Arkiv for Arnljot Ask

«Nye NATO»: Ny vin på gamle flasker

1999-05

Arnljot Ask er internasjonal sekretær i AKP «Nye NATO» ble konfirmert på NATOs 50-års toppmøte i Washington 23.-24.april i år. Men det ble unnfanget og født allerede i begynnelsen av dette tiåret, i brytningstiden hvor «den gamle orden» brøt sammen. Når vi ser hva denne skapningen har brakt inn i verden, allerede før det kom […]

Les resten av artikkelen

Tredje verden – kapitalismens bane eller redning?

1995-03

Globaliseringa fører ikke til at verden nå blir likere, mer homogen og en utjevning mellom nord og sør. Vi ser, tvertimot, en skarpere polarisering. Etablerte teorier om den tredje verdens rolle på verdensarenaen settes nå under press, både fra venstre og høyre. Den tradisjonelle, underbetalte råvareleverandørrollen byttes tilsynelatende ut med avansert ferdigproduksjon i flere tredjeverdenland. […]

Les resten av artikkelen

Den kommunistiske bevegelsen: Ny internasjonale?

1995-02

Trenger vi en ny kommunistisk internasjonale? I tilfelle, på hvilken politisk og organisatorisk plattform? Siden nedleggelsen av Den tredje internasjonalen (Komintern) på tampen av den andre verdenskrigen har både det organisatoriske og politiske uttrykket for den internasjonale kommunistiske bevegelsen skifta flere ganger. Oppsplitting og avskallinger har vært hovedtendensen i størsteparten av perioden, sjøl om det […]

Les resten av artikkelen

Kampen om Europa

1993-0102

Forkorta, bearbeida innledning holdt på EF-konferanse i AKP 25. september 93 «Festung Europa» er under oppførelse. Et EF/Vest-Europa som reiser en mur mot de fattige delene av verden, enten det er det gamle Sør eller det nye som danner seg i Øst. Festningen skal stenge ute folk fra disse delene av verden som søker seg […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side