Arkiv for Økonomi

MAT, MAKT OG KAPITALISME

Bokomtaler Nr 3 2018

Eric Holt-Gimenez A foodie’s guide to capitalism. Understanding the political economy of what we eat. New York: Monthly Review Press, 2017, 280 s. Dette er ei bok som bør leses av alle som er opptatt av de aller viktigste spørsmålene i verden; hvordan produsere nok og sunn mat til verdens befolkning på bærekraftige måter og […]

Les resten av artikkelen

Keynesianismens økonomiske institusjoner

Bokomtaler Nr 2 2018

Maria Berg Reinertsen Reisen til Bretton Woods Oslo, Cappelen Damm, 2017, 222 s. Maria Berg Reinertsen er samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Nå har hun skrevet bok om båtreisen i juni 1944 da utvalgte økonomer, byråkrater og diplomater fra flere land reiste fra Storbritannia til USA med det tidligere luksusdampskipet «Queen Mary». Båtreisen var et […]

Les resten av artikkelen

Fordeling i en kapitalisme uten vekst

Nr 3 2017

«Vi er blitt dårligere til å jobbe smartere» advarer Aftenposten oss på forsida 29. mai 2017. Produktivitetsveksten i Norge og resten av den vestlige verden blir svakere, og økonomene frykter for velstanden. Framtidig økonomisk vekst og økt produktivitet brukes som argument for muligheter for en bedre framtid. For at vi kan innføre sekstimersdag, for lønnsutvikling […]

Les resten av artikkelen

Den skreddersydde skoen og kommunismen

Ukategorisert

Lenkesamling Den skreddersydde skoen og kommunismen Side 9: Clarks Shoes Discusses 3D Printing (YouTube) Bilder av 3D-printa sko Side 11: 3D Design For Good: Let’s Donate For Robohand Project Meet the tinkerer-turned-prosthetic pioneer who 3D printed a working hand Filmer om Richard Van As Side 19: Søstre, kamerater! av Kjersti Ericsson Kvinnelønna av Siri Jensen Kjøp bøkene i […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens pris (omtale)

Bokomtaler Nr 1 2012

Richard Wilkinson og Kate Pickett: Ulikhetens pris Res Publica, 2011 428 sider Da Richard Wilkinson og Kate Pickett i 2009 ga ut boka The Spirit Level, vakte den betydelig debatt, ikke bare i Storbritannia og USA. I Norge gikk blant andre NHO og den nyliberale tenketanken Civita, i forsvar for sitt politiske og økonomiske grunnsyn, […]

Les resten av artikkelen

Økonomisk krise – er vi på vei inn i den eller ut av den?

Nr 1 2012

Det er ikke mange stater i verden som har de mulighetene som Norge har, til å gå klar av kriseutviklingen. I første omgang.

Les resten av artikkelen

Terra-skandalen – også statens ansvar

Nr 2 2008

Stemningen var løssluppen på Highbury stadion i London tirsdag 7. desember 2004. Arsenal vant 5–1 over Rosenborg. Litt skuffende for den norske heiagjengen, men tross alt: En opplevelse å ta med seg for de norske kommunetoppene som var Terra Securities sine gjester på tribunen.

Fire måneder tidligere hadde Terra arrangert Skottland-tur, med militær tattoo i Edinburgh som høydepunkt. I februar 2005 var det tur til Lofoten og skreifiske. Trivelig for de ti rådmennene og ordførerne. Kjekke folk, disse Terra-folkene! Frankfurt, Barcelona, Reykjavik, noen flere London-turer. Litt artig også med snøscootersafari og lavvoleir på Finnmarksvidda!

Men: Er det bare udugelige politikere Terra-skandalen som skal stilles til ansvar? Hva med statens rolle?

Les resten av artikkelen

Sprekker bobla? – om turbulensen i finansmarkedene

Nr 2 2008

"Tenk om jeg har en lur idé til et nytt dataspill. Jeg regner ut hvor mye det vil koste å utvikle dataspillet, hvor mye det kan selges for per stykk, hvor stort salg som kan forventes. Så går jeg ut i markedet, og sier at denne ideen kan dere få kjøpt av meg for 50 millioner."

Torstein Dahle bruker dette eksempelet for å diskutere turbulensen i finansmarkedene. Hva er det egentlig som skjer?

Les resten av artikkelen

Grensene for internasjonal økonomisk reform

Nr 2 2006

Den største myten som gjennomsyrer argumentene for en ny økonomisk verdensorden, er at det er mulig å oppnå en ny inntektsfordeling mellom rike og fattige land i det kapitalistiske verdenssystemet med diplomatiske forhandlinger. Det mer realistiske spørsmålet som trenger et svar, er helt annerledes: Er sjølberget utvikling i den tredje verden overhodet mulig så lenge disse landene er vevet inn i det imperialistiske nettverket og de grunnleggende avhengighetsforholda består? I bunn og grunn hviler spørsmålet på valget mellom reform under imperialismen og utbrudd fra imperialismen," skriver Harry Magdoff i 1978 i denne artikkelen.

Les resten av artikkelen

Endringer i Kinas økonomi

Nr 2a 2005

Dette er kapittel 2 i Rødt!s norske utgave av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett: Sosialismen i Kina – hvor blei den av?

Les resten av artikkelen

Slutten på “rasjonell kapitalisme”

Nr 2 2005

Det tjuende århundres dominerende myte var myten om den rasjonelle kapitalismen. De to økonomene som bidro mest til å fremme denne ideen var John Maynard Keynes og Joseph Schumpeter. Arbeidet til begge to var utløst av den store historiske krisa i kapitalismen som kom til uttrykk i første verdenskrig, den store depresjonen (note 1) og andre verdenskrig. Etter de største redslene verden har sett, fulgt av framveksten av et alternativt og konkurrerende system i Sovjetunionen, var det nødvendig for kapitalismen i etterkrigstida å etablere seg på nytt, både ideologisk og materielt.

Les resten av artikkelen

Beyond Capital (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

Rødt! ga tidligere i år ut Michael Lebowitz’ bok Sosialisme skapes ikke i himmelen!. Mye av det teoretiske grunnlaget for denne boka finner du i Beyond Capital.

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen og sysselsetting – klassesamarbeidets nederlag i EU (Økonomi)

Nr 4 2007

I mellom- og etterkrigstiden utviklet det seg et omfattende klassesamarbeid på en kapitalistisk basis. Dette er i dag i ferd med fullstendig å forsvinne i EU, ikke minst takket være EUs sysselsettingspolitikk.

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen og byen – eksemplet New York (Økonomi)

Nr 4 2007

David Harvey heldt førelesing på universitetet i Windsor 25. september 2006; om byar som sosial, politisk og økonomisk organisasjon. Eksemplet er New York, som ekspanderte tidleg på syttitallet, lånte over evne – og gjekk konkurs i 1975, og vart sett under direkte administrasjon av finanskapitalen. Søpla flaut i gatene, og administrasjonsrådet laga logoen I love New York. Grunnplanet svarte med logoen Fear City, og atvåra turistar om at fly til New York fall ned, og at dei vart robba på gata. Så skjedde det ting. Den oppblåste økonomien på tidleg syttitall i New York er slåande lik økonomien til USA i dag.

Les resten av artikkelen

Russland, tilbake til gammal stordom? (Økonomi)

Nr 4 2007

Å vere ein stat inneber at offentlege styresmakter har monopol på minst tri område: valdsbruk, skatteinnkreving, og å lage pengar. Alle tri monopol vart underminerte i Russland på 1990-tallet, i ein slik grad at sjølve eksistensen til staten stod i fare.

Les resten av artikkelen

Konturar av Putin-æraen (Økonomi)

Nr 4 2007

Eit svar til Vladimir Popov

Popov vel det mindre ondet, sentralisering og potensielt autoritære regimet, framfor å velja det uunngåelege kaoset og oppløysinga som han meiner vil fylgja einkvar annan kurs. Stabilitet er hovudbekymringa, demokrati kan venta til meir føretrekne omstende utviklar seg. Spørsmålet er: Stabilitet for kven?

Les resten av artikkelen