Arkiv for Ingrid Baltzersen

Romanar om det norske

Bokomtaler Nr 4 2014

Vigdis Hjorth: Et norsk hus, 2014 Leve Posthornet, 2012 Oslo: Cappelen Damm Dei siste to åra har Vigdis Hjort kome med to romanar som handlar om dei store spørsmåla i Norge i dag: kampen om den norske velferdsstaten og forholdet vårt til «dei andre». Den nyaste boka, Et norsk hus, handlar om tekstilkunstnaren Alma som […]

Les resten av artikkelen

Livspusselet, feminisme og økonomi – en samtale med Nina Björk

Nr 1 2015

Skribenten og litteraturvitaren Nina Björk blei kjend etter at boka hennar Under det rosa teppet kom ut i 1996. Boka tok eit oppgjer med kjønnsrollene, og var med på å inspirera ein ny generasjon feminisme. For halvanna år sidan skapte ho igjen debatt med boka Lyckliga i alla sina dagar, som er eit oppgjer med […]

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Nr 3 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering. Ingrid Baltzersen spurte Knut Kjeldstadli i forrige nummer om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida. Dette er del 2 av intervjuet med utgangspunkt i grunnlovsjubileet.

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Nr 2 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering, ei bruksbok for dei som er opptekne av å bidra til ei god, felles framtid i det nye Noreg i ei verd med global migrasjon.

I høve tohundreårsjubileet for Grunnlova spurte Ingrid Baltzersen forfattaren om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida.

Les resten av artikkelen

Født feminist (omtale)

Nr 1 2014

Marta Breen: Født feminist Oslo: Gyldendal, 2013 Å lesa Født feminist av Marta Breen gjorde like stort inntrykk på meg som å lesa Under det rosa täcket av Nina Björk då den kom på 90-talet. Grunnen er nok at den på same måte set fingeren på ei verkelegheit eg kjenner igjen, og klarer å analysera […]

Les resten av artikkelen

Beyond the fragments: Feminism and the Making of Socialism (omtale)

Nr 3 2013

Sheila Rowbotham, Lynne Segal og Hilary Wainwright: Beyond the fragments – feminism and the making of socialism Merlin Press, 2013 Korleis kan ein gå frå lokale initiativ til å bygga ei rørsle for sosialisme? Dette er ein debatt som ikkje sluttar å vera aktuell. Første og andre utgåve av denne boka kom i 1979, og […]

Les resten av artikkelen

Amerikanske soldatar, livshistorie frå Libanon, og ein ny norsk nettportal (boktips)

Nr 2 2013

Support our Troops – Hvorfor unge amerikanere verver seg til krig Boka av Sarah Salameh er ei bok eg har venta på sidan eg første gong høyrde Sarah fortelja om feltarbeidet ho gjorde i USA i 2008. Spesielt fascinert blei eg då ho fortalte om ungdommar som vurderte både å tenestegjera i fredskorpset og i […]

Les resten av artikkelen

Jordan, ei buffersone

Nr 1 2013

Thoraya el-Rayyes og Majd Muhsen er to unge politisk engasjerte kvinner i Jordan. Vi intervjuer dem på ein fancy kafé i den nyrenoverte delen av Amman sentrum, om situasjonen for Jordan.

Det er september 2012. Jordan har opplevd protestar mot prisauke på drivstoff, protestar som to månadar seinare spreidde seg over heile landet, og kravde kongens avgang.

Men denne varme septemberdagen verkar tanken urealistisk.

Les resten av artikkelen

Svart Mamba (omtale)

Bokomtaler Nr 1 2012

Nadifa Mohamed: Svart Mamba Vigmostad & Bjørke, 2011 Nadifa Mohamed er ei britisk-somalisk dame på rundt 30 år som har skrivd ein biografisk roman om den store reisa far hennar foretok på slutten av 30-talet. Faren Jama, som også blir kalla svart mamba, veks opp som gategut i den jemenittiske byen Aden. Ti år gamal […]

Les resten av artikkelen

Araberne (omtale)

Bokomtaler Nr 4 2011

Eugene Rogan: Araberne – historien om det arabiske folk Gyldendal, 2011 Kvifor okkuperte Frankrike Algerie i 1830? Var det fordi franskmennene ikkje kunne betala gjelda si til Algerie, og at dei samtidig ønska seg kontroll over den osmanske provinsen? Eller var det fordi den algeriske deyen hadde daska til den franske konsulen med ein flugesmekkar, […]

Les resten av artikkelen

Ikkje bli kalla hore

Nr 1 2006

Det som opprører meg mest med kapitalismen, er at han gjer menneskelege behov til salsobjekt. Behovet for bekrefting frå andre folk, for vennskap, kjærleik, sex, spenning, flørt, alt kan kjøpast og selgast, og viss ein ikkje får den ekte varen, kan ein kjøpa eit substitutt. Reklamen viser at viss ein kjøper den sjokoladen eller det bindet eller det vaskemiddelet, så blir ein lukkeleg.

Les resten av artikkelen

Buru-kvartetten (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2006

Buru-kvartetten består av bøkene Menneskenes jord, Et barn av alle nasjoner, Fotspor og Glasshus. I følgje bokomslaget blei bøkene til mens forfattaren sat i fangenskap i perioden 1969-79 under president Suharto i Indonesia.

Les resten av artikkelen

Korleis får me sosialistisk folkestyre?

Nr 4 2005

Målet er ikkje sosialisme, men kommunisme. Målet er eit samfunn der det ikkje er klassar og difor ikkje stat, der dei viktige motseiingane kvinne-mann, by-land, hand-ånd er oppheva. Dette høyrest veldig teoretisk ut, og det er veldig teoretisk for oss, og ein kan nok ikkje heilt sjå for seg alle dei praktiske konsekvensane av kommunismen før ein nærmar seg dette samfunnet. Men det er viktig å halda fast på kommunismen som visjon, fordi sjølv om me vil bort herfra og bort frå kapitalismen, så vil me også vidare enn det klassesamfunnet som sosialismen kjem til å vera.

Les resten av artikkelen

Fett – et feministisk tidsskrift (Tidsskriftomtale)

Bokomtaler Nr 1 2005

"Første gang jeg så Fett var på Narvesen. Den fancy designete forsiden, det kule coveret og de spennende overskriftene gjorde at jeg gledet meg som en unge til det skulle komme i posten til oss." (Live, 20 år)

Les resten av artikkelen

Nytt parti (leder)

Nr 4 2006

Både AKP og RV sine landsmøte har vedteke at dei vil samla kreftene i eitt revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Buru-kvartetten, bok 1: Menneskenes jord (bokomtale)

Bokomtaler Nr 4 2006

Pramoedya Ananta Toer bruka historiene i Buru-kvartetten for at han og medfangane skulle overleva fangenskapet på øya Buru i Indonesia, der han sat frå 1965-77. Diktaturet til Suharto fengsla Toer utan grunngjeving, men målet var likevel klart, gjennom heile fangenskapet forsøkte dei å kvela den kreative hjernen hans. Og forholda var endå verre enn under nederlendarane; då han sat i fengsel i 1947-49, fekk han i alle fall skriva. Det nykoloniale regimet til Suharto brente notatane hans.

Les resten av artikkelen

Homopolitikk før Stonewallopprøret

Nr 2 2001

Ingrid Baltzsersen er sentralstyremedlem i AKP, med i AKPs kvinneutval og nestleiar i ungdomsgruppa til LLH i Oslo. Stonewallopprøret, den natta lesber og homsar i New York City nekta politiet å stenga baren deira og trakassera dei, vert sett på som starten på den moderne homokampen. Men kva gjorde homsar og lesber før Stonewallopprøret i […]

Les resten av artikkelen

Legning i Sør

Nr 1 2001

Ingrid Baltzersen er 20 år, studererer arabisk i Oslo, er sentralstyremedlem i AKP, med i AKPs kvinneutvalg og nestleiar i ungdomsgruppa til LLH i Oslo Legning har ein tendens til å bli sett på med vestlege auge, spesielt av oss som har kulturbakgrunn i Vesten. Me reknar med at alle samfunn har organisert kjønn, seksualitet […]

Les resten av artikkelen

Kva om alle var normale?

Nr 2 2000

Forfattaren er 19 år, studerer arabisk i Oslo, er sentralstyremedlem i AKP, er med i AKP sitt kvinneutval og er nestleiar i ungdomsgruppa til LHL i Oslo Eksperiment 1: Forsøk i ein ny samanheng å leggja merke til kor lang tid det tar før du veit at ein person er heterofil. Måten du utfører dette […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side