Arkiv for 2009-03

Ingen kategorier

Sentrale forhold i den økonomiske krisa

2009-03

Kapitalistens dilemma er hvordan han kan reinvestere profitten slik at avkastningen fortsetter? I samfunnsdebatten blir folk gitt et bilde av at kapitalen blir stående i bedriften for å styrke og videreutvikle den.

Les resten av artikkelen

Vann – profitt eller fellesskap

2009-03

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Når vann gjøres til en vare, betyr at de som ikke kan betale, ikke får vann å drikke.

Kampen mot kommersialiseringa av vannet er hovedspørsmålet i kampen om vannet. Et demokratisk spørsmål.

Les resten av artikkelen

USA i Jugoslavia (leder)

2009-03

Kjell Arild Nilsens kronikk, i Aftenposten 13. august er om Rødt! sitt ekstranummer om oppstykkinga av Jugoslavia av Edvard S. Herman og David Peterson. Det er ingen tvil om at den brutale massakren i Srebrenica fant sted. Heftet betviler ikke dette. Det er omfanget av denne krigsforbrytelsen og hvordan Den internasjonale forbryterdomstolen anvender folkemordkonvensjonen i […]

Les resten av artikkelen

Kvinnene som kraft

2009-03

Kvinners situasjon som arbeidere legger i dag grunnlaget for offensive krav rette mot systemet. Samtidig angriper omstillingspolitikken kvinnenes situasjon yterligere. Angrep på normalarbeidsdagen, angrep på de sentrale lønnsoppgjørene, innstramming og privatisering i offentlig sektor vil i første omgang mest direkte ramme kvinnene. Samtidig er det angrep på hele arbeiderklassen.

Les resten av artikkelen

To spisser

2009-03

12. november 1986 skrev Siri Jensen kronikken To spisser i Klassekampen. Dagen etter kom en ny kronikk, Kvinnene som kraft.

Tospiss-teorien har ligget til grunn for store deler av AKP/RV/Rødt sitt kvinnefaglige arbeid.

Rødt! trykker her de to kronikkene på nytt. Les de først, og Siri Jensens vurdering idag, 23 år etter.

Les resten av artikkelen

To spisser i arbeiderklassens kamp

2009-03

Da redaktøren ba meg om en artikkel om tospiss-teorien, fant jeg tilbake til disse artiklene, trykt i et hefte om klasseanalyse utgitt av AKP(m-l) i 1987. Det ble et morsomt gjensyn. For meg har analysen i alle år vært en rettesnor for handling, men jeg hadde ikke lest disse artiklene på svært mange år. Reaksjonen min var at hovedpunktene har stått seg godt i disse over 20 åra, og fortsatt har mye å bidra med (jeg velger i denne omgang ikke å gå inn på detaljer). Samtidig er det på tide å ta opp igjen diskusjonen og kritisk prøve analysen på nytt, blant annet mot erfaringene til nye generasjoner kvinneaktivister og faglige aktivister.

Les resten av artikkelen

Den nasjonale frigjøringskampens problemer

2009-03

Det trengs en global og verdensomfattende keynesianisme: handel, investeringer, pengepolitikk og arbeidskraft på linje med den nasjonale keynesianisme som hjalp europeiske land ut av 1930-årenes krise.

Les resten av artikkelen

PET: Den danske Lund-rapporten

2009-03

Akkurat som man i Norge har hatt en undersøkelse av overvåkingstjenestens arbeid – den såkalte Lund-kommisjonen fra 1996 – fikk vi i Danmark i juni 2009 en 4600 siders redegjørelse i 16 bind om Politiets Efterretningstjenestes (PET) arbeid under «den kalde krigen» (1945–1998).(1)

Som medlem av Blekingegadegruppen(2) var det med spesiell interesse jeg leste de avsnittene som omhandlet oss.

Les resten av artikkelen

Samiske namn på vegskilt på Helgeland?

2009-03

«Skilting på samisk er ei symbolsak, men også mykje, mykje meir,» skriv Ole Gunnar Leirvaag, Rødt sin samepolitiske talsmann som døde i april.

Les resten av artikkelen

Ludittene og debatten om fildeling (debatt)

2009-03

I den digitale verden flyter informasjonen kontinuerlig i alle retninger, og den kan ikke stoppes. Når den teknologiske basisen for en økonomi endrer seg, må også økonomien endre seg. Platebransjen forsøker i stedet å begrense teknologien for å passe den nåværende økonomi- og finansieringsmodellen – slik ludittene (se boks) gjorde i sin tid. Det er en strategi som aldri vil lykkes, og den er heller ikke ønskelig.

Les resten av artikkelen

Hvem skal betale for fildelinga? (debatt)

2009-03

Alle jeg kjenner som har vært i Thailand, har kommet hjem med en bunke piratkopiert film, musikk eller programvare. Ingen av dem betrakter seg som forbrytere av den grunn. De synes liksom det er lovlig å snyte Time Warner eller Microsoft for en mikropromille av profitten. Dette sier litt om at moral er en ganske relativ sak, hvor det som til enhver tid regnes som rett og galt, kan være temmelig situasjonsbestemt.

Les resten av artikkelen

Palestinerne – boka som formet en generasjon Palestina-aktivister

2009-03

Peder Martin Lysestøl: Palestinerne Rødt!, 2009   Boka Palestinerne ble nærmest skrevet som lærebok for den nystarta Palestinakomiteen. Den presenterte en meget ung palestinsk frigjøringsbevegelse for en enda yngre norsk solidaritetsbevegelse.   Allerede på kongressen sin i 1967 hadde SUF (gamle SFs ungdomsforbund) vedtatt full støtte til palestinernes kamp. Sionistene hadde ellers fullstendig politisk hegemoni […]

Les resten av artikkelen

Deltakende demokrati (bokomtale)

2009-03

Audun Lysebakken, Ingvar Skjerve: Deltakerne – en reise i demokratiets fremtid Forlaget Manifest, 2009, 206 sider   Lysbakken og Skjerve ønsker ifølge bokas omslag å utfordre grensene for hva vi vanligvis mener med demokrati. Folk skal gå fra å være tilskuere til politiske prosesser, til selv å være deltakere. Boka består av flere eksempler på […]

Les resten av artikkelen

Kan jordbruket fø verden? (bokomtale)

2009-03

Christian Anton Smedhaug: Kan jordbruket fø verden? Universitetsforlaget, 2008,269 sider   Christian Anton Smedhaug stiller spørsmålet som alle samfunnsengasjerte mennesker bør interessere seg for: Har jordbruket mulighet til å fø verdens voksende befolkning? Smedhaug besvarer spørsmålet ved å gi oss en grundig gjennomgang av flere spørsmål knyttet til dagens globale jordbruk. Han ser på spørsmålet […]

Les resten av artikkelen

Maoistenes opprør i India (bokomtale)

2009-03

Sudeep Chakravarti: Red Sun – Travels in naxalite country Penguin/Viking, 2008, 321 sider   Boka til Sudeep Chakravarti handler om de maoistiske opprørerne i India. Chakravarti er journalist og forfatter, og har reist rundt i de indiske delstatene hvor maoistene er mest aktive, og undertrykkelsen hardest. Chattisgarh, Jharkand, Vest-Bengal, Karnataka og Andra Pradesh er alle […]

Les resten av artikkelen

Darwins to ansikter

2009-03

Det er den borgerlige engelske overklassens vennlige humanisme som former Darwins syn. Den overklassen som engasjerte seg sterkt i dyrevern, samtidig som den slaktet ned opprørske indere, kinesere, tasmanere, zuluer eller irer når det var nødvendig for å sikre koloniriket og superprofittene derfra.

Les resten av artikkelen

Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige

2009-03

Den rødgrønne regjeringen lovet stans i privatisering og konkurranseutsetting og hevder den ikke benytter såkalt New Public Management (NPM). Erfaringer fra hele landet viser imidlertid at markedsretting og NPM fortsatt brukes fullt ut i offentlig sektor.

Les resten av artikkelen

Samhandlingsreformen

2009-03

Etter en stadig utsatt fødsel nedkom statsråd Bjarne Håkon Hanssen med Stortingsmelding 47, 2009 – Samhandlingsreformen – på avslutningsdagen for stortingsperioden.

Dette er den store helsepolitiske saka som AP og den rødgrønne regjeringa går til valg på. Men den kom altså ut til offentligheta når alle, både stortingspolitikerne og media, tok politisk ferie.

Les resten av artikkelen

Frigjøring med hijab

2009-03

Vårens debatt om hijab i politiet kulminerte med Siv Jensens påstander om «snikislamisering» og Martin Kolbergs varsel om kamp mot radikal islam. Muslimers rettigheter angripes over hele Europa, pakket inn i retorikk om likestilling og forsvar for demokratiet.

Deler av venstresiden har hittil gått undertrykkernes ærend i stedet for å forsvare rettighetene til denne minoriteten.

Les resten av artikkelen

Kvinnekroppen som kamparena

2009-03

Forslaget om å tillata hijab i politiet skapa ein utruleg oppheita debatt i vinter. Det føyer seg inn i rekka av debattar som handlar om kvinner og islam, eller kvinner og tradisjonar frå muslimske land. Debatten har også fått valdelege utslag, det er rapportert om angrep på kvinner med hijab både i Trondheim og Sandnes.

Kvifor er kvinnekroppen den arenaen som kampen om innvandring og verdiar skal utkjempast?

Les resten av artikkelen

Neste side »