Arkiv for 1994

1994-01
1994-02
1994-03
1994-04

De visste alt – og hva vet vi?

1994-01

Etter at boka til Sjue, Jacobsen og Bye kom, oppnevnte Stortinget et granskingsutvalg. Avisene sluttet å skrive. TV “glemte” overvåkings­avsløringene. Røde Fane har snakket med Finn Sjue. I boka De visste alt, forteller forfatterne om linjekamp og maktkamp innafor sosialdemokratiet, overvåking av antatt Sovjet­vennlige, av NKP og SF. Når, eller hva var det som gjorde […]

Les resten av artikkelen

Maoisme på kurdisk

1994-01

Er det en folkekrig i maoistisk forstand som utvikler seg, og er det i tilfelle riktig å anvende denne strategien i Kurdistan? Eller dreier det seg om eliteaksjoner fra et mindretall idealister som har liten støtte i befolkningen og som har ført frigjøringskampen innpå et militaristisk blindspor? En av de mest framgangsrike frigjøringsbevegelsene på nitti‑ […]

Les resten av artikkelen

Mer om Kari og Ronny

1994-01

Forførende, ja. Men er det noe nytt i boka til Jorun Gulbrandsen: “Er skolen for Kari eller Ronny?”. Røde Fane har snakket med forfatteren. Med likt pensum for jenter og gutter og andre velmenende tiltak i likestillingens navn, er det overraskende å lese om praksis som henger igjen i gamle mønstre. “Er skolen for Kari […]

Les resten av artikkelen

Øst‑Europas økonomi i forandring

1994-01

Hannes Hofbauer og Andrea Komlosy er østerrikske forskere som har skrevet flere artikler om sosialismen i Øst-­Europa. Komlosy har spesielt skrevet om Ungarn og deltok i 1991 i Budapest på et seminar om gjeldskrisa i Øst­-Europa. Artikkelen er oversatt og forkortet av Pål Steigan. Fra økonomisk reform til gjenopp­retting av kapitalismen. En økonomisk bak­grunn for […]

Les resten av artikkelen

En eksplosiv cocktail i øst

1994-01

Sett fra russisk side har Russland tapt alt som var vunnet gjennom nesten tre hundre år. Mellom Tysklands østgrense og Russlands vestgrense ligger et beite av fattige, ustabile land. Russland sjøl er både fattig og ustabilt. Landet er skjøvet så langt østover som det sto før Peter den store seiret over Sverige i slaget ved […]

Les resten av artikkelen

Sjølråderett og allianser

1994-01

Hva er proletarisk internasjonalisme? Er sosialisme i et land mulig? Er kampen for nasjonal sjølråderett progressiv eller reaksjonær? Dette er noen av de problemområdene Helge Ryggvik (H.R.) fra Internasjonale Sosialister og leder i Rød Ungdom, jo Ryste (J.R.), diskuterer med utgangspunkt i nasjonalisme kontra internasjonalisme. Proletarisk internasjonalisme Med navnet Internasjonale Sosialister (IS) tar IS avstand […]

Les resten av artikkelen

Reform‑94: Billig og dårlig

1994-01

Solveig Aamdal er leder i AKP Reform‑94 er billig og gir et dårligere tilbud til skolesvake elever, større innflytelse til næringslivet og dårligere vilkår for lærlinger. Reformen skal gi alle mellom 16 og 19 år et tilbud om treårig utdanning. Disse tre åra skal fore fram til fagutdanning, studiekompetanse eller delkompetanse. Med Reform ‑94 skal […]

Les resten av artikkelen

Den tyske ideologi: Marxismen og individet

1994 1994-01

Dette er et forsøk på å besvare noen av problemstillingene som Vidar Haagensen stilte i forbindelse med Marx og Engels skriftet “Den tyske ideologi”. Haagensen mente vi burde ha et mer individorientert menneskesyn, og legge mindre vekt på klasse tilhørighet når vi diskutrerer revolusjon. Jeg er blant dem som uten videre godtar det Vidar Haagensen […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1994 nr 4

1994-04

Johan Petter Andresen: Lengre arbeidstid, færre jobber (bokomtale) Erik Ness: Oppretthold Nei til EU! (leder), Paul M Sweezy: Finanskapitalens triumf Harald Minken: En kommentar til Sweezy Tron Øgrim: En titt inn i framtida Siri Jensen: Kvinnene i arbeiderklassen – offensive og defensive Terje Valen: Reformisten Derrida Kjersti Røhme: Kirunarapporten Birger Thurn-Paulsen: Når kvinner går på […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side