Plukk

Av Redaksjonen

Nr 3 2016

Rederne sa nei – Michelet betaler

Da Norges Rederiforbund nektet å betale for minneplater for falne sjøfolk, grep Jon Michelet inn. Forfatteren donerer 150.000 kroner av prispengene sine fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til Minnehallen.

– Jeg har tjent så bra på mine romaner i «En sjøens helt»-serien at jeg synes at verken jeg eller barna mine trenger mer penger, sier forfatter Jon Michelet, og forklarer:

– Jeg synes det er en fin tanke at disse pengene kan gå tilbake til krigsseilerformål. Det er nok den gamle kommunisten i meg som opererer.

Norge demoniserer Putin

– Vi er bekymret for den økende konfrontasjonen mellom NATO og Russland med bakgrunn i Ukraina-konflikten. Vi tar avstand fra Russlands annektering av Krim, men er også mot en ny kampopprustning. Norge er ikke tjent med en kald krig-lignende situasjon i Europa og norske politikere må stanse demoniseringen av Russland, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Vil redusere spenningen

Pedersen er én av initiativtakerne bak oppropet «Stans ferden mot krig i Europa» som har som formål å opprettholde normale forbindelser til Russland for å unngå en ny storkrig i Europa.

Helt siden Russland gjorde Krim-halvøya til en del av sitt territorium for et drøyt år siden, har forholdet mellom Putin og vestmaktene blitt stadig kjøligere. «Vi er bekymret over at Norge fra første stund av har deltatt både med soldater, fly og marinefartøyer i øvelsene opp mot Russland, og i utplasseringen av permanente styrker der. Som naboland til Russland har vi all interesse av å redusere spenningen», heter det i oppropet.

Foreløpig er oppropet signert av rundt 30 personer innen norsk fag- og fredsbevegelse samt en rekke kulturpersonligheter.

(Dagsavisen 14. juli)

Parole til 1. mai: LO inn i G20!

Oslo (NTB): Den nordiske fagbevegelsen ønsker at Norden får egen plass i det internasjonale maktforumet G20.

– Jeg tror Norden her ville hatt en del å bidra med, med tanke på hvordan vi velger å løse sysselsettingsspørsmål, sier LO-leder Gerd Kristiansen til avisen. Hun mene det vil gagne både Norden og G20-landene om G20 tar i bruk den nordiske modellen. – Vi ønsker å øke vår involvering med G20. Vi ser også at interessen for samarbeid med Norden er til stede i G20, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd. Statssekretær Elsbeth Sande Tronstad (H) i Utenriksdepartementet sier man fra norsk side ser positivt på et tettere nordisk samarbeid med G20. – Men det er også viktig å ha en realistisk tilnærming til hvor stor innflytelse vi kan få.

Bondevik, Norge og Irak-krigen

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har klart å skaffe seg et ufortjent positivt ettermæle av sin befatning med Irak-krigen 2003 og utover. Ganske profitabelt også for den fredsskapernisjen han opparbeidet seg etter sin direkte politikerrolle.

Går vi hans rulleblad etter i sømmene, må vi si at han har opptrådt noe uverdig til å være en prest som skal etterleve skriftens bud om ikke å pynte på virkeligheten. Men han kan jo dekke seg bak at så og si hele det parlamentariske Norge, bakket opp av toneangivende media, har vært interessert i å festne dette falske glansbildet av Norges deltakelse i denne krigen.

(Arnljot Ask i Steigan.no 13. juli)

Det norske hykleriet om Irak-krigen

– I vår film, «Et lite stykke Norge», avslørte vi hvordan forsvarsminister Kristin Krohn Devold lånte ut tre såkalte Arthur-radarer til bruk for den britiske invasjonsstyrken under Irak-krigens første dager. Mens Norge sa nei til å delta i det illegale angrepet, ble radarene fraktet fra Afghanistan via Kuwait og inn i Irak. De norske radarene sto i første rekke fra første dag under krigen. De ble brukt til å peile ut 1500 bombemål i Irak.

Den britiske forsvarsministeren, Geoffrey Hoon, var så begeistret for bruken av de norske radarene at han skrev et personlig brev til Krohn Devold, der han takket for «den robuste støtten» som Norge ga til Irak-krigen. Krohn Devold svarte at hun var «glad dersom det norske utstyret kan redde britiske soldater». Hun la til: «Mine dyptfølte tanker går til britiske menn og kvinner som risikerer sine liv på slagmarken».

(Erling Borgen i Dagbladet, Meninger, 8. juli)