Arkiv for Nr 1 2009

Ingen kategorier

Fra lege Mads Gilbert i Gaza:

Nr 1 2009

Fra lege Mads Gilbert i Gaza: «Takk for all støtte. De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa-sykehuset. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell […]

Les resten av artikkelen

Samhandlingsreformen – organisering av sykehusene i Oslo

Nr 1 2009

Skal en samhandlingsreform få effekt, må regjeringen og Stortinget først fjerne det største hinderet: Helseforetaksorganiseringen, økonomistyringssystemet, manglende demokrati og en bedriftsøkonomisk tankegang der sykehus har blitt butikk, skriver Inger Ljøsland.

Den såkalte «hovedstadsprosessen» er den delen av Omstillingsprogrammet som omfatter fylker og kommuner rundt Oslo. Den startet i april 2008, og allerede i juni ble de omfattende forslagene i prosessen lagt fram.

Les resten av artikkelen

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere trengs i sykehusene

Nr 1 2009

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere er på vei ut av sykehusene. Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring for pasientene.     Gerd Kristiansen er 1. nestleder i Fagforbundet.       I følge Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten( 1) har det i perioden 2002–07 blitt 16 prosent færre hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Til sammenligning har det blitt 20 prosent […]

Les resten av artikkelen

Velferdsreformer med klar ideologi og tåkete planer for realisering

Nr 1 2009

Reform etter reform lanseres innen helse- og sosialtjenestene. Jeg vet ikke hvor mange reformer som er blitt lansert i den tida jeg har vært i arbeidslivet. Mange er det, og det er mange som ikke har nådd målene sine. Dette er noen av mine betraktninger rundt hverdagsutfordringer i en reformtid. Hva må til for å […]

Les resten av artikkelen

Eldreomsorg og solidaritet

Nr 1 2009

Då eg byrja i heimesjukepleia i Tromsø kommune i 1991, var det ei positiv bølgje der både administrativ og politisk leiing gjekk ut og med tre løfter til dei eldre: betre heimetenester, meir rehabilitering og eit meir aktivt sosialt liv. Og det var til dømes ein «gullalder» i bygging av eldresentra. Eg gleda meg, og […]

Les resten av artikkelen

Barnehager er bra!

Nr 1 2009

Barnehage og barnehagepolitikk er viktig for mange – for foreldre, for de ansatte, for politikere. Aller viktigst er barnehagen og barnehagepolitikk for barna.

Etter 35 år som pedagogisk leder påstår jeg: Barnehagen er bra for barn!

Les resten av artikkelen

Når det passer(dikt)

Nr 1 2009

  Okkupere. Dividere. Isolere. Minimere. Språket vendes, den okkuperte blir terrorist, en likestilt part. Når det passer. Bombes når det passer okkupanten. Hvordan skal den okkuperte passe seg og bli en passe okkupert. Ikke fortell det til noen. Hold deg hjemme om huset er bombet, og jordet lagt øde. Om noen tar ditt hus og […]

Les resten av artikkelen

Undersøkelse (dikt)

Nr 1 2009

  Haifa 1964 Skriv ned Jeg er en Araber, Mitt kort har nummeret 50 000 Jeg har åtte barn Det niende kommer neste sommer. Er du sint? Skriv ned, Jeg er en Araber. Jeg hogger stein med arbeidskamerater Jeg presser stein For å få et brødstykke For å få en bok For mine åtte barn. […]

Les resten av artikkelen

Hamas

Nr 1 2009

Israel sin krigføring mot palestinerne er ikke bare militær. Det er en psykologisk krigføring og en krig om hvilken virkelighet som blir formidlet til verden rundt.

Den strategiske krigføringen pågår kontinuerlig og er en kombinasjon av et velsmurt medieapparat overfor Israels egen befolkning, overfor palestinerne og verden utenfor.

Kan Israel fortsette å vinne frem med sin brutale okkupasjon og samtidig opprettholde rollen som verdens sterkeste offer?

Les resten av artikkelen

Gift med ein annan mann

Nr 1 2009

Tittelen på denne er artikkelen er også tittelen på ei bok av engelsk-palestinske Ghada Karmi.

Ho fortel om dei to rabbinarane som kom til Palestina i 1897. Dei såg at landet var som ei brur: «vakkert, men alt gift med ein annan mann». Alt då måtte dei stilla spørsmålet: Dersom Israel skulle bli eit land for jødar, kvar skulle folket som alt budde der dra?

I dag – 111 år seinare – er dette enno Israels dilemma.

Les resten av artikkelen

Ingrid Baltzersen om situasjonen i Palestina (Intervju)

Nr 1 2009

Ingrid er palestinaktivist med mastergrad i Midtøstenstudier fra i høst. Siden 2000, det vil si siden starten av den 2. intifadaen, har mye av hjertet og innsatsen ligget i solidaritetsarbeidet, først og fremst gjennom Palestinakomiteen i Oslo. Hun har stått i spissen for arbeidet med demonstrasjonene i Oslo under angrepet på Gaza i vinter.

Les resten av artikkelen

Palestinernes nyere historie

Nr 1 2009

Ifølge Bibelen ble landet fra Egypts elv til den store elven Eufrat gitt til Abraham fra GUD for omtrent 4000 år siden (1. Mosebok, kap. 15, vers 14).

Siden både jødene og muslimene hevder å nedstamme fra Abraham, gjør dette arvespørsmålet rimelig tvetydig.

Når vi ønsker å lære av historia i dag, må vi gå atskillig dypere ned i materien for å finne fakta og analyser.

Les resten av artikkelen

Ny grunnlov i Bolivia – inn i en ny fase

Nr 1 2009

Bolivia har tatt et historisk skritt. 25. januar stemte over 60 prosent av befolkningen for en ny grunnlov.(1)

Resultatet av folkeavstemmingen viser en allianse mellom arbeiderne, bondebevegelsen, urfolk og middelklassen. Samtidig varierer støtten regionalt, og den nye fasen byr på mange utfordringer.

Les resten av artikkelen

Opprenskningsvind i Serbia? (Intervju med Svetlana Đordevic)

Nr 1 2009

De massive forbrytelsene som ble begått i Miloševicregimet sitt navn, kunne ikke ha skjedd uten en stilltiende aksept fra majoriteten av det serbiske folk, sier forfatteren av boka Helvetesfjellet, Svetlana Đordevic, i dette intervjuet.

Les resten av artikkelen

Intervju med Hisila Yami

Nr 1 2009

Før jul besøkte jeg Nepal hvor jeg blant annet traff Hisila Yami, minister i den maoist-ledete regjeringen for turisme og sivil luftfart og medlem i partiets sentralkomite.

Før jeg dro til Nepal var jeg nysgjerrig på hvor revolusjonen i Nepal var på vei? Hva hadde maoistene oppnådd etter ti års geriljakrig, og hva tenker de om veien videre?

Les resten av artikkelen

Om Høyre og FrPs feminisme

Nr 1 2009

Det er overraskende mange feminister på Stortinget. Avisa Klassekampen fant faktisk etfeministisk flertall.

Særlig overraskende var det å finne mange feminister i partiet Høyre. Det kan virke som om Høyre med tenketanken Civita er på denideologiske offensiven.

Med fare for et regjeringsskifte til høsten blir spørsmålet hva en Høyre og FrP-regjering vil bety for kvinner. Hva er deres feministiskepolitikk?

Les resten av artikkelen

En dødsdømt landsdel?

Nr 1 2009

Framtida for landets tre nordligste fylker ser ikke lys ut, skal vi tro den gjengse oppfatning og framstillinga i media. Ungdommene flykter etter endt skolegang, og bare et fåtall vender tilbake.Den demografiske pila peker én vei: nedover.

Les resten av artikkelen

Ny utgave av Den flerstemmige revolusjonen

Nr 1 2009

«En annen verden er mulig!» sier dagens motstrømsbevegelser. Dette slagordet er et svar på den «sannheten» vi er forsøkt innprentet i nærmere tjue år: nemlig at kapitalismen er deteneste tenkelige og mulige samfunnssystem.

Tidsskriftet Rødt! har utgitt Kjersti Ericssons bokfra 1991 på nytt. Dette er det nye forordet til 2009-utgaven.

Les resten av artikkelen

Drømmen om den «reine», vestlige sosialismen

Nr 1 2009

«Hvis bildet av «den mektige, enhetlige bølgen» skiftes ut med den polariserende imperialismen som tvinger fram sosialistisk oppbygging fra radikalt ulike utgangspunkt, betyr det en rekke utfordringer til revolusjonære i Vesten.» Slik begynner Kjersti Ericsson utdraget fraDen flerstemmige revolusjonen, kapitlet Drømmen om i den «reine» vestlige sosialismen.

Les resten av artikkelen

Den globale oppvarmingen (bokomtale)

Nr 1 2009

Nina Dessau: Den globale oppvarmingen, Pax 2006, 199 sider 2.juledag 2008 meldes det om flom, oversvømmelser, ødeleggelser og ekstremvær langs Middelhavskysten. Ja vel er det vinter, men dette er først blitt ikkeuvanlig siden 1990-årene. Den globale oppvarmingen åpner med å beskrive Europas erfaringer med ekstremvær og går spesielt inn på hetebølgen, tørkenog brannene i 2003. […]

Les resten av artikkelen

Neste side »