Abortkampen er ikke historie!

Av

Kvinnekonferansen 2012

Det er ikke er mulig å tre likestilling over reproduksjonen. Det er faktisk kvinnen som er gravid og som føder. Det er ikke slik at VI er gravide og VI føder. Burde ikke VI bestemme? Hvem er "VI"? Det store "VI" har i hvert fall bestemt at kvinnen kan bestemme over seg sjøl til 12. uke. Etter det trer samfunnets komiteer inn, nemdene. Hvorfor?

I hele abortkampen har kirken og den øvrige organiserte kristenheten vært en undervurdert  motkraft. Kristelig Folkeparti vil i dag grunnlovsfeste at et befruktet egg er et menneske med rett til liv. Slik at abort blir mord.

Den lange kampen for kvinnens rett til å bestemme over sin egen reproduksjon, handler om hvorvidt kvinnen er et fullt tilregnelig, fritt menneske som er i stand til å bestemme over seg sjøl. Kampen pågår – nå.

Kom og hør et svært aktuelt innspill fra Ellen Aanesen: Abortkampen er ikke historie! 10. november i Oslo, BUL-salen, Rosenkrantzgt 8.

Ellen Aanesen er forfatter journalist og var programleder i NRK. Hun har laget mange programmer om feminisme og kvinnekamp. Blant annet har hun skrevet boka: Ikke send meg til en «kone», doktor (Oktober, 1981). Dette er den beste og eneste boka som tar for seg den lange historia om kampen for sjølbestemt abort i Norge. Boka lanseres nå på nytt i forbindelse med Kvinnekonferansen 2012!

For påmelding og mer informasjon om kvinnekonferansen 2012 les her