Arkiv for Ronny Kjelsberg

Sosialisme, nå?

2021-02

Hva kan sosialisme være, og hvordan kan vi komme oss dit fra dagens samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt og forfatter av boka Sosialisme på norsk Hva er sosialisme ikke? Å forsøke å definere begrepet "sosialisme" er krevende. Det er brukt om mye forskjellig opp gjennom årene, […]

Les resten av artikkelen

Repressiv toleranse i vår tid

2019-04

Innenfor et rammeverk av Herbert Marcuses begrep om «repressiv toleranse», diskuteres konsekvensene av inkludering av tankegods fra ytterste og nest-ytterste høyre i lys av nyere forskning.

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Privatskoleparadokset

2019-03 Bokomtaler

Riis Mossefinn: Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt Oslo: Forlaget Manifest, 2019, 159 s. Av Ronny Kjelsberg, universitetslektor ved NTNU, styre­medlem i Rødt Trøndelag og tidl. fylkestingrepresentant i Sør-Trøndelag (2007–15). Akkurat i rett tid til lokalvalgkampen kommer Manifest forlag med en kort og lettlest, men innholdsrik bok om et av […]

Les resten av artikkelen

Teknologi, politikk og determinisme

2018-02A

Hvordan kan vi hindre at teknologiutviklinga fører oss ut i høyrepopulismen? Vi lever midt i en teknologiutvikling historien aldri har sett maken til. Denne utviklingen vil også påvirke samfunnet. Kan vi styre denne utviklingen slik at den blir til alles beste, eller vil den gi oss en dyster framtid?

Les resten av artikkelen

Det politiske utsagn

2017-03

Politiske utsagn er ofte en blanding av deskriptive og normative. Det krever en forståelse av hvilke sider eller elementer i utsagnet som er hva for den som ønsker å forstå det. Hvis man mislykkes med det, kan man både narre seg selv, og man kan bidra til en utvikling i motsatt retning av det man […]

Les resten av artikkelen

Kapitalisme og sosialisme

2015-04

Diskusjonen Oscar Dybedahl har startet omkring sosialisme og kapitalisme i tidsskriftet Rødt!, er interessant og fortjener en oppfølging. Siden den tok utgangpunkt i min pamflett, Sosialisme på norsk (Forlaget Rødt! 2014), la meg innledningsvis påpeke at det helt åpenbart er begrenset hva man kan si om sosialisme og alternativer til kapitalisme på 80 boksider. Herunder […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme og demokrati

2015-01

Tidsskriftet Rødt! har ved et par anledninger prisverdig nok brukt plass på debatt i etterkant av utgivelsen av min pamflett med tittelen Sosialisme på norsk.

Les resten av artikkelen

Deltakende økonomi, og hva er staten?

2015-02A

I Rødt! (nr 1/2015) kritiseres undertegnede av henholdsvis Paul Rækstad og Ronny Kjelsberg. Rækstad hevder jeg har en misforstått kritikk av ParEcon, mens Kjelsberg hevder jeg har en ensidig forståelse av staten og undervurderer arbeiderklassens landevinninger.

Les resten av artikkelen

Hva slags sosialisme?

2014-03 Bokomtaler

Ronny Kjeldsberg: Sosialisme på norsk Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 77 s. I den lille pamfletten Sosialisme på norsk oppsummerer Ronny Kjeldsberg sitt bidrag i debatten om nytt prinsipprogram for partiet Rødt. I bestillingen fra landsstyret til prinsipprogramkomiteen, som han fikk i oppdrag å lede, lå det også et diskusjonsopplegg om sosialisme for partiet. Han kaller […]

Les resten av artikkelen

Tre utfordringer for vitenskapen

2014-03

I en artikkel i Rødt! 02/14 framholdt Kjelsberg vitenskapen som den beste måten å komme fram til sannheten på. – Det betyr ikke at vitenskapen slik den praktiseres i dag, ikke har svakheter. Problemet er at alle andre metoder for erkjennelse har både de problemene vitenskapen i dag har, samt en hel rekke andre i […]

Les resten av artikkelen

Om sosialistisk metode

2014-04

Det følgende er et forsøk på noen refleksjoner rundt «sosialistisk metode» – altså hvilken framgangsmåte som er passende for en sosialistisk samfunnskritikk. I hovedsak er mitt formål å argumentere for at en systematisk analyse av kapitalismen er en forutsetning for enhver diskusjon av alternativer til kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Vitenskap og politikk

2014-02

Vitenskap og politikk er to områder som er ulike, men som likevel også har klare og tydelige koblingspunkter.

Man kan forsøke å sette opp et enkelt skille om at vitenskap er deskriptivt – dvs. at det handler om å beskrive hvordan verden er, mens politikk er normativt – det handler om å beskrive hvordan man vil at verden skal bli.

Les resten av artikkelen

Skarpskytteren (omtale)

2013-01 Bokomtaler

Gard Erik Sandbakken: Skarpskytteren Communicatio forlag, 2012 Etter å ha startet sin forfatterkarriere med ganske tradisjonell norsk krim av den skittenrealistiske typen med privatetterforskere med allitterasjon i navnet, har Gard Erik Sandbakken etter et mellomspill med et par romaner sentrert mer rundt jakt og friluftsliv, begått en solid politisk thriller. Det har blitt lengre mellom […]

Les resten av artikkelen

Teknologisk revolusjon

2012-04

På forsommeren gikk det en liten debatt om «revolusjon» i Klassekampen. Revolusjonsbegrepet er interessant å debattere, men politikk – handling – er alltid viktigere enn ord.

Les resten av artikkelen

Hegemoni og radikal kulturpolitikk

2008-04

En FrP-velger kan ha huset fullt av Vømmøl Spellemannslag, men har hun tenkt over det politiske innholdet i musikken?

Hvordan kan man nå ut til denne delen av proletariatet?

Les resten av artikkelen

Hvorfor kapitalismen dreper (miljø)

2008-01

Det foreligger en fundamental motsetning mellom måten en kapitalistisk økonomi fungerer på, og det å bevare miljøet. En kapitalisme uten vekst, er en kapitalisme i økonomisk krise med dyrtid som går hardt ut over vanlige innbyggere.

En kapitalisme i fortsatt vekst betyr en stadig økende forbruks- og produksjonskarusell som vil eskalere raseringen av miljøet, noe som i neste omgang også vil gå utover vanlige innbyggere på denne planeten.

Under kapitalismen må vi altså velge mellom økt fattigdom og miljøødeleggelser.

Les resten av artikkelen

Strategier for en digital sosialisme

2005-01

Ny teknologi skaper en ny produksjon som skaper et nytt samfunn. Kan det vi nå ser gjennom fildeling og open source-produksjon etter hvert vokse til en kraft som tvinger igjennom sosialismen i hele samfunnet?

Les resten av artikkelen

En egalitær koalisjon for det 21. århundre

2000-03

Tidene forandrer seg, og nye radikale generasjoner vokser opp. Samtidig vokser ytre høyre. Hvordan møter vi denne utfordringen og bygger varige flertallsallianser for et mer solidarisk samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU og vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt. Et nytt fellesskap For å oppnå politisk forandring må man bygge fellesskap og allianser […]

Les resten av artikkelen