Arkiv for Nr 4 2013

Ingen kategorier

En folkefiende (omtale)

Nr 4 2013

Pål Steigan: En folkefiende Aschehoug, 2013 Med en historisk svak venstreside i Norge bør det ligge litt inspirasjon i den ureddheten og politiske «gründervirksomheten» denne boka forteller om. I tillegg til andre erfaringer og poenger venstresida har mye å lære av – på godt og vondt. Ofte når jeg leser Pål Steigan får jeg følelsen […]

Les resten av artikkelen

Er jeg fri nå? (omtale)

Nr 4 2013

Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land Aschehoug, 2013 Journalist og forfatter Linn Stalsberg har skrevet sin første sakprosabok. Etter at forfatteren selv fikk barn som ikke ville gå i barnehage, og opplevde en hverdag preget av å føle seg utilstrekkelig både på jobb og hjemme, fant hun etter hvert ut […]

Les resten av artikkelen

Parti og kvinneopprør (debatt)

Nr 4 2013

Denne artikkelen er inspirert av kvinneopprøret og Pål Steigans bok, En folkefiende.

Hva slags parti trenger sosialister og kommunister? Er det noe vi som er røde idag, kan gjøre annerledes, for å bli enda mer revolusjonære?

Les resten av artikkelen

Med Raudt for gruvekapitalen? (debatt)

Nr 4 2013

Mineralnæringa skal igjen bli eit av dei store satsingsområda i Noreg. Grunnlaget for denne satsinga er minerallova av 2009, og krona på verket: mineralstrategien av 2013. Det er derfor på høg tid når tidsskriftet Rødt! i nummer 3–2013 viar to artiklar til utviklinga av mineralnæringa.

Les resten av artikkelen

Økonomisk, politisk og ideologisk verdenskrise

Nr 4 2013

Siden 2008 har vi vært overbeviste om at en økonomisk krise er hos oss. Det er likevel stadig nødvendig å drøfte hva dette er for en krise.

Benevnelsen «finanskrise» er meningsløs. Det trengs en oppklaring av dette området, og like viktig er det å få trukket praktiske konsekvenser av en fornyet debatt.

Les resten av artikkelen

Klimaendringar og kapitalisme

Nr 4 2013

Den femte rapporten frå Det internasjonale klimapanelet (IPCC) kom i september.

Effektane av høgare temperatur, stigande havnivå og ekstremvêr vil vere katastrofale.

Men industri og menneskeleg aktivitet treng ikkje å skape slike resultat om menneska organiserte aktiviteten sin på planlagt vis.Det ser ut til å vere uråd under kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Masseprotestane i Brasil i juni og juli 2013

Nr 4 2013

Artikkelen vurderer protestane i Brasil i lys av framsteg og manglar etter demokratiseringsprosessen midt på 80-tallet, saman med erfaringane etter at Arbeidarpartiet i Brasil tok over regjeringsmakta i 2003.

Les resten av artikkelen

Hvem gliser mest? (leder)

Nr 4 2013

Valget er over og det ble blåblått. Altså fortsatt blått. LO-lederen behøver nå ikke være redd for å måtte kritisere Stoltenberg for å ta vekk arveavgifta eller redd for at AP vil «myke opp» Arbeidsmiljøloven. Eller kritisere AP og SV for å delta i flere av USAs kriger. Kommentatorene diskuterer hvem som fikk mest i […]

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra Nederland og Belgia

Nr 4 2013

Hva er det mulig å lære av andre venstrepartier i Europa med liknende bakgrunn som Rødt? Hva kan vi lære av Parti Travaille Belgique (PTB) i Belgia og Sosialistpartiet (SP), også kalt Tomatpartiet, i Nederland.

Les resten av artikkelen

Veien videre for Rødt

Nr 4 2013

I Danmark er Enhedslisten det eneste partiet som forsvarer klassisk sosialdemokratiske prinsipper. I Norge ser det politiske kartet annerledes ut. Hvilket rom gir dette Rødt?  

Les resten av artikkelen

En sosialistisk framtid

Nr 4 2013

Å slutte å snakke om sosialismen som et alternativt sosialt-økonomisk system vil føre til at de systemkritiske ideene går i glemmeboka og en ender opp som et reint reformistisk parti, slik det ser ut som vil skje med SV.

Les resten av artikkelen

Hvilket parti ønsker jeg at Rødt skal være?

Nr 4 2013

Jeg meldte meg inn i Rødt for fire år siden, like før forrige stortingsvalg. Jeg gikk på Jæren Folkehøgskule, og stikkord var rettferdighet fordeling, fredsarbeid og solidaritet.  

Les resten av artikkelen

Partiet Rødt før og etter valget

Nr 4 2013

Det er en dreiing mot venstre som Trondheimskonferansen, Kvinner på tvers, For Velferdsstaten, Rogalandskonferansen, Manifest, De Facto og LOs lokalavdelinger i de store byene er uttrykk for. Rødt spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 4 2013

Plukk side 4 Marta Harnecker: Verktøy i politikken side 6 Arne Byrkjeflot: Partiet Rødt før og etter valget side 18 Julie Nesset: Hvilket parti ønsker jeg Rødt skal være? side 22 Aslak Storaker, Oscar Dybedahl, Marwan Timraz: En sosialistisk framtid side 25 Marielle Leraand: Veien videre for Rødt side 28 Arnljot Ask: Lærdommer fra Belgia […]

Les resten av artikkelen

Verktøy for politikk

Nr 4 2013

Marta Harnecker har holdt et omfattende foredrag om politikkens vilkår og hvordan bli bevisst hvordan man tenker og handler politisk.

Les resten av artikkelen