Innhold 2000 nr 1

Av Redaksjonen

Nr 1 2000

  1. Turid Horgen og Hanne Wilhjelm: Kvinnejournalen mot 25 år
  2. Jorun Gulbrandsen: Finnes det oppvaskgener?
  3. Finn Sjue: Stalinisme i Norge
  4. Sissel Henriksen: Internasjonal kvinnehandel – vår tids slavehandel
  5. Kjersti Ericsson: Frigjøring og gjenskaping av undertrykking
  6. Reidun Heiene: Politisk makt – ikke forbrukermakt!
  7. Miljødebatt:
  8. , Miljølaget til AKP: Et miljøproblem som krever systemskifte
  9. Olav Randen: Etter naturøydeleggingane
  10. Morten Falck: Kan kommunistene finne andre svar enn Lafarque?