Arkiv for 2008-02

Ingen kategorier

Maoistenes strategi i India

2008-02

Et intervju med G.N.Saibaba

Saibaba er 40 år gammel. Han ble født i Andhra Pradesh, en stat i sørlige India. Han bor nå i Dehli. Han er visesekretær i den Revolusjonære Demokratiske Fronten (RDF), som er en del av den Allindiske føderasjonen av revolusjonære folkeorganisasjoner. En av hovedsakene i dag er kampen mot massedeportasjonene av småbønder, landarbeidere og andre som jages bort fra områdene hvor det skal anlegges spesielle økonomiske soner for eksportkapitalen.

Les resten av artikkelen

Landrøveri i Nandigram og Singur (India)

2008-02

«Vi er ikke motstandere av industri. Den trengs for å gi India økonomisk vekst. Vi trenger industriprodukter, ikke bare landbruksvarer for å utvikle landet. Men vi er imot industri som går på bekostning av godt landbruk.»

22. juni 2005 ble det inngått en avtale mellom myndighetene og Posco om et stålverk for å produsere tolv millioner tonn stål, med tilførsel av 600 millioner tonn jernmalm – på beslaglagt land. Den sørkoreanske stålgiganten Posco er verdens fjerde største.

Les resten av artikkelen

Spesielle økonomiske soner (India)

2008-02

Mange forbinder «spesielle økonomiske soner» med Shenzhen og den økonomiske politikken Deng satte i gang i Kina i 1980. De fem sonene Kina etter hvert oppretta spilte en betydelig rolle for utviklinga av den formen for kapitalisme som Kina etter hvert utvikla.

Les resten av artikkelen

Stormakt – eller klientstat? (India)

2008-02

Da Nehru holdt en tale til offiserer i hæren i oktober 1946 , erklærte han: «India er i dag blant de fire stormaktene i verden. De andre tre er Amerika, Russland og Kina. Men i forhold til ressurser har India større potensiale enn Kina.»

Denne artikkelen er et lite blikk på historien bak den politiske- og militære orienteringen til dagens India.

Les resten av artikkelen

Utvikling for hvem? (India)

2008-02

Hvilken geopolitisk og regional rolle spiller India i dag, og hva kan vi si om dets framtidige rolle?

Hva skjer innad i det som framtilles som «verdens største demokrati» ?

Hvem drar nytte av den sterke makroøkonomiske veksten – tjener den alle, eller er det også tapere?

Les resten av artikkelen

Overvåket (bokomtale)

2008-02

Ronald Bye, Finn Sjue: Overvåket Gyldendal Akademiske, 2008 Den siste boka fra en tidligere overvåker – Ronald Bye – og en overvåket – Finn Sjue – er blitt en skikkelig murstein av ei bok. Spekket med opplysninger og informasjon som får oss til å tenke gjennom hverdagen på nytt. Det mest oppsiktsvekkende er friskemeldinga de […]

Les resten av artikkelen

Blekingegadebanden 2 – den hårde kerne (bokomtale)

2008-02

Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden 2 – den hårde kerne Gyldendal (dansk), 2007 I Peter Øvig Knudsens andre bok om Blekingegadebanden møter vi de innerste, mest trofaste medlemmene. De som aldri ga opp, selv når de skjønte at de kanskje ikke var på rett spor. I første bok om den lille danske terroristcellen fikk vi lese […]

Les resten av artikkelen

Kvinnelønna (omtale)

2008-02

  Siri Jensen: Kvinnelønna Tidsskriftet Rødt!, 2008   Heftet om kvinneløna er gjeve ut på nytt, revidert og oppdatert – klart til ordskiftet om framlegget frå Likelønskommisjonen. Heftet syner at kvinner systematisk tener dårlegare enn menn, og at dette skjer av di kvinner vert løna «som kvinner». Serleg interessant var det å sjå at kvinner […]

Les resten av artikkelen

Mengele Zoo (bokomtale)

2008-02

Gert Nygaardshaug: Mengele Zoo Cappelen, 1994 Det var nok mange som måtte heve brynene da Litteraturfestivalen på Lillehammer – i samarbeid med blant annet Dagbladet og NRK – den 1. juni 2007 offentliggjorde folkejuryens kåring av «Tidenes beste norske bok»: Og vinneren er Mengele Zoo av Gert Nygårdshaug! På den neste plassen fulgte Knut Hamsuns […]

Les resten av artikkelen

Vallas fall (bokomtale)

2008-02

Torstein Tranøy: Vallas fall, et innblikk i den skjulte maktkampen Forlaget Manifest, 2007 Tranøy lar partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet få siste ord i boka til en advarsel til forfatteren og til leseren mot å tro at Vallas avgang som LO-leder var styrt av en politisk konspirasjon. Er det forfatterens hensikt å gjøre partisekretæren til […]

Les resten av artikkelen

Feminisme uten konflikt? Eller konstruerte motsetninger? (debatt)

2008-02

Gudrun Kløve Juuhl har, i forrige nummer av Rødt! en artikkel som retter et kritisk blikk på Kjersti Ericssons (KE) syn på kvinnefrigjøring, på bakgrunn av artikkelen til KE i nr. 1 2007. I Klassekampen onsdag 20. februar, står det også et intervju, hvor det er tydelig at hun mener at Ericssons tanker fungerer som […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp og/eller klassekamp? Om motsetninger og enighet på venstresida (debatt)

2008-02

I Rødt! 1/2008 har Gudrun Kløve Juuhl (GKJ) flere interessante resonnementer rundt feminisme og klassekamp, som en kommentar til Kjersti Ericssons (KE) tanker rundt kvinnefrigjøring og feminisme. For å oppsummere standpunktene, så drøfter KE blant annet mulighetene for å finne enhet og felles standpunkt gjennom en åpen og lyttende holdning (i partiet). GKJ hevder at […]

Les resten av artikkelen

India og oss (leder)

2008-02

Hvis bøndene, arbeiderne og fattigfolka i India gjør opprør, hvem holder du med da? Hvis kravene er høyere lønn, slutt på barnearbeid, gratis legebehandling, ris til alle – og bønder, arbeidere og fattigfolk okkuperer tekstilbedrifter, kontorene og bedriftene til Telenor, Netcom med flere – støtter du fortsatt opprørne? Selv om buksene hos Dressmann blir dobbelt […]

Les resten av artikkelen

Tilbake til start? Svar til Jørn Magdahl (debatt)

2008-02

I Rødt! nr 1 for 2008 anmelder Jørn Magdahl pamfletten Tilbake til start?. Som forfatter av boka må jeg få takke for både ros og ris. I motsetning til mange andre anmeldere, særlig av sakprosa, har Magdahl ikke bare lest den boka han omtaler, men sitter inne med både ros- og ris-kompetanse. Han er heller ikke plaga av behov for å gjøre seg lekker for framtidige bedømmelseskommisjoner ved universiteter og høyskoler. Derfor ber jeg om spalteplass til kort å kommentere noen av hans kritiske synspunkter.

Les resten av artikkelen

Tron Øgrim, maoisme og revisjonisme (debatt)

2008-02

I mars 2007 raste det en lengre polemikk på internlista i det da helt nystarta partiet Rødt. Temaet var kommunistisk organisering, og hvorvidt et venstresosialdemokratisk parti som Rødt er et egna redskap, eller om kommunistisk organisering er nødvendig.

Les resten av artikkelen

Svar til Gudrun Kløve Juuhl (debatt)

2008-02

Under tittelen Om feminismen og venstresida kritiserer Gudrun Kløve Juuhl en artikkel av meg, trykt i Rødt!. Jeg skal kommentere det jeg oppfatter som de viktigste punktene i kritikken.

Les resten av artikkelen

Sjørøver-Jenny – eller revolusjon

2008-02

Det hender jeg har mareritt: Jeg har forklart om alt det fine med kommunismen – ingen klasser, ingen krig, ingen undertrykking, ingen penger – mat og klær og medisiner og Internett til alle, bevaring av miljøet, fornuftig bruk av ressursene, mennesket i pakt med naturen, frivillig, fredelig samarbeid om felles mål …

Og så spør programlederen: Og dette skal dere altså innføre med væpnet revolusjon?

Les resten av artikkelen

Fra individuelle til kollektive avtaler

2008-02

Fagorganisasjonen – det elementære grunnlaget for all moderne arbeiderbevegelse – var og er et svar på det monopolet som den moderne kapitalistiske samfunnsformasjonen hviler på, monopolet på produksjonsmidler.

Les resten av artikkelen

Tranzicija i det tidligere Jugoslavia

2008-02

Tariq Ali intervjuet av Global Balkans

"Utgangspunktet for enhver diskusjon om hvilken som helst del av det tidligere Jugoslavia må være: "Hvorfor skjedde det?" og: "Kunne det vært unngått?" Det tror jeg det kunne. Når en borgerkrig starter, kan nesten alt skje. Alle parter begikk overgrep, men siden Vesten støttet opp om én side i konflikten, ble serberne demonisert," sier Tariq Ali i dette intervjuet i Global Balkans. "Jeg holder i stor grad tyskerne ansvarlige for den jugoslaviske føderasjonens oppløsning."

Les resten av artikkelen

Baskarland – menneskerettsbrot og manglande politiske rettar

2008-02

Det baskiske kravet om sjølvbestemming blir skjult mellom det at Spania framstår som eit vestleg EU-land og demokrati, og ETA sine drap. Men det foregår også eit jamt politisk og kulturelt ikkje-valdeleg arbeid for baskisk sjølvbestemming, eit arbeid som blir brutalt undertrykka av den spanske staten, skriv Ingrid Baltzerzen som obeserverte valet i Baskerland i vinter.

Les resten av artikkelen

Neste side »