Arkiv for kommunisme

Å VÆRE eller å GJØRE!

2007-04

Dette er en ytterligere redigert tekst i forhold til den som sto i den trykte utgava av bladet.


Tron Øgrim om røde partier, Mao og maoismen


Les resten av artikkelen

Minnetale i Tron Øgrims bisettelse

2007-04

For ganske mange år siden leste jeg en artikkel der Tron skrev noe som var viktig for meg. Jeg klarer ikke å sitere den riktig, men innholdet var omtrent som dette: Det er mye som er usikkert her i verden, men det er i hvert fall noe som er helt sikkert i ethvert menneskes liv. Det er at vi skal dø. Og så kan vi velge: Om vi vil bruke dette livet til å krype rundt i redsel for å gjøre noe som kan vekke reaksjoner, eller om vi vil bruke livet til å kjempe for det vi mener er viktig – om det så skulle bety at livet kanskje blir kortere.

Les resten av artikkelen

Anger og lærdom

2000-05

Jorun Gulbrandsen er leder i AKP Det blåser heftig rundt den revolusjonære bevegelsen i høst. Stoff rundt denne debatten finner du på nettstedet vårt. Angrer jeg? Det vil alltid være ting en kunne og burde gjort annerledes. Om du leser Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land av Dag […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Stutt steg i rett lei

1999-04

«Morten Falck har rett i at forståinga for samanhengar i naturen har gått framover. Men i høve til naturens kompleksitet er vår kunnskapsløyse og uforstand meir sentral enn framgangane», skriver forfatteren i dette innlegget som diskuterer Falcks artikkel i Røde Fane 2-99. Eg oppfattar Morten Falck sin artikkel, «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen», […]

Les resten av artikkelen

Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen

1999-04

Dette er første del. Andre del av artikkelen står i Røde Fane 5 – 1999. «Marx om planøkonomi under sosialismen» var også ein del av denne artikkelen. Innledning Sosialisme innebærer planøkonomi. Hvordan vil en slik planøkonomi se ut i de 2-3 første åra etter revolusjonen? Det var emnet som jeg skulle si noe om på […]

Les resten av artikkelen

Uten frihet, ingen kommunisme

1999-02

Av Jorun Gulbrandsen, leder, og Asgeir Bell, sekretær, i AKP AKP er for ubegrensa frihet for arbeidsfolk og de fattige millionmassene i verden. Sjøl om underklassene har kjempa til seg demokratiske rettigheter og i de fleste land kan danne fagforeninger eller partier, så bestemmer de ikke over sine liv og har ingen kontroll over framtida. […]

Les resten av artikkelen

Det kommunistiske parti

1969-02

Mao Tse-tung sier: «Å løfte på en stor stein bare for å slippe den på sine føtter», sier man i et kinesisk ordtak, når man vil beskrive hvordan visse tosker oppfører seg. De reaksjonære i alle land er slike «tosker».

Les resten av artikkelen

Det revisjonistiske «ALTERNATIV»

1969-01

ALTERNATIV, Norges kommunistiske partis (NKP) forslag til arbeidsprogram foreligger nå i trykt utgave etter behandling på siste landsmøte, og skal vedtas på en landskonferanse april 1969. Et arbeidsprogram for et parti med marxismen-leninismen på programmet er sjølsagt et viktig dokument som det må stilles store krav til. Programmets viktighet understrekes også fordi det skal være et «program som kan samle alle venstekrefter i landet.» Det er følgelig en offentlig oppheist fane, som skal tjene til veiviser for partiets og arbeiderklassens kamp. Derfor må det klart angi de betingelser vi arbeider under, forutsetningene for kampen. Det må virke mobiliserende i arbeiderklassens kamp for sine krav og det må vise veien fram til målet, den sosialistiske revolusjon, proletariatets diktatur, kommunismen.

Les resten av artikkelen

« Forrige side