Arkiv for Erling Folkvord

PKK – revolusjonære fornyarar?

Bokomtaler Nr 1 2016

Paul White: The PKK. Coming down from the mountains London: Zed Books, 2015, 224 s. PKK er eit uvanleg parti. Radikale ungdommar var på 1970-talet misnøgde med venstrepartia i Tyrkia. Dei fleste var kurdarar, men tyrkiske ungdomar var og med. Dei stilte og spørsmålet om det fanst ei kurdisk befolkning med sitt eige språk og […]

Les resten av artikkelen

Oslo-ranet

Bokomtaler Nr 3 2015

Erling Folkvord: Det store Oslo-ranet Spartacus forlag 2015 Erling Folkvord har skrevet bok om Oslo kommunes salg av sykehusboligene i 2001. Et drama som det ikke ble satt endelig sluttstrek for, før Høyesterett i januar 2012 avviste anken om forkjøpsrett for beboerne i de 11 borettslagene som ble dannet av beboerne i personalboligene. Folkvord skriver […]

Les resten av artikkelen

Den sterkaste demokratiske krafta i Midt-Austen

Nr 4 2015

Revolusjonen i det nordlege Syria har gått inn i det fjerde året. Folket bygger eit nytt styringssystem som kan gi håp for resten av Syria: Folkestyre nedafrå. Nye, og sterke tiltak for kvinnekvotering. Likestilling av alle livssyn. Samarbeid på tvers av kulturelle og språklege skiljeliner.

Les resten av artikkelen

Kobanê – av menneskelige verdier

Nr 4 2014

Kobanê er en liten kurdisk by som ligger på den syrisk-tyrkiske grensa, men røttene strekker seg dypt inn i Mesopotamia – menneskehetens vugge. Området har i hele sin historie vært et flerkulturelt samfunn, noe som dypt har gjennomsyret alle verdier og hele kulturen. I det syriske folkets revolusjon var Rojava det første stedet som ble […]

Les resten av artikkelen

Til Kurdistan for å lære

Nr 2 2013

Ei av kvinnene som grunnla PKK i 1978, vart nyleg likvidert i Paris. Den første partileiaren har i 14 år vori isolert i tyrkisk fengsel. Men den mangfoldige kurdiske frigjeringsrørsla veks år for år.

Vi var fire Rødt-medlemmar (tre frå Oslo og ein frå Bodø) som dei to siste vekene i mars var på rundtur i Kurdistan. Vi var i Irak, Syria og Tyrkia, men dessverre ikkje i Iran.

Dette er inntrykka mine frå dei kurdiske delane av Syria og Tyrkia. Kanskje revolusjonære og andre raude i Norge har noko å lære?

Les resten av artikkelen

Kurdistan – ikke bare for kurdere

Nr 2 2013

Den livstidsdømte kurderlederen Abdullah Öcalan skrev en kort tale til den kurdiske nyttårsfeiringa (Newroz) 21. mars. Opplesing av talen vakte stor oppmerksomhet.

Når Rødt! nå trykker en norsk oversettelse, kan du lese den tidligere PKK-lederens egne ord. Folkvord setter Newroz-talen i sammenheng med den kurdiske frigjøringskampen fram til nå.

Det gjør det lettere for lesere å gjøre sin egen vurdering av budskapet.

Les resten av artikkelen

Vår korrupte hovedstad (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2011

Boka Vår korrupte hovedstad av Erling Folkvord er boka som ikke skulle ha blitt skrevet. Ikke av Erling Folkvord og hans lille bystyregruppe i alle fall. Problemene burde vært løst av andre. Siden Oslo kommune ikke løste problemene, måtte Erling Folkvord skrive om en alvorlig og gjennomgående systemsvikt i landets hovedstad.

Les resten av artikkelen

Stengt for innsyn – åpent for korrupsjon

Nr 2 2011

Dei kommunale omorganiseringane kan ha gjort det lettare eller vanskelegare å lykkast med korrupte handlingar. Sentrale spørsmål for å vurdere resultatet er:

  • Har det vorti meir åpen eller meir lukka saksbehandling?
  • Blir tilsynet i praksis gjennomført på ein betre eller dårlegare måte?
  • Har det vorti lettare eller vanskelegare å få innsyn?

Artikkelen er kapittel 2 i en ny bok fra Erling Folkvord som kommer før sommeren.

Les resten av artikkelen

Stengt for innsyn – åpent for korrupsjon

Nr 2 2011

Dei kommunale omorganiseringane kan ha gjort det lettare eller vanskelegare å lykkast med korrupte handlingar. Sentrale spørsmål for å vurdere resultatet er:

  • Har det vorti meir åpen eller meir lukka saksbehandling?
  • Blir tilsynet i praksis gjennomført på ein betre eller dårlegare måte?
  • Har det vorti lettare eller vanskelegare å få innsyn?

Artikkelen er kapittel 2 i en ny bok fra Erling Folkvord som kommer før sommeren.

Les resten av artikkelen

Ny bok av Erling Folkvord: Urent farvann (Bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2006

Boka som Rødt! gir ut i september handler om det som skjer når en av landets største skipsredere, toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører slutter å opptre uavhengig av hverandre. Disse tre partene utgjør et triangel. De skal samarbeide. Men de skal også ivareta ulike, og til dels helt motsatte interesser.

Les resten av artikkelen

Det urbane verdivenstre ryddar vegen for FrP

Nr 2a 2007

Eg veit ikkje kven som først tok i bruk ordet «FrP-koden». I dagsavisene synst eg det går inflasjon i bruken av uttrykket. Men den vesle boka Folkepartiet? inneheld heldigvis artiklar som går litt djupare enn berre å gruble over dette mystiske eller mytiske ordet.

Les resten av artikkelen