Arkiv for Nr 4 1970

Ingen kategorier

Kalheim mot Norgas-arbeiderne

Nr 4 1970

I den siste fasen av Norgas-streiken var de streikende arbeiderne fullstendig avhengige av aktiv solidaritet fra arbeiderne i jernindustrien. Gasslagrene på de store bedriftene var i ferd med å tømmes, og en sympatistreik på disse bedriftene ville gitt bedriftseierne på Norgas en kraftig påminnelse om at Norgas-arbeiderne ikke sto alene i kampen. Stemningen på jernbedriftene […]

Les resten av artikkelen

Rapport fra Rød Arbeiderfront 1. mai!

Nr 4 1970

Rapport fra Rød Arbeiderfront 1. mai! På grunnlag av det punktprogram til RØD ARBEIDERFRONT-demonstrasjoner 1. mai, som ble framlagt av gruppen rundt RØDE FANE, ble 1. mai i RØD ARBEIDERFRONTS's regi markert på en rekke steder i landet. Det gikk Rød Arbeiderfront-tog i åtte byer 1. mai 1970: Bodø, Sandnessjøen, Trondheim, Ålesund, Bergen, Notodden, Tønsberg […]

Les resten av artikkelen

Solidaritet med de streikende Sauda-arbeiderne

Nr 4 1970

Støtt Sauda-arbeidernes kamp mot amerikansk monopolkapital Nei til LO-ledelsens streikebryteri En seier for Sauda-arbeiderne – en seier for alle norske arbeidere Reformist-ledelsen og streiken Når revisjonistene opp gjennom tidene har angrepet Strasburger-konferansens resolusjon som «sekterisk», er det fordi den ganske riktig trekker skarpe skillelinjer overfor pampene i reformistisk ledete fagorganisasjoner og partier. Det revisjonistene unnlater […]

Les resten av artikkelen

Strasburgertesene og streikekampen i dag

Nr 4 1970

Den skjerpa økonomiske utsugninga av arbeidsfolk har igjen gjort streikevåpenet til et aktuelt redskap i lønnskampen. I skarp kamp mot LO-topper og forbundspamper har arbeidsfolk sjøl fått erfare sannheten i parolen «Det nytter å streike». Imidlertid er den økonomiske kampens betingelser i dag vanskelige. Vi er bare i begynnelsen av perioden med skjerpete motsetninger mellom […]

Les resten av artikkelen

Revisjonistiske krampetrekninger

Nr 4 1970

Ideologisk avdeling Denne gang er vi i stand til å bringe et MEGET STERKT bidrag, skrevet av Frihetens medarbeider Gudmund Dahl. Utdraget som vi gjengir, er hentet fra artikkelen Revisjonistiske krampetrekninger Strategi for Vietnam-protest» (Friheten nr. 21/70.) og lyder som følger: Vi må mobilisere sosialister og humanistisk innstilte borgerlige, husmødre, arbeidere, funksjonærer, religiøst interesserte og […]

Les resten av artikkelen

Pressemelding fra Solidaritetskomiteen for Vietnam

Nr 4 1970

Pressemelding Solidaritetskomiteen for Vietnam Boks 558, Sentrum, Oslo 1 Anti-imperialister Torsdag 14. mai arrangerte Sol. kom en demonstrasjon i Oslo mot USA's invasjon av Kambodsja. Denne demonstrasjonen samlet ca. 2000 deltakere, til tross for den knappe forberedelsestiden (2 1/2d) og ble en manifestasjon av Sol. kom's styrke. På samme tid ble den et slag i […]

Les resten av artikkelen

Kunstneren, revisjonisten og de «tause» arbeiderne

Nr 4 1970

Den 4. mai ble USA-ambassaden igjen steinet. Kort tid etter arrangerte Solidaritetskomiteen for Vietnam en demonstrasjon som samlet omlag 2000, og hvor det ble båret paroler og ropt slagord mot såvel USA i Vietnam som NATO i Norge. En ukes tid etter det igjen gikk det nok en demonstrasjon utover Drammensveien, med korps av drilljenter […]

Les resten av artikkelen

Eksklusjon av Østkantlaget

Nr 4 1970

Eksklusjon av Østkantlaget Østkantlaget i Oslo har i en årrekke ført en tapper og konsekvent kamp mot den tiltakende revisjonistiske utartinga i NKP's ledelse. For denne kampen har laget vunnet anerkjennelse og respekt blant mange kamerater i partiet, mens revisjonistene har ført en forbitret kamp mot laget. Nå ser det ut som om revisjonistledelsen holder […]

Les resten av artikkelen

Politisk plattform for marxist-leninistisk front i NKP. Bilag til Røde Fane nr. 4/70

Nr 4 1970

DET KOMMUNISTISKE PARTIS GRUNNLAG Det kommunistiske parti er proletariatets politiske parti. Det bygger på marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Marxismen er det teoretiske grunnlaget for den vitenskapelige sosialismen, utformet av Marx og Engels. Marxismen lærer oss lovene for samfunnets utvikling, fra det første primitive fellessamfunn til slavesamfunnet, fra slavesamfunnet til føydalsamfunnet, fra føydalsamfunnet til kapitalismen, og fra […]

Les resten av artikkelen

Mao Tsetungs erklæring

Nr 4 1970

Peking, 20. mai (Hsinhua): Det kinesiske folks store leder, formann Mao Tsetung, har sendt ut følgende erklæring til støtte for den kamp verdens folk fører mot den amerikanske imperialismen. Et nytt oppsving i kampen mot den amerikanske imperialismen oppstår nå over hele verden. Helt siden den annen verdenskrig har den amerikanske imperialismen og dens følgesvenner […]

Les resten av artikkelen

Verdens folk, foren dere og nedkjemp de amerikanske aggressorene og alle deres lakeier

Nr 4 1970

Under denne overskriften offentliggjorde Mao Tsetung den 20. mai sin viktige erklæring til verdens folk. Erklæringen utgjør en mektig stimulans til verdens folk som bekjemper den amerikanske imperialismen, spesielt folkene i Indo-Kina som står i brennpunktet for kampen. Erklæringen er et utmerket eksempel på hvordan Mao Tsetung på skapende vis utvikler marxismen-leninismen under forholda i […]

Les resten av artikkelen

Studieararbeidet

Nr 4 1970

LENINISTISK FRONT I NKP vil fra høsten sette i gang to studiesirkler. Den ene sirkelen vil bli satt i gang i samarbeid med SUF(m-1) og M-L-gruppene, og vil være et fellesopplegg på grunnlag av SOSIALISTISK OPPLYSNINGSRÅDs grunnsirkel i marxismen-leninismen, Mao-Tsetungs tenkning – som er utarbeidet etter det svenske KFMLs grunnsirkel. Den andre studiesirkelen vil legge […]

Les resten av artikkelen

Opprørsfanen er heist!

Nr 4 1970

  På et møte som medlemmer av Norges Kommunistiske Parti avholdt 22. mai, etter initiativ og innkalling av RØDE FANEs redaksjon og en Tiltakskomite for gjenreisning av NKP som et revolusjonært parti, ble det vedtatt følgende uttalelse: * Den siste tids utvikling har særlig vært preget av kampen mellom to linjer i vårt parti. En […]

Les resten av artikkelen

Kort om NKPs etterkrigspolitikk

Nr 4 1970

Historiske erfaringer fortjener oppmerksomhet. Linje og syn må snakkes om til stadighet og gang på gang. Det vil ikke føre fram å snakke om dem bare med noen få folk, de må gjøres kjent for alle de revolusjonære massene. Mao Tsetung I den politiske plattform som medlemmer av NKP har vedtatt som rettesnor for kampen […]

Les resten av artikkelen

USA-krisen – stormvarsel for den kapitalistiske verden

Nr 4 1970

USA, denne koloss av rikdom og kapital som hele den kapitalistiske verden har betraktet som noe evig urokkelig, er i dag i den rene hengemyr av finansielle og økonomiske vanskeligheter. Den herskende klans, det vil si komplekset Wall Street-Pentagon, rovdrift på ressursene til fordel for rustningsindustrien som i mange år har gitt den amerikanske økonomi […]

Les resten av artikkelen

Kommunistene i NKP organiserer kamp for det revolusjonære partiet

Nr 4 1970

Revolusjonære kamerater i NKP har vært samlet til to viktige konferanser i løpet av kort tid. Resultatet av drøftingene er at kampen mellom de to linjene i Norges Kommunistiske Parti er trådt inn i en ny fase. To viktige ting viser dette: 1.Konferansene vedtok enstemmig den viktige politiske plattforma som vi gjengir annet sted i […]

Les resten av artikkelen