Plukk

Av Redaksjonen

2016-04

Værnes

Rødt tar skarp avstand fra planene om at USA skal stasjonere 300 marinesoldater på Værnes.

– Dette betyr i praksis å opprette en amerikansk militærbase i Norge, sier Marielle Leraand, nestleder i Rødt.

Dette er klart i strid med baseerklæringen som ble utformet da Norge ble med i NATO i 1949. Den slo fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede land på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

– Det som nå skjer må ses i sammenheng med USA og NATOs militære opptrapping mot Russland over lengre tid. Omlegging av basepolitikken er også en følge av regjeringas langtidsplan med nedbygging av norsk forsvarsevne, og i enda sterkere grad å gjøre Norge til en brikke i USAs militære strategi. Dette gjør oss også enda mer utsatt i tilfelle krig, advarer Leraand.

Snowden hjem med Trump?

Ikke det at det behøver å være noe hold i det, antakeligvis ikke,men 18. juli twitret USAs nye president:

– All I can say is that if I were President, Snowden would have already been returned to the U.S. (by their fastest jet) and with an apology!

Trondheim boikotter

Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt fremmet et forslag om boikott som ble vedtatt torsdag kveld, skriver Adresseavisen (17/11).

Høyre, FrP, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Senterpartiet stemte imot.

I vedtaket heter det at staten Israel stadig forverrer sin okkupasjonspolitikk.

– Ulovlige bosetninger utvides, bygging av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område, heter det i vedtaket.

KrFs kommunalråd Geirmund Lykke tok til orde for å avvise boikotten og mente heller Norge må være en pådriver for dialog mellom partene i Israel.

Bystyret ber også kommunens innbyggere å gjennomføre en boikott.

(ABC Nyheter)

I grøfta?

Valget av Donald Trump innebærer at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA inntil videre blir lagt på is, medgir Tysklands statsminister Angela Merkel.

Merkel sa dette under en felles presse-konferanse med Barack Obama i Berlin torsdag, der den amerikanske presidenten takket for åtte år med tett og godt samarbeid.

– Jeg har alltid engasjert meg sterkt for å få sluttført en handelsavtale med USA. Vi har gjort mye framgang i forhandlingene, men de vil ikke bli sluttført nå, sa Merkel.

Håper

Merkel ga uttrykk for håp om at forhandlingene om den såkalte TTIP-avtalen mellom EU og USA en dag vil bli gjenopptatt, selv om det neppe kommer til å skje så lenge Donald Trump sitter i Det hvite hus.

Trump gjorde det helt klart i valgkampen at han er motstander av frihandelsavtaler som TTIP.

(Aftenbladet 17/11)

Rojava

Rojava (oversatt til norsk: «Vestlandet») er betegnelsen på kurdisk-dominerte områder i Syria, som fra september 2013 er erklært som autonome regioner i landet. Regionen hadde i 2014 omkring 4,6 millioner innbyggere.Litt over 8 % av befolkningen i Syria er kurdere, men deres identitet har ikke vært offisielt anerkjent. Kurdisk språk har ikke vært tillatt brukt offentlig. Hundretusener av kurdere ble fratatt sitt statsborgerskap i 1962. De og deres etterkommere har ikke hatt rett til å eie jord, få reisedokumenter osv. I grenseområdene mot Tyrkia og Irak har den kurdiske befolkningen mange steder vært fordrevet og erstattet med arabere.

(Wikipedia)

Slipper å jobbe bare 31 prosent stilling

Ingund Ljosnes jaget ekstravakter og sa ja hver gang arbeidsgiver spurte, men da hun krevde større stilling, fikk hun nei. Nå takker hun Fagforbundet for at hun vant ankesaken mot Fredrikstad kommune. (…)

En lovendring som trådte i kraft ved nyttår i fjor ga deltidsansatte rett til å kreve fast ansettelse i den stillingsprosenten de faktisk har jobbet de siste 12 månedene.(…)

Tvisteløsningsnemnda ga henne medhold. Ljosnes’ faste stilling i kommunen økte fra 31,81 til 71,81 prosent – tilsvarende det hun faktisk hadde jobbet. Hun jobber fortsatt 31,81 prosent som assistent på Kjæråsen, mens de 40 prosentene hun fikk økt stillingen sin med, er er hun ansatt i en ressurspool i Fredrikstad kommune.

– Det betyr selvsagt mye for både lønna og pensjonen min. Dessuten får jeg faste dager på jobb og faste fridager. Det blir enklere å planlegge hverdagen, sier Ljosnes.

(Fri Fagbevegelse)