Makt og seksualisert vold

Av

Kvinnekonferansen 2012

Det må være viktig å hjelpe unge overgripere til å ikke fortsette. Men det finnes ikke egne institusjoner eller skreddersydde behandlingstilbud til denne gruppa som er gode nok.

Dagbladet hadde nylig en artikkel om et behandlingssted i Sverige for unge seksualforbrytere. Her blir også Aud Karin Bjørn intervjuet.

Norge: 148 kvinner er drept av partner eller ekspartner fra 1991 til 2010. Like mange kvinner og barn må ty til krisesentrene i dag som for tjue år siden, 47 tusen kvinner i løpet av disse åra. I fjor flyktet 1725 barn med mor til krisesenter. Over tusen kvinner i Norge er på flukt på grunn av menns vold. Så hva må gjøres? Kom og hør erfaringene til Aud Karin Bjørn!

Aud Karin Bjørn er sosiolog og seniorrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge og arbeider med en doktorgrad som har tittelen «Barn som begår seksuelle overgrep, bakenforliggende faktorer». Bjørn ble interessert i mindreårige overgripere da hun ledet prosjektet «Støtte til seksuelt misbrukte barn» i 2001- 2006 og oppdaget at gjerningspersonen i 1/3 av henvendelsene til prosjektet var et annet barn.

10. november i Oslo, teatersalen til BUL, Rosenkrantzgt 8.

Hele programmet til Kvinnekonferansen 2012 og omtale av innlederne finner du her.