Arkiv for 1997

Nr. 1 1997
Nr. 2 1997
Nr. 3 1997
Nr. 4 1997

Generasjonsregnskap – et tomt løfte

Nr. 1 1997

Forfatteren er førsteamenuensis i medisin. Innskrenkningene i velferdsstaten har vært mer enn en suksess, sett fra regjeringens side. Den nye sosialpolitikken trenger begrunnelser. «Generasjonsregnskapet» er én av dem. Dette slagordet kan betraktes som en konsekvens av de » vellykkede» innstrammingene. Figuren viser det voksende antallet nye ufø0repensjonister mot slutten av 80-tallet. Uførepensjonering ble brukt som […]

Les resten av artikkelen

Liti Kjersti eller Kaptein Sabeltann?

Nr. 1 1997

Den angloamerikanske pop/rock-industrien er imperialismens kulturelle uttrykk. Konsumentene blir knytta an til en lojalitet til det vestlige imperialistiske system. På syttitallet gikk en intens diskusjon i Klassekampen. Diskusjonen var om det var folkemusikk eller rock som var den progressive musikken. Bølgende gikk høyt, og mange lå i skyttergravene i lange tider. Siden den gangen har […]

Les resten av artikkelen

Familien og husholdningen i velferdsstaten

Nr. 1 1997

Er den moderne familien som institusjon en del av den økonomiske basisen for kapitalismen og en integrert del av den kapitalistiske produksjonsformen, eller bare en overlevning av den borgerlige familien, og følgelig bare har ideologisk betydning? Uenighet om dette har både betydning for vår diskusjon av konkrete paroler for politikken idag, og for de forestillingene […]

Les resten av artikkelen

Sex, lønn og familiebånd

Nr. 1 1997

Denne artikkelen sto i det svenske Clartè (nr. 1 1996) der artikkkelforfatteren er medlem. Artikkelen er oversatt av Arne Hedemann. Forfatteren er redaksjonsmedlem i det svenske Clartè Nøyaktig som i Austens romaner, virker det som jentene går i bresjen for noe nytt. De har med Anthony Giddens ord, «forberedt veien for en ekspansjon av det […]

Les resten av artikkelen

Leder: Teori for handling

Nr. 1 1997

En brukbar teori om et samfunnssystem skal gi en forståelse av hvordan den virkelige verden er. Den politiske kampen om å vinne hodene og hjertene til folk avgjør om flertallet slåss mot undertrykking og utbytting – eller om resultatet er apati. Kampen mellom ulike teoretiske retninger har mer enn teoretisk interesse. Det er i høy […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 4

Nr. 4 1997

Kjersti Jacobsen: Er spredt bosetning reaksjonært? Kapitalengruppa: Teorien om jordrenta Rolv Rynning Hanssen: Arbeiderklassen pulveriseres og forsvinner fra distriktene Frode Bygdnes: Hvem eier fisken i havet?, Svein Lund: Retten til ressursane i samiske område Rachel Haarseth: Rovdyr, markedsliberalisme og urban logikk Solveig Aamdal: Kampen om distriktene – før og nå Frode Bygdnes og Rolv Rynning […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 3

Nr. 3 1997

Aslak Sira Myhre: Sentrumsalternativ og hjemmesittere Torill Nustad: Individenes frigjøring Birger Thurn-Paulsen: Kollektiv ulykke – eller personlig lykke? Kristine Mollø-Christensen: Unionsveien Kaia Storvik: Når marked går foran mennesket Jan Manseth: Hvem sitt forsvar? Ellen Meiksins Wood: Tilbake til Marx Einar Gullord: Lærdommer etter avisa Glåmdalen Espen Løkeland-Stai: Okkupasjon og anti-imperialisme Demokrati, rettigheter og marxisme Benny […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 2

Nr. 2 1997

Jon Arne Jørstad: Himmelstormar? Jorun Gulbrandsen: Til kamp mot sosiobiologenes offensiv!, Grete Bull: Klassene som «forsvant» Jose Maria Sison: Lovlige og ulovlige kampformer Siri Jensen: Familien som økonomisk enhet Harald Dyrkorn: Folkeopplysning, eit daudt prosjekt? Birger Thurn-Paulsen: Overvåking, demokrati og revolusjon Jon Egil Brekke: Fremmedgjøring Sigurd Jorde: Guatemala, på vei mot fred? Asta B. Håland […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 1 1997 nr 1

Nr. 4 1997

Erik Ness: Teori for handling Karin Hedbrant: Sex, lønn og familebånd Grete Bull: Familien og husholdningen Veslemøy Fjerdingstad: Liti Kjersti eller Kaptein Sabeltann? Bjørgulf Claussen: Generasjonsregnskap – et tomt løfte Ellen Meiksins Wood: Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme? Torill Nustad: Kampen om historia – lærdommer fra et kvinneopprør Noam Chomsky: Rasjonalitet og vitenskap Noam Chomsky: Et […]

Les resten av artikkelen

Et innspill om faglig strategi

Nr. 3 1997

Siri Jensen er faglig leder i AKP Artikkelen er en kommentar til Stein Stugu: Arbeiderklassen og faglig strategi (RF nr 2, 1996) Stein Stugu skriver i Røde Fane nummer 2, 1996 om faglig strategi. Artikkelen reiser mange viktige problemstillinger og gir et godt utgangspunkt for diskusjon. Mange kjenner seg nok igjen i spørsmåla han reiser […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side