Innhold

Av

Nr 4 2013

Plukk side 4

Marta Harnecker: Verktøy i politikken side 6

Arne Byrkjeflot: Partiet Rødt før og etter valget side 18

Julie Nesset: Hvilket parti ønsker jeg Rødt skal være? side 22

Aslak Storaker, Oscar Dybedahl, Marwan Timraz: En sosialistisk framtid side 25

Marielle Leraand: Veien videre for Rødt side 28

Arnljot Ask: Lærdommer fra Belgia og Nederland side 32

Alfredo Saad Filho: Masseprotestane i Brasil i juni og juli 2013 side 36

Michael Roberts: Klimaendringar og kapitalisme side 44

Jørgen Sandemose: Økonomisk, politisk og ideologisk krise side 48

Debatt:

Svein Lund: Med Raudt for gruvekapitalen? side 60

Erik Ness: Parti og kvinneopprør side 64

Bokomtaler:

Hilde Sivertsen: Er jeg fri nå? av Linn Stalsberg side 70

Fredrik V. Sand: En Folkefiende av Pål Steigan side 73