Mist ikke lenkene!

Av Tore Linné Eriksen

Nr 3 2016

Hittil har denne spalta vist til lenker som byr på spennende, dvs. progressive, tekster. Men livet består også av ord som er framført i levende bilder av engasjerende talere. Når høstmørket snart setter inn, finnes det heldigvis alternativer til sløvende tv-medier. Det er nesten ubegrenset hva som finnes ute i saiberspeis, her er bare noen aktuelle tips.

HTTP://www.greeningtherevolution.org/ byr på en 80 minutters dokumentarfilm om kampen for «matrettferdighet», som er fra 2016 og har allerede vunnet en rekke priser. Først og fremst handler den om den kampen som føres mot det kapitalistiske jordbrukssystemet både lokalt og globalt, der vi møter folk som forteller sin historie i Brasil (MST), Mexico (Chiapas), India, Cuba og flere afrikanske land. Dessuten viser den at det finnes alternativer til stordrift, rovdrift og internasjonale bio-pirater. Filmen er gratis, men det er mulig å gi en donasjon på nettet. Sånn kan det gjøres!

HTTPS://www.youtube.com/user/swpTvUk drives i regi at det britiske Socialist Workers Party, som ikke er så stort, men som har i sin midte en rekke av tids fremste marxistiske tenkere og aktivister. I tillegg til at det jevnlig legges ut kortere nyhetsoppslag, intervjuer og taler, er mange av de nyeste bidragene henta fra Marxism 2016 i juli, en slags revolusjonær festival. Hva med å tilbringe en time sammen med Tariq Ali, som analyserer det amerikanske imperiet? Eller lytte til John Bellamy Foster – redaktør i Monthly Review – som foreleser om den globale økologiske krisa? Eller høre Phil Marfleet (se bokmelding om i dette nummeret) opplyse oss om revolusjon og kontrarevolusjon i Egypt? Eller møte Alex Callinicos (redaktør av kvartalstidsskriftet International Socialism, som er tilgjengelig på nett) trekke opp linjene i dagens fase av imperialismen? Eller den israelske historikeren Ilan Pappé med sin gjennomgang av Israel som en apartheidstat?

HTTP://links.org.au/ er nettstedet til et sosialistisk nettverk i Australia, som har et vell av lesestoff. De sto også bak et større stevne i mai år, og flere av de viktigste bidragene ligger nå i sin helhet på nett. Herfra kan bl.a. anbefales Martha Harnecker og Michael A. Lebowitz, som begge tar for seg strategier for sosialisme i det tjueførste århundret. Ikke minst er Lebowitz kjent for leserne av Rødt! gjennom flere artikler og boka Sosialisme skapes ikke i himmelen (2007). Dessuten er det et strålende og informativt bidrag fra Ian Angus, som introduserer boka Facing anthropocene. Fossil capitalism and the crisis of the earth system, som akkurat er kommet på Monthly Review Press. Angus er redaktør for det økososialistiske nettmagasinet Climate og capitalism.