Rajkumar Hirani Bollywoodfilmar er kjende for song, dans, klåre fargar og store kjærleiksdrama med mange komplikasjonar. Kassasuksessen PK inneheld også dette, men den er også ein seriøs kritikk av korleis religion blir misbrukt, og den leverer denne bodskapen innpakka i slapstick-humor. PK, spelt av Aamir Khan, er ein alien som landar naken i […]

Les resten av artikkelen

Imperialisme og superutbytting

2016-03 Bokomtaler

John Smith: Imperialism in the twenty first century Monthly Review Press1, 2016 John Smiths bok er eit sterkt og sviande skriftstykke mot utbyttinga av milliardar av menneske i det som vart kalla tredje verda, som no blir kalla «framveksande» eller «utviklings»-økonomiar av gjengs økonomar (og som blir kalla Sør av Smith). Men boka er mykje, […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor Brexit?

2016-03

Dei undersøkingane som er gjort til no, har vist at den fremste grunnen til at dei stemte for å forlata EU, var folkestyre, demokrati, kven skal styra Storbritannia, altså «Who governs Britain». Ting rundt arbeidsinnvandring er grunn nummer to, folkestyre ligger eit godt stykke over som grunn. Men folk har jo tusen grunnar.

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren og den ufullført revolusjonen

2016-03 Bokomtaler

Joel Beinin: Workers and thieves: Labor movements and popular uprisings in Tunisia and Egypt Stanford: Stanford University Press, 2016, 164 s. Philip Marfleet: Egypt: Contested revolution London: Pluto Press, 2016, 251 s. Fem år etter den arabiske våren er det fort-satt et stort behov for bøker som hjelper oss med å forstå det som «ingen» […]

Les resten av artikkelen

Etter Orlando: Kampen fortsetter – men hvilken kamp?

2016-03

Det er et privilegium å leve som homofil i denne epoken da homofile og lesbiske bryter fortielsen, fordømmelsen og undertrykkelsen. Hver eneste av oss gjør noe som er viktig for hele menneskeheten – for all framtid. Hver eneste av oss gir vårt lille bidrag til at livet blir litt friere for menneskene, at flere får […]

Les resten av artikkelen

Kjøttets politiske økonomi

2016-03

På verdensbasis har kjøttforbruket per person doblet seg siden FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) startet registrering på 60-tallet. Økningen er problematisk, ikke bare med hensyn til utslipp av klimagasser (særlig metan), men også ut fra ressursbruk, helse og dyrevelferd.

Les resten av artikkelen

Trekker de rike de fattige med seg?

2016-03

– Svaret ligger ikke i ytterkantene, kapitalisme eller sosialisme. Vi kan like gjerne finne det i folkedypet.

Les resten av artikkelen

Kvar åttande av våre medmenneske lever under sveltegrensa

2016-03 Bokomtaler

Martín Caparrós: Sult Cappelen Damm 2016, 650 s I samband med Dag Solstads 75-årsdag i sommar sende NRK to timar program med samtaler mellom Solstad og hans forfattarkollega Klaus Hagerup. Solstad ordla seg omtrent slik: – Det var Vietnam-krigen som gjorde meg engasjert, rasande. Og Hagerup gav uttrykk for at han hadde opplevd det like […]

Les resten av artikkelen

Hvilken side står vi på?

2016-03

Norge har snart nådd et metningspunkt når det gjelder flyktninger. Det er hovedpoenget til Halvor Fjermeros i Rødt! nr. 2 2016. Riktignok Fjermeros ta imot noen flere kvoteflyktninger, men det gjennomgående poenget i hans innlegg er at Norge ikke må åpne for flere flyktninger. Han stiller seg dermed på feil side i flyktningdebatten ved å […]

Les resten av artikkelen

India: Sult, overflod og kamp

2016-03

I dette nummeret presenterer vi en rekke artikler om India. Om mat, om det politiske India, India og WTO, indisk venstreside – og ikke minst Arundhati Roys politiske essay The Trickledown Revolution. Men først litt fakta, og et kart over.

Les resten av artikkelen

Er det håp for den indiske venstresida?

2016-03

De tradisjonelle kommunistpartiene i India har 1,5–2 millioner medlemmer, 130 000 lokallag og stor innflytelse i fagbevegelser, småbondeorganisasjoner og kvinneforbund med oppslutning fra titall millioner. Men er det håp for dem? Og finnes det alternativer?

Les resten av artikkelen

Angår India oss?

2016-03

I en verden med mange dramatiske hendelser som fanger vår umiddelbare oppmerksomhet, kan det virke litt underlig å ofre tid og oppmerksomhet på utviklingen i India nå. Men det som skjer i dette landet med rundt 1,3 milliarder innbyggere, får ikke bare følger for sitt eget folkehav, men på flere forhold som også angår oss […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2016-03

Hittil har denne spalta vist til lenker som byr på spennende, dvs. progressive, tekster. Men livet består også av ord som er framført i levende bilder av engasjerende talere. Når høstmørket snart setter inn, finnes det heldigvis alternativer til sløvende tv-medier. Det er nesten ubegrenset hva som finnes ute i saiberspeis, her er bare noen […]

Les resten av artikkelen

2016-03

Der utgikk et bud ifra Pentagon: – I dag skal der innskrives slik og sånn. Og gutta på desken var lette å be: «Vi lager ei forside alle kan se   der de går for å handle sitt daglige brød.» Ja, slik omtrent var det nok sikkert det lød. Du snakker om godt betalt tidsfordriv; […]

Les resten av artikkelen

Hvem er Arundhati Roy?

2016-03

Arundhati Roy er ikke ukjent for lesere av Rødt!. Ved sida av flere omtaler av hennes bøker, har hun tidligere vært representert med et essay og et lengre intervju, i henholdsvis nr. 4/10 og nr. 2/2014. Sammen med den lange samtalen som nå følger, forteller alle bidragene hvorfor hun er en stemme som blir lyttet […]

Les resten av artikkelen

Cuba: Revolusjonens røtter

2016-03 Bokomtaler

Steve Cushion: A hidden history of the Cuban revolution. How the working class shaped the guerrillas victory New York: Monthly Review Press, 2016, 272 s.   Michelle Chase Revolution within the Revolution. Women and gender politics in Cuba, 1952–1962 Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2015 I disse spennende tider for Cuba, er […]

Les resten av artikkelen

En oppstigende stormakt i en verden dominert av USA

2016-03

Nordhaug drøfter Kinas stormaktsposisjon i sammenheng med dets økonomiske utviklingsmodell. Han viser til to nye bøker, The China boom av Ho-fung Hung og The global rise of China av Alvin So og Yin-wah Chu.1 Kinas utviklingsmodell med lave lønninger, lite forbruk, høye investeringer og stor eksport henger sammen med Kinas tette økonomiske forbindelser til USA. […]

Les resten av artikkelen

Hvordan oppstod fossilkapitalismen?

2016-03 Bokomtaler

Andreas Malm: Fossil capital. The rise of steam power and the roots of global warming London: Verso, 2016, 496 s. Var det mangelen på energi, trekull og vannkraft som gjorde at dampmaskinen og dermed kull ble kapitalismens helt dominerende energikilde? Nei, er Andreas Malms klare svar i boka Fossil capitalism. Boka er en veldig spennende […]

Les resten av artikkelen

Plukk

2016-03

Rederne sa nei – Michelet betaler Da Norges Rederiforbund nektet å betale for minneplater for falne sjøfolk, grep Jon Michelet inn. Forfatteren donerer 150.000 kroner av prispengene sine fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til Minnehallen. – Jeg har tjent så bra på mine romaner i «En sjøens helt»-serien at jeg synes at verken jeg eller […]

Les resten av artikkelen

Neste side »