Arkiv for 2016

Nr 1 2016
Nr 2 2016
Nr 2a 2016
Nr 3 2016
Nr 4 2016

Det europeiske venstre

Nr 4 2016

På Popvenstre 27. august ledet Ekman samtalen mellom Bhaskar Sunkara, Pablo Bustinduy, Christos Giovanopoulos og Pernille Skipper om veier videre for Europas radikale bevegelser. I dette intervjuet svarer hun på hva hun selv mener om hva som skjer i Europa, og utviklingen vi ser i EU, hvem venstresida i Skandinavia burde lære av og hvilke […]

Les resten av artikkelen

Angrep på demokratiet

Nr 4 2016

Det feier en kraftig avdemokratiseringsvind over landet. Profesjonspolitikere har alliert seg med byråkrater og næringsinteresser i det som i praksis er et angrep på demokratiet.

Les resten av artikkelen

Israels energistrategi og Norge

Nr 4 2016

Den blå-blå regjeringen vil at Norge igjen skal spille en nøkkelrolle i det israelske koloniserings-prosjektet. Det viktige strategiske spørsmålet som står på dagsorden, er kampen om energisikring for Israel og Israels muligheter til å bli en stor gasseksportør.

Les resten av artikkelen

Hvem er den indiske bonden?

Nr 4 2016

I forrige utgave av Rødt! hadde Unni Kjærnes en inngående analyse av matsikkerhet, sult og utfordringer i landbruket i India. Vi mener det er viktig å forstå nyere utvikling i det rurale India som både mangfoldig og motstridende. Noe av denne kompleksiteten viser vi her ved å spørre hvem den indiske bonden faktisk er. Vi […]

Les resten av artikkelen

Med Trump i førersetet

Nr 4 2016

Mot alle odds og forventninger: Trump blir president. Folk er i sjokk – og tar til gatene. Hva vil et Trump-regime bety? Hva slags motstand er nødvendig – og mulig å bygge. Som alltid i USA er det to sider av virkeligheten som ligger tett opp under overflaten, nemlig klasse og rasisme

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 4 2016

Værnes Rødt tar skarp avstand fra planene om at USA skal stasjonere 300 marinesoldater på Værnes. – Dette betyr i praksis å opprette en amerikansk militærbase i Norge, sier Marielle Leraand, nestleder i Rødt. Dette er klart i strid med baseerklæringen som ble utformet da Norge ble med i NATO i 1949. Den slo fast […]

Les resten av artikkelen

Sikkerhetspolitiske veivalg?

Bokomtaler Nr 4 2016

Aslak Storaker (red.): Sikkerhetspolitiske veivalg. Skjebnefellesskap med USA og NATO? Oslo: Progressivt Forlag, 2016. Dette er en samling artikler som ble utgitt på Progressivt Forlag (tidl. Marxist Forlag) for kort tid siden. Den treffer midt i en av de heteste og viktigste debattene for tida – forsvarspolitikken. Det er ti artikler skrevet av et knippe […]

Les resten av artikkelen

Fra Marx til nyere kapitalkritikk

Bokomtaler Nr 4 2016

Dag Østerberg: Fra Marx til nyere kapitalkritikk Oslo: Pax Forlag, 2016, 192 s. Boka til Østerberg er et viktig forsøk på å reaktualisere den marxistiske samfunnskritikken. Allerede før publiseringen av Østerbergs nye bok, ble den kritisert av Gunnar C. Aakvaag, som på forhånd kunne konstatere: «Karl Marx sine analyser av kapitalismen [er ikke ] stedet […]

Les resten av artikkelen

Den lange depresjonen

Bokomtaler Nr 3 2016

Michael Roberts: The long depression Chicago: Haymarket Books, 2016, 347 s. Etter mitt syn er dette Årets Bok innen politisk økonomi. Michael Roberts er en marxistisk økonom som i mer enn 30 år har arbeidet i City of London. Han er også kjent for sin blogg, Michael Roberts Blog, med oppdaterte økonomiske analyser. Hovedbudskapet i […]

Les resten av artikkelen

PK fra Bollywood

Bokomtaler Nr 3 2016

PK Regi: Rajkumar Hirani Bollywoodfilmar er kjende for song, dans, klåre fargar og store kjærleiksdrama med mange komplikasjonar. Kassasuksessen PK inneheld også dette, men den er også ein seriøs kritikk av korleis religion blir misbrukt, og den leverer denne bodskapen innpakka i slapstick-humor. PK, spelt av Aamir Khan, er ein alien som landar naken i […]

Les resten av artikkelen

Gulfmonarkene – Vestens varige venner?

Nr 4 2016

Saudi-Arabia og de andre eneveldige konge- og sjeikdømmene rundt Persiagulfen har gjennom den kalde krigen og fram til i dag vært Vestens viktigste allierte i Midtøsten. Vil det fortsette med Trump?

Les resten av artikkelen

Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker

Nr 4 2016

Lønnsbudsjettene i butikkene presses til det ytterste. På forhånd har toppledelse, eiere, kjøpesentre og andre forsynt seg grovt fra driften. Fristelsen til å kompensere med gratis arbeidskraft gjennom NAV-tiltak er stor, og brukes slik vi i HK erfarer i stadig større utstrekning. At dette skulle komme som et plutselig innfall fra varehandelsbransjen om å drive […]

Les resten av artikkelen

Målstyring og demokrati

Nr 4 2016

Målstyring med folkelig makt over målsetting og målemetoder kan bli en sentral del av den demokratiske sosialismen, og er dessuten en kjærkommen anledning til å utfordre elitens styringsrett i dag.

Les resten av artikkelen

Imperialisme og superutbytting

Bokomtaler Nr 3 2016

John Smith: Imperialism in the twenty first century Monthly Review Press1, 2016 John Smiths bok er eit sterkt og sviande skriftstykke mot utbyttinga av milliardar av menneske i det som vart kalla tredje verda, som no blir kalla «framveksande» eller «utviklings»-økonomiar av gjengs økonomar (og som blir kalla Sør av Smith). Men boka er mykje, […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor Brexit?

Nr 3 2016

Dei undersøkingane som er gjort til no, har vist at den fremste grunnen til at dei stemte for å forlata EU, var folkestyre, demokrati, kven skal styra Storbritannia, altså «Who governs Britain». Ting rundt arbeidsinnvandring er grunn nummer to, folkestyre ligger eit godt stykke over som grunn. Men folk har jo tusen grunnar.

Les resten av artikkelen

Nr 4/16

Innholdsliste Nr 4 2016

Innhold nr 4 2016 Leder: Syria Plukk Rødt!-samtalen. Kajsa Ekis Ekman: Det europeiske venstre Hans Ebbing: Kampen om «marxismen» Jokke Fjeldstad: Delingsøkonomien og den nye hverdagen John Thomas Suhr: Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker Jorun Gulbrandsen: Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp! Leidulf Husjord: Målstyring og demokrati Ursula Huws: Slutten for middelklassen? Terje Alnes: Angrep på […]

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren og den ufullført revolusjonen

Bokomtaler Nr 3 2016

Joel Beinin: Workers and thieves: Labor movements and popular uprisings in Tunisia and Egypt Stanford: Stanford University Press, 2016, 164 s. Philip Marfleet: Egypt: Contested revolution London: Pluto Press, 2016, 251 s. Fem år etter den arabiske våren er det fort-satt et stort behov for bøker som hjelper oss med å forstå det som «ingen» […]

Les resten av artikkelen

Slutten for middelklassen?

Nr 4 2016

I går morges ble jeg plutselig slått (det føltes kroppslig, som et slag) av erkjennelsen at det var veldig sannsynlig at Trump ville vinne det amerikanske presidentvalget. Jeg fulgte halvveis med på morgennyhetene på BBC, mens jeg lagde frokost. Trump brukte ordet arbeiderklassen!

Les resten av artikkelen

Syria og venstresida

Nr 4 2016

Krigen i Syria har nå vart i over fem år. Nesten like lenge har den anti-imperialistiske venstresida diskutert hva som skjer, og hva vi skal legge vekt på. Synspunktene befinner seg grovt sett på en akse mellom ytterpunktene støtte til det folkelige opprøret eller støtte til Assads kamp mot terror. De første årene var Norge […]

Les resten av artikkelen

Etter Orlando: Kampen fortsetter – men hvilken kamp?

Nr 3 2016

Det er et privilegium å leve som homofil i denne epoken da homofile og lesbiske bryter fortielsen, fordømmelsen og undertrykkelsen. Hver eneste av oss gjør noe som er viktig for hele menneskeheten – for all framtid. Hver eneste av oss gir vårt lille bidrag til at livet blir litt friere for menneskene, at flere får […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »