Arkiv for 2000-02

Ingen kategorier

Det europeiske selskap i Den europeiske union

2000-02

Jeg sitter på konserntillitsvalgtmøte i LO, Folkets hus 8. mars 2001. En dame fra delegasjonen i Brussel forteller nytt fra EU. Nå er det europeiske selskap gått i orden. Strålende forteller hun om årlige innsparinger på 30 milliarder. Det europeiske selskap betyr at du ikke lenger er nødt til å registrere selskapet i hvert enkelt […]

Les resten av artikkelen

Tariffvinner – aldri kvinner

2000-02

Med dagens system for tariffoppgjør vil aldri de store kvinnegruppene, verken i privat eller offentlig sektor, få hevet lønna så det monner. De vil forbli lavlønte i forhold til andre grupper. Dette kan sjølsagt virke noe deprimerende, men først og fremst er det urettferdig, og det eneste rette er å gjøre opprør mot oppgjørssystemet. Men […]

Les resten av artikkelen

Timekonto – nedsatt arbeidstid uten lønnskompensasjon

2000-02

Arne Byrkjeflot er nestleder i LO Trondheim og leder av klubben på Ila Lilleby smelteverk Både LO og YS har gjort undersøkelser blant sine medlemmer og funnet ut at folk vil ha kortere arbeidstid. Overraskende mange foretrekker dette framfor lønnsøkning. I tariffoppgjøret 1998 ble partene enige om å be LO og NHO om å utrede […]

Les resten av artikkelen

Verdenshistorie

2000-02 Bokomtaler

Jared Diamond: Guns, germs, and steel: the fates of human societies, New York: W W Norton 1997 Dette er en kort verdenshistorie på 425 sider Det er vanskelig å fri seg fra den støy som henger igjen etter fyrverkeriet ved 2000-års jubileet. Selv japanske, kinesiske og arabiske datamaskiner måtte tilpasse seg tallet 2000. Tilsynelatende en […]

Les resten av artikkelen

Arbeid, sex og farer i Ciudad Juarez

2000-02

Denne artikkelen sto opprinnelig i NACLA Report on the Americas, vol. 33, no. 3 Copyright 2000: North American Congress on Latin America, 475 Riverside Drive, Suite 454, New York, NY, 10115, www.nacla.org Den første delen av artikkelen er oversatt av Ken Jackson. Den andre av Kurt Nilsen. «Nå er historien om de myrdete kvinnene fra […]

Les resten av artikkelen

Kva om alle var normale?

2000-02

Forfattaren er 19 år, studerer arabisk i Oslo, er sentralstyremedlem i AKP, er med i AKP sitt kvinneutval og er nestleiar i ungdomsgruppa til LHL i Oslo Eksperiment 1: Forsøk i ein ny samanheng å leggja merke til kor lang tid det tar før du veit at ein person er heterofil. Måten du utfører dette […]

Les resten av artikkelen

Lesbiske kvinner – særegen undertrykking – særegne styrker

2000-02

Artikkelen er et utdrag fra kapitlet Sjablongkvinnen i Søstre, kamerater!, nyutgitt av Røde Fane høsten 1999 (marxisme.no/forlaget) Det hender ikke så reint sjelden at motstandere av en eller annen kvinnesak bruker som argument at forkjemperne for saka er lesbiske. Et kjent eksempel er Høyrerepresentanten Anders Melteigs innlegg i Oslo bystyre i 1982, da forslagene fra […]

Les resten av artikkelen

I minefeltet

2000-02

Finn Sjue er frilansjournalist og dokumentarforfatter. Han har skrevet flere bøker sammen med Ronald Bye og andre om de hemelige tjenestene. Les også artikkelen hans i forrige nummer, nr 1/1999, av Røde Fane. Goethe sa en gang at erfaring nesten alltid er en parodi på ideen. Livet er det som oftest mer komplisert enn tanken […]

Les resten av artikkelen

Noen elementer i en revolusjonær politikk for godstransporten

2000-02

Geir Sundet er langtransportsjåfør og skribent. Han er aktiv i å organisere lastebilsjåførene. Se også Sundets truckstopp De store aksjonene fra lastebileierne mot sentrumsregjeringas heving av dieselavgiften i januar 2000 avdekket uenighet og usikkerhet innafor det man bruker å kalle venstresida, og viste behovet for en bedre fundamentert samferdselspolitikk. Denne artikkelen vil se nærmere på […]

Les resten av artikkelen

Bosnia – den store løgnen om demokratisering

2000-02

David Chandler: Bosnia – Faking Democracy after Dayton, London: Pluto Press Artikkelforfatteren er medlem av Kritikerlaget I det gamle Jugoslavia har nesten all internasjonal oppmerksomhet de siste to årene vært rettet mot Kosova og Serbia. Det har vært mange grunner til det, men et resultat er at utviklingen i Bosnia-Herzegovina er havnet i glemmeboka – […]

Les resten av artikkelen

Informasjonsteknologi og sosialistisk planlegging

2000-02

Andy Pollack er lærer ved Manhattan Community College og Consortium for Worker Education. Artikkelen ble første gang publisert i Monthly Review, september 1997. Denne versjonen bygger på en forkortet utgave som sto i Clarté nr 1, 1999, og gjengis her med forlagets og forfatterens tillatelse. Artikkelen er oversatt av Arne Hedemann. Et demokratisk, sosialistisk samfunn […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor kvinneundertrykking?

2000-02

Terje Valen er lektor, leder av AKPs studieutvalg og av AKP i Hordaland Materiell fremmedgjøring Jeg mener at vi finner grunnlaget for kvinneundertrykkingen i den form som den menneskeskapte, materielle fremmedgjøringen har i de forskjellige faser av utviklingen av menneskesamfunnet. Den materielle fremmedgjøringen springer ut av en begrenset overskuddsproduksjon og en arbeidsdeling på grunnlag av […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Dei viktige kvartera – halvtimen rundt revolusjonen

2000-02

Harald Minken har i Røde Fane nr 4 og 5 1999 ein stor artikkel om dei første femten minutta av revolusjonen – korleis desse vil arte seg, og kva for grep folk kan og bør ta straks dei tek over makta. Artikkelen er opphavleg ei sommarleirinnleiing, og han finst også i AKP sin nye studiesirkel. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen – en kritikk av Harald Minken

2000-02

Når Harald Minken (jfr. artiklene i Røde Fane nr 4 og 5 i fjor (1999) snakker om arbeiderklassen etter kapitalismen, sier han staten. Når han snakker om staten, sier han arbeiderklassen. I hans vokabular finnes det ingen forskjell. Under arbeiderstaten er de to identiske. Hvordan dette plutselig skal ha blitt tilfelle, sier han ingenting om. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Natur- og miljøvern under kommunismen

2000-02

Seemann er medlem av miljølaget i Oslo AKP På side 36 i Røde Fane (RF) nr. 2, 1999 skriver Morten Falck (MF) under avsnitt E følgende: «Det stygge, brune, kapitalistiske puppeskallet hindrer utvikling og frigjøring, det er destruktivt. Det må sprenges, slik at menneskenes kunnskap og skaperkraft kan utfolde seg til framtidas strålende sommerfugl: Det […]

Les resten av artikkelen