Arkiv for Kvinnekonferansen 2012

Ingen kategorier

Seksualisert vold og voldtekt som maktmiddel

Kvinnekonferansen 2012

På Kvinnekonferansen 2012 innledet Aud Karin Bjørn om seksuell vold og unge overgripere.

Les resten av artikkelen

Respekt jenter!

Kvinnekonferansen 2012

På Kvinnekonferansen 2012 innledet Seher Aydar om voldtekt i dagens Norge og hvordan vi kan få ned voldtektstallene. Seher er leder av Rød Ungdom.

Les resten av artikkelen

Hva tenker voldtektsforbryteren?

Kvinnekonferansen 2012

Spørsmålet stilles av Seher Aydar. Hun skal innlede på Kvinnekonferansen 2012 den 10. november i Oslo. På bloggen sin skriver hun blant annet:

– I følge politiets egne tall utgjør overfallsvoldtekter 12,9 % av alle voldtekter. I dag handler debatten nesten bare om overfallsvoldtekter. Hvilke signaler sender den da? Når flere snakker mer om belysning i gatene enn noe annet. Når nivået på å bekjempe voldtekt ligger der. Kan vi løse problemet?

Les resten av artikkelen

Makt og seksualisert vold

Kvinnekonferansen 2012

Aud Karin Bjørn arbeider med en doktoravhandling om unge overgripere. Det er ungdom som begår seksuelle overgrep mot barn. Hun har intervjuet mange, og vil fortelle om dette den 10. november på Kvinnekonferansen 2012. Hun forteller at over halvparten av dømte, voksne overgripere gjorde sitt første overgrep før de var 18 år.

Les resten av artikkelen

Hvorfor er det bare pissoarer bak scenen?

Kvinnekonferansen 2012

Det var Marie Sneve Martinussen som stilte seg det spørsmålet på en spillejobb i Danmark. Den hender jo i ny og ne at en bassgitarist må skynde seg bak scenen liten tur og se etter et toalett. Men hvor ofte finner du bare et for de stående tisserne? Bare et pissoar? Er det uvanlig at jenter spiller i band? Marie Sneve Martinussen er blitt stadig mer opptatt av jenters og gutters ulike roller i popmusikken. Hun forteller at der det er mest menn, er det mest penger. Mer penger i rock enn i klaver …

Les resten av artikkelen

Er likestilling nok? Tror du på skålvekta eller kvinnekampen?

Kvinnekonferansen 2012

Gå til Rockheim i Trondheim, det nasjonale museet for popmusikk, som har 10 navn på æresveggen. Ett tilhører ei dame. Synger damer spesielt stygt, eller?

Å få musikken sin spilt på radio gir betaling.  Bare 16 prosent av vederlagspengene går til kvinner.

Overalt er det økonomisk smartest å være mann. Kvinners bruttoinntekt utgjør 66 prosent av menns bruttoinntekt. Og lederjobber går mest til menn. Finnes det et hemmelig mannlig kjønnstillegg?

Les resten av artikkelen

Abortkampen i USA

Kvinnekonferansen 2012

Judith Mirkinsson fra USA kommer til Norge – fire dager etter presidentvalget. Hun er en politisk aktivist med god oversikt over hva som skjer. Hvordan vil presidentvalget påvirke kvinners rett til sjølbestemt abort?

Les resten av artikkelen

Abortkampen er ikke historie!

Kvinnekonferansen 2012

Ellen Aanesen, forfatter og journalist, vil snakke om:

En hundre år gammel kamp for sjølbestemt abort førte i Norge til seier i 1978. Men abortkampen har fortsatt. Fortsatt eksisterer det splittede synet på kvinnen som både madonna og som potensiell morder. Sterke krefter forsøker stadig å begrense kvinnens rett til å bestemme i abortspørsmålet.  

Les resten av artikkelen

Om menn og baller : sport for litteraturidioter

Kvinnekonferansen 2012

Gerd von der Lippe skal snakke om idrett på kvinnekonferansen 2012. Idrett, kjønn, penger og makt. Hvem er sentrale ledere og trenere? Hvorfor skulle fotball og skihopp være så ukvinnelig? Hvorfor blir fotballkvinnene oppfatta som så mye dårligere enn håndballkvinnene? Begge er jo i verdenstoppen!

Kom og hør et utfordrende og spennende innspill fra Norges fremste forsker på idrett og kjønn. 10. november i Oslo, BUL-salen, Rosenkrantzgt 8.

Les resten av artikkelen

Om innlederne

Kvinnekonferansen 2012

Jorun Gulbrandsen er lærer og forfatter. Har i mange år deltatt i den kvinnepolitiske debatten. Leder av AKP fra 1997 til 2006. Har blant annet skrevet boka, Er skolen for Kari eller Ronny? Gerd von der Lippe er idrettssosiolog, professor (dr. scient), forfatter, feminist og samfunnsdebattant. Hun var den første i Norge som begynte med […]

Les resten av artikkelen

Program

Kvinnekonferansen 2012

Klokka 11–13: Er likestilling nok? – Jorun Gulbrandsen: Likestilling og/eller frigjøring? – Marie Sneve Martinussen: Bare pissoarer bak scenen! – Gerd von der Lippe: Hvem får pengene i idretten? Klokka 14–16: Abortkampen i USA og Norge – Ellen Aanesen: Abortkampen er ikke historie – Judith Mirkinsson: Abortkampen i USA Klokka 16–17: Makt og seksualisert vold […]

Les resten av artikkelen