Arkiv for 1999-02

Ingen kategorier

Frihet og liv er ett

1999-02

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett, så enkelt og så uundværlig som menneskets åndedrett.» (Nordahl Grieg: 17. mai 1940) Drømmen om kommunismen springer ut av menneskets lengsel etter frihet. Kommunismen er den samfunnsformen der denne lengselen blir virkelighet. Kampen for menneskenes frihet har alltid vært kjerna i kommunismen, og kommunistenes […]

Les resten av artikkelen

Uten frihet, ingen kommunisme

1999-02

Av Jorun Gulbrandsen, leder, og Asgeir Bell, sekretær, i AKP AKP er for ubegrensa frihet for arbeidsfolk og de fattige millionmassene i verden. Sjøl om underklassene har kjempa til seg demokratiske rettigheter og i de fleste land kan danne fagforeninger eller partier, så bestemmer de ikke over sine liv og har ingen kontroll over framtida. […]

Les resten av artikkelen

Uten frihet, ingen kommunisme

1999-02

Jorun Gulbrandsen er leder og Asgeir Bell sekretær i AKP AKP er for ubegrensa frihet for arbeidsfolk og de fattige millionmassene i verden. Sjøl om underklassene har kjempa til seg demokratiske rettigheter og i de fleste land kan danne fagforeninger eller partier, så bestemmer de ikke over sine liv og har ingen kontroll over framtida. […]

Les resten av artikkelen

Motstand og opprør – de nye arbeiderbevegelsene i Asia

1999-02

Dette er andre del av artikkelen «Globalisation on trial: Crisis and class struggle i East-Asia». Den sto i sin helhet første gang i Monthly Review i september 1998. Første del av den norske oversettelsen sto i Røde Fane nr 5, 1998. Oversatt av Helge Hasselgreen. Artikkelen er trykt med tillatelse fra forfatteren og Monthly Review. […]

Les resten av artikkelen

Studentopprøret som ble til arbeideropprør

1999-02

Det eneste som manglet var at biskopene okkuperte Notre-Dame. Opprøret i Frankrike i 1968 var – uten tvil – det største sosiale opprøret i Vest-Europa etter krigen, skriver forfatteren av boka, Løp – den gamle verden er ute etter deg, i denne artikkelen. Det har i år vært skrevet mye om «studentopprøret i Paris» som […]

Les resten av artikkelen

De fleksible og de overflødige – i unionens harde grep

1999-02

Artikkelen ble opprinnelig utgitt i 1998 som et kapittel i verket Hanna Arendt, les sans-Etat et le «droit d`avoir des droits», utgitt av M.C. Caloz-Tschopp, L`Harmattan. Den gjengis i Røde Fane med tillatelse fra forfatteren. Det er en noe forkortet versjon slik den ble trykt i det svenske tidsskriftet Clarté nr 4, 1998. Oversatt fra […]

Les resten av artikkelen

Avisa Klassekampen i den politiske kampen

1999-02

Mediemonopolene ønsker å knekke aviser av Klassekampens type. Revolusjonære, radikale, demokrater, EU-motstandere kommer ikke til å la dem klare det. I et amerikansk tidsskrift som heter Monthly Review, har Robert McChesney en artikkel som han har kalt «Den amerikanske venstresida og mediepolitikken». Hans anliggende er at venstresida er for lite opptatt av mediene. På en […]

Les resten av artikkelen

Natur- og miljøvern – og kampen for kommunismen

1999-02

Et kommunistisk parti som ønsker å si noe om verden i dag, må forstå naturvitenskapens og særlig biologiens rolle. Det er nødt til å komme til uttrykk i et kommunistisk partis program, sier artikkelforfatteren i forkant av AKPs landsmøte, og legger her fram noen punkter og idéer til diskusjon. Marx og Engels delte arbeidet med […]

Les resten av artikkelen

Løp! – den gamle verden er etter deg

1999-02 Bokomtaler

Per Velde: Løp! – den gamle verden er etter deg Færder Forlag, 1998 Per Veldes roman Løp! – den gamle verden er etter deg skiller seg en del fra andre forsøk på å skildre hva som skjedde i Europa i for de berømte 31 årene siden, 1968. Boka til Per Velde, lektor på Nøtterøy, er […]

Les resten av artikkelen