Arkiv for 2000-01

Ingen kategorier

En alminnelig mann som gjorde revolusjon i virkeligheten

2000-01 Bokomtaler

Morten Falck er journalist og medlem i AKP Stefan Lindgren (1949 -): Lenin, Stockholm: Fischer 1999, ISBN 91-7054-875-7 Nesten alle diskusjoner om det er mulig å endre dette jævlige samfunnet, kretser på ett eller annet vis rundt Oktoberrevolusjonen. Men uten kunnskaper vil diskusjonene gå i ring og ende blindt. Stefan Lindgrens biografi Lenin er ei […]

Les resten av artikkelen

Innhold 2000 nr 1

2000-01

Turid Horgen og Hanne Wilhjelm: Kvinnejournalen mot 25 år Jorun Gulbrandsen: Finnes det oppvaskgener? Finn Sjue: Stalinisme i Norge Sissel Henriksen: Internasjonal kvinnehandel – vår tids slavehandel Kjersti Ericsson: Frigjøring og gjenskaping av undertrykking Reidun Heiene: Politisk makt – ikke forbrukermakt! Miljødebatt: , Miljølaget til AKP: Et miljøproblem som krever systemskifte Olav Randen: Etter naturøydeleggingane […]

Les resten av artikkelen

Kvinnejournalen mot 25 år

2000-01

«Nå skal ikke alle slags feministiske skrifter få stå som talerør for hele kvinnebevegelsen, nå har vi fått ei avis som oppfordrer til kamp mot all kvinneundertrykking.» Slik skrev redaksjonen i 1975 i prøvenummeret til Kvinnefront. Både stoffvalg og profil var tett knyttet til ønskene fra Kvinnefrontens ledelse. Opplaget var tre ganger dagens, og prisen […]

Les resten av artikkelen

Finnes det oppvaskgener?

2000-01

Jorun Gulbrandsen er lærer og leder av AKP. Det er mange forsøk på å forklare hvorfor kvinner er undertrykt. Et av dem handler om å fortelle at kvinne og mann er ulike fra naturens side og at det er dette som er grunnen. Finnes det et oppvaskgen? Eller et kjøretraktorgen? Den biologiske determinismen har styrka […]

Les resten av artikkelen

Stalinisme i Norge

2000-01

Finn Sjue var redaktør i Klassekampen 1973-77 og journalist samme sted 1985-96 med spesialfelt høyreekstreme krefter og de hemmelige tjenestene. Han var medlem av AKP(m-l)s sentralkomite 1973-84 og nestleder 1980-81. RV-leder 1981-83. Har skrevet flere bøker sammen med Ronald Bye og andre om de hemmelige tjenestene. Nå frilansjournalist og dokumentarforfatter. Hvordan så Arbeiderpartiets spesielle apparat […]

Les resten av artikkelen

Internasjonal kvinnehandel – vår tids slavehandel

2000-01

Sissel Henriksen er tidligere sykepleier, nå journalist i Klassekampen og medlem av AKPs kvinneutvalg. Den verdensomspennende og voksende sexindustrien er et sentralt trekk ved dagens kapitalisme. Salget av kroppene til kvinner og barn utgjør i dag et stort vekstområde for imperialistisk ekspansjon. Hvis venstresida skal ha en dagsaktuell analyse av kapitalismen må vi øke forståelsen […]

Les resten av artikkelen

Frigjøring og gjenskaping av undertrykking

2000-01

En litt forkortet utgave av artikkelen som i utgangspunktet var en tale på Kvinnefrontens siste landsmøte, sto opprinnelig i Kvinnejournalen nr 3, 1999, og trykkes med tillatelse fra forfatter og tidsskrift. Kjersti Ericsson er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke diktsamlinger og mange fagbøker om psykiatriske institusjoner, ungdommers problemer, […]

Les resten av artikkelen

Politisk makt – ikke forbrukermakt!

2000-01

Reidun Heiene er veterinær og aktiv i GATT-WTO-kampanjen og Forum for Utvikling og Miljø si arbeidsgruppe om WTO. Myndighetene i Genève publiserte et opprop dagen etter at forhandlingene brøt sammen, hvor de støttet kravet om moratorium (stans i forhandlingene). For første gang stod mange grupperinger – ofte med svært forskjellig utgangspunkt – sammen om kravet […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Et miljøfenomen som krever systemskifte

2000-01

Den interessante debatten om kommunisme og miljøpolitikk mellom Olav O. Randen og Morten Falck i foregående numre av Røde Fane, har tatt for seg genteknologien som konkret trussel. Mon tro om ikke en jevn, «stille» utvikling av entropi skaper det mest presserende behovet for et systemskifte, også i en tid da alternativene til kapitalismen ennå […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Etter naturøydeleggingane

2000-01

Olav Randen er småbrukar med geit og sau i Ål i Hallingdal. I tillegg driv han forlaget Boksmia. Han har skrive fleire bøker, sist Golfballar kan ikkje etast, ei bok om golf og miljø. Randen har hatt mange tillitsverv i Norsk bonde- og småbrukarlag og Noregs mållag. Debatten mellom Morten Falck (Røde Fane nr 2 […]

Les resten av artikkelen

Kan kommunistene finne andre svar enn Lafargue?

2000-01

Morten Falck er journalist, medlem av AKPs programkomite og oversetter av Det kommunistiske manifest (Røde Fane 1998), Se marxisme.no/forlaget. Han har skrevet mange artikler, blant annet i Klassekampen og Røde Fane. Miljølaget i Oslo AKP har skrevet en kommentar til min artikkel om «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen» (og til Olav Randens omfattende […]

Les resten av artikkelen