Tre økonomer ser bakover for å kunne se framover

Av

2012-04

Samir Amin er en hovedtaler på Globaliseringskonferansen i Oslo i høst. Hans siste bok, The law of worldwide value, er aktuell lesning foran konferansen. Den er om grunnleggende systemtrekk i den globale økonomien. Men den boka jeg vil tipse om nå er i en annen sjanger. Den er en sjølbiografi – med tittelen A life looking forward, og med undertittel Memoirs of an independent marxist.

Amin ser framover, men han har virkelig mye å se tilbake på også. Den nå 81 år gamle kjempen har levd og jobba tett på de store begivenhetene i sin tid. Opprinnelig fra Egypt, lenge bosatt i Frankrike, de siste årtiene i Vest-Afrika, og ellers med hele kloden som arena, som marxist, maoist, antiimperialist, og som professor i økonomi, FN-direktør, forsker og politisk analytiker. Samir Amin er for lengst etablert som en av verdens viktigste radikale intellektuelle, ikke minst gjennom studiene sine av overføringa av verdi fra periferi til sentrum i det imperialistiske verdenssystemet.

Jeg leste den første boka av Amin for 40 år sia, ei lita bok i dansk utgave som het Nationalisme og klassekamp i den arabiske verden (fortsatt aktuell!), av «den egyptiske økonomen Amad el Kodsy». Han måtte bruke dekknavn dengang. Siden har han gitt ut mange titalls bøker under eget navn. Og en sjølbiografi. Den kom i 2006, og er mer enn en gjennomgang av hans eget liv og arbeid, den er også ei politisk-historisk analyse av den tida han har virka i. Boka koster 165 kr. på nettet.

Over til en annen økonom, tyskeren Michael Heinrich. Monthly Review Press ga i høst ut An introduction to the three volums of Karl Marx’s Capital av Heinrich.

På baksida av boka siterer forlaget sju velrenomerte marxistiske intellektuelle som samstemmig roser boka som «a must read in our time of crisis» og «den beste og mest omfattende innføringa i Marx’ Kapitalen som finnes». Og boka er verd å lese. På knappe 240 sider, med god flyt i språket og med logisk oppbygging framstiller Heinrich det vesentlige i de tre svære bindene av Marx’ hovedverk, slik han – Heinrich – oppfatter det.

Jeg leste boka med stor velvilje. Litt irritasjon over lettvinte framstillinger av de «tradisjonelle» marxistene Heinrichs fører polemikk mot gjennom boka skjøv jeg til sides. Men etterhvert blei det mange merknader og spørsmålstegn i margen av tyngre slag: det gjaldt forfatterens eget syn på slikt som verdi, og penger, på fremmedgjøring hos Marx, på profittrateteorien til Marx, på teorier om imperialisme (etter Marx).

At Heinrich utfordrer mi oppfatning av Marx på slike sentrale områder er ikke noe problem. Problemet er at Heinrich ofte ikke argumenterer og underbygger sine synspunkter godt nok. Slik jeg ser det. Men les boka sjøl – som ei mulig framstilling av Kapitalen, og som ei innføring i noe av debatten omkring Marx’ store verk.

Heinrichs bok kom opprinnelig ut i 2004 i Tyskland, der forfatteren lever og arbeider (han underviser i økonomi i Berlin). Den koster 95 kr. kjøpt på nettet i engelskspråklig utgave.

En marxist og økonom jeg har sansen for er Michael Lebowitz. Han er fra USA, jobba lenge som professor og politisk aktivist i Canada, og fram til i fjor var han leder for et forskningssenter i Venezuela, og en slags rådgiver for Chavez. Han har et prosjekt jeg liker. Gjennom fem bøker har han jobba med å aktualisere Marx, og med å gi et teoretisk grunnlag for en ny form for sosialisme. (Ei av bøkene blei gitt ut av Rødt! i 2007 under tittelen Sosialisme skapes ikke i himmelen!.) Nå i høst kom The contradictions of socialism ut. Boka er et forsøk på analyse av den såkalt «reelt eksisterende sosialismen», det vil si Øst-Europa, og særlig Sovjet, fra femtitallet til sammenbruddet. Lebowitz har ingen illusjoner om at det systemet han skriver om representerte noen form for virkelig sosialisme, det han er ute etter er å forstå de indre lovmessighetene i det. Han utarbeider ei slags skisse der han anvender Marx’ analysemetode, slik han oppfatter den, og tar for seg de kreftene og motsigelsene som dreiv fram kollapsen. Han legger vekt på at det styrende Partiet, Fortroppen, med sin «vanguard logic» med nødvendighet måtte drive fram ei utvikling som åpna alle dører for direktørsjiktet og kapitalens logikk.

Mye å bite i her, og mange ubesvarte spørsmål, i denne knapt 200 siders boka. Og i forordet skriver Lebowitz at han i neste bok skal gi ei analyse av de historiske røttene til sovjetstaten.

En diskusjon om sosialisme – historisk og som framtidsprosjekt – som unnlater å inkludere arbeidet til Lebowitz er ikke seriøst. Boka er gitt ut av Monthly Review Press, og koster 95 kr på nettet.

Jon Børge Hansen