Innhold 1994 nr 4

Av Redaksjonen

Nr 4 1994

 1. Johan Petter Andresen: Lengre arbeidstid, færre jobber (bokomtale)
 2. Erik Ness: Oppretthold Nei til EU! (leder), Paul M Sweezy: Finanskapitalens triumf
 3. Harald Minken: En kommentar til Sweezy
 4. Tron Øgrim: En titt inn i framtida
 5. Siri Jensen: Kvinnene i arbeiderklassen – offensive og defensive
 6. Terje Valen: Reformisten Derrida
 7. Kjersti Røhme: Kirunarapporten
 8. Birger Thurn-Paulsen: Når kvinner går på tvers (intervju med Siri Jensen)
 9. Olav Randen: Bedehuset, Stalin og det konsekvente demokratiet
 10. Kjersti Nordby: Arbeiderklassens lidende rolle?
 11. Jan Fjeldstad: Nyheter fra Tronsmo
 12. Antifascistisk aksjon: Massemobilisering eller terror
 13. Jan Hårstad: Lenin mot Skotåm