Av Ola Bog

Nr 3 2016

Der utgikk et bud ifra Pentagon:

– I dag skal der innskrives slik og sånn.

Og gutta på desken var lette å be:

«Vi lager ei forside alle kan se

 

der de går for å handle sitt daglige brød.»

Ja, slik omtrent var det nok sikkert det lød.

Du snakker om godt betalt tidsfordriv;

som US of A's mikrofonstativ!

Ola Bog