Arkiv for 1995

1995-01
1995-02
1995-03
1995-04

Himlen rämnade Då hamnade kvinnor åter i skiten

1995-02

För en generation sedan citerades ordförande Mao också i Norge och Sverige som i Kina. Han sade att kvinnorna var halva himlen. Om männen var förtryckta och fjättrade med feodalismens rep, var kvinnorna bundna också av ett fjärde; patriarkalismens. Fast liksom förtryck föder motstand och fattigbönderna just genom förtrycket drevs att göra uppror, hade kvinnorna […]

Les resten av artikkelen

Seksualitet på dagsorden!

1995-02

Gro Lindstad er leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Lesbiske jobber for å få med noe om lesbiskes situasjon og rolle i sluttdokumentet fra Kvinnekonferansen i Beijing i september. Motstand er stor blant annet fra religiøst funderte grupperinger, hvor Vatikanet er sentrale. I september 1995 møtes kvinner fra hele verden til FNs […]

Les resten av artikkelen

Å regjere med Mao som rettesnor

1995-02

Nepal er noe så motsigelsesfylt som et halvføydalt, halvkolonialt kongedømme med ei regjering fra kommunistpartiet. I et av verdens fattigste land vant kommunistene valget høsten 1994 og har danna regjering. Denne regjeringa har til nå overlevd i fem måneder. Men fiendene er sterke og velorganiserte. Nepal er et lite land med mellom 18 og 20 […]

Les resten av artikkelen

Slutta med politikk

1995-02

Det er langt mellom Norge og Nicaragua, både i tanker og geografi. Men én virkelighet kan allikevel gi tanker om en annen. Og et blikk på ung-sandinistene i Nicaragua, kan også si noe om situasjonen i Norge. Ung-sandinistene av 17. juli, ungdomsorganisasjonen til sandinistfronten FSLN i Nicaragua, er oppkalt etter dagen da revolusjonen seiret i […]

Les resten av artikkelen

Den kommunistiske bevegelsen: Ny internasjonale?

1995-02

Trenger vi en ny kommunistisk internasjonale? I tilfelle, på hvilken politisk og organisatorisk plattform? Siden nedleggelsen av Den tredje internasjonalen (Komintern) på tampen av den andre verdenskrigen har både det organisatoriske og politiske uttrykket for den internasjonale kommunistiske bevegelsen skifta flere ganger. Oppsplitting og avskallinger har vært hovedtendensen i størsteparten av perioden, sjøl om det […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Teori for begynnere

1995-02 Bokomtaler

John Max Pedersen: Marxisme og leninisme – for begyndere Forlaget Arbejderen, ISBN 87-89599-17-9 Arbeidaranes kommunistparti er no inne i ein partibyggjande fase. Studier vil verte ein naudsynt og grunnleggjande del av det arbeidet. Om vi ikkje er «begyndere» kan det ha mykje for seg å friske opp att dei gamle læresetnadane i marxismen og leninismen. […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale Biji Kurdistan!

1995-02

Lars Julin og Magnus Bernhardsen: Biji Kurdistan Oslo, Rød ungdom, 1995, 39 sider, ISBN 82-992848-6-4 Overskrifta er namnet på eit nytt hefte om Kurdistan og det kurdiske folket sin strid for fridom. Det kurdiske namnet tyder «Leve Kurdistan!» og er eit kjend slagord frå den kurdiske oppreisten. Røde Fane har snakka med forfattarane av heftet, […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Om den finansielle eksplosjonen

1995-02

Utdrag av et brev, oversatt og redigert av Johan Petter Andresen Det er liten tvil om at størrelsen og tidspunktet for den flnansielle ekspiosjonen har skapt et kasinosamfunn. Et sentralt poeng i kamerat Haralds innlegg (http://www.akp.no/rfane/1995/01/harald-minken.html) er at «mulighetene til å forsikre seg mot risiko … er det viktigste trekket ved finansmarkedene». Dersom dette er […]

Les resten av artikkelen

Debatt Kommunistisk nyorientering?

1995-02

Etter at både AKP og NKP i vår har avholdt sine landsmøter, er det gledelige tegn til ny erkjennelse av at en eller annen form for reorganisering av de kommunistiske kreftene er nødvendig. Begge partier har slått fast at partibygging og/eller gjenreising av den kommunistiske bevegelsen er en hovedoppgave, men denne gangen uten krav på […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Data og makt

1995-02

Røde Fanes redaksjon har bedt meg om å drøfte spørsmålet om data og makt. Dette er et tema som har opptatt meg siden slutten av syttitallet. Jeg prøvde for ti-femten år siden å dra i gang en debatt om disse spørsmåla i AKP(m-l), men enten var jeg dårlig til å formulere meg eller også var […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Solbakken

1995-02

Siri Solbakken tar feil i at du blir fremmedgjort fra naturen av å bearbeide den med avansert utstyr. Jeg leste et intervju med en av soldatene som lempa sandsekker på Kjeller under flommen. «Dette er meningsfylt!» sa han. Noe ved intervjuet fikk meg til å tenke at det som var meningsfylt, ikke så mye var […]

Les resten av artikkelen

Kvinneopprøret i AKP

1995-01

Et nøkkelspørsmål for arbeidet i ulike former for mannsdominerte organisasjoner, er at kvinnebevissthet må tilføres utenfra. Gjennom praksis og kvinnepolitisk organisering. Denne artikkelen er bygd på en innledning holdt på et seminar om organisering på kvinners premisser, arrangert av Kvinneutvalget i Oslo Lærerlag i mai 1993. Hovedvekta er derfor lagt på å trekke ut noen […]

Les resten av artikkelen

Global kvinnefrigjøring

1995-01

Kampen for kvinners likeverd og frigjøring står i fokus i denne artikkelen. Denne kampen arter seg forskjellig i nord og sør. For marxister må rammene for systemet sprenges for å oppnå reelt likeverd for alle mennesker, både kvinner og menn og ulike folkegrupper over hele verden. Det må skapes nye samfunnsformer. Kvinnekampen slik vi kjenner […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp i Europa

1995-01

Vedvarende økonomisk stagnasjon kjennetegner OECD-landa. For hvert tiår siden 1950 har veksten i BNP sunket. Fra og med begynnelsen på 1970-tallet har arbeidsløsheten vokst. Alle viktige tendenser som utvikler seg i verden idag, er internasjonale i innhold, sier en gammel, revolusjonær økonom ved navn Paul Sweezy. Økonomien er blitt internasjonalisert i en grad verden hittil […]

Les resten av artikkelen

Deling av arbeid

1995-01

Fagbevegelsen bør gi sin tilslutning til solidariske løsninger som begrenser den frie konkurransen mellom dem som selger arbeidskrafta si, mener Stein Aamdal, klubbleder ved Aker Verdal. 1993-årsmøtet i verkstedklubben Aker Verdal uttalte bl.a.: «Sysselsettingsutvalgets nasjonale kompromiss for å bekjempe arbeidsløsheten er ikke solidaritet med de arbeidsløse, men med de rike.» «Det fins ikke dekning for […]

Les resten av artikkelen

Hva er produktivt arbeid?

1995-01

Røde Fane ønsker å utvikle diskusjonen blant revolusjonære om hvordan vi skal forstå det som skjer og hva slags politikk vi skal legger opp for å møte både det ideologiske angrepet og de omfattende endringene. Denne artikkelen er ment som et innspill. (red) I media går det en debatt om verdiskaping og offentlig sektor. Samtidig […]

Les resten av artikkelen

Sørøst-Asias fattige kjempe

1995-01

Les mer fra denne reisa i heftet Indonesia – en ny tiger? Indonesia er verdens fjerde største land, etter innbyggertall. Det er et land med en svært fattig befolkning og meget rike naturressurser. Det er et land som forsøker å kopiere de sørøstasiatiske «tigrenes» eksempel. Indonesia er et land med en brutal og traumatisk historie. […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære lærdommer

1995-01

AKPs historie ikke bare viktig for AKP. Til nå har historia bare vært skrevet av dem som ledet partiet eller av dem som hatet det. Gjennom de siste års partikamp i AKP er det forsøkt skapt et bilde av et parti av fanatikere som kjøpte ei pakke fra Peking og fulgte ledelsen slavisk. Et parti […]

Les resten av artikkelen

Schmidt, Marx og økologi

1995-01

Alfred Schmidt har fordreid Marx sitt natursyn til det ukjennelige, men han har også forkasta sjølve kjerna i det marxistiske prosjektet, utviklinga av den materielle framandgøringa fram mot si eiga oppheving. På denne måten skaper han ei fiendtlig motseiing mellom Marx og naturvernarane. Våren 1993 reiste Kristin Asdal ein debatt om Marx sitt natursyn i […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Jeg vil ikke ha framtidssamfunnet til Tron Øgrim!

1995-01

Det er alltid morsomt og tankevekkende å lese og høre på Tron Øgrim, sånn sett er jeg fæn. Ikke minst når han prater om det datastyrte framtidssamfunnet. Foruten artikkelen i siste nummer av Røde Fane hørte jeg innledninga hans på Rød Fronts sommerleir sist sommer. Det er noe jeg har trøbbel med når det gjelder […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »