Hvorfor er det bare pissoarer bak scenen?

Av Marie Sneve Martinussen

Kvinnekonferansen 2012

I band har gutter mange muligheter, sier Marie, – både til å bruke stemmen og de andre instrumentene, pluss teknikk for lyd, lys og effekter, mens jentenes instrument oftest bare er stemmen. Så hva kan musikkskolene gjøre for å oppmuntre jenter til å spille all slags instrumenter? Jenter skal også få sjansen til å spille i band, stå på en scene, i lyset og få applaus. Og så må vi avmystifisere: Det er faktisk ikke vanskelig å spille bassgitar …

Det finnes mye kunnskap om ubalansen mellom kvinner og menn i musikklivet. For eksempel i boka «Musikk og kjønn i utakt?» som er gitt ut av Norsk kulturråd. Der skriver Anne Lorentzen og Astrid Kvalbein i forordet: «Vi konstaterte at musikklivet er verre stilt enn kultur og arbeidsliv elles, med ei gjennomgåande 20/80- fordeling, ofte 10/90-fordeling i kvinners disfavør på enkelte område. Det ser mange. Kva vi skal eller bør gjere for å endre situasjonen, er meiningane delte om».

Ja, kva må gjøres? Kom og hør et viktig innspill i debatten fra Marie Sneve Martinussen: Hvorfor er det bare pissoarer bak scenen?

10. november i Oslo, teatersalen til BUL, Rosenkrantzgt 8.

Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt og masterstudent i samfunnsøkonomi. Hun spiller bass, og noen ganger trompet, i bandet Making Marks (tidligere kjent som My Little Pony). Bandet består av to kvinner og to menn. De har gitt ut to album og turnert i Europa og USA.

Hele programmet til Kvinnekonferansen 2012 og omtale av innlederne finner du her.