Plukk

Av Redaksjonen

2015-03

Ukepenger

I et intervju i Klassekampen om forhandlingene mellom Eurogruppa og Hellas, sa han (JGS) om grekerne: «Først må de gjøre jobben, så får de ukepenger».

Som om ikke halve Hellas har levd på ukepenger og det som mindre er, alle de åra da gjennomsnittsfamilien har måttet tåle at fjerdeparten av inntekten er borte. I stedet ga Støre full støtte til Schaüble-forståelsen av forholdet til Hellas og til den kuttpolitikken som har vært pressa på grekerne.

Den greske fagbevegelsen har vært lamma i årevis fordi forhandlingsretten var noe av det første som forsvant. Det er et punkt der Syriza-regjeringen er grunnleggende uenig med krava fra Eurogruppas finansministre. På direkte spørsmål fra Klassekampen om også det er et krav han støtter, svarte Støre: «Jeg vet for lite om det greske arbeidsmarkedet til å si hvordan dette vil slå ut der.»

Var Jonas Bals på ferie den uka?

(Dag Seierstad i Klassekampen 18. juli)

Kurdernes kamp

Likevel har fredsprosessen mellom tyrkiske myndigheter og de kurdiske bevegelsene vært en kilde til håp, selv om prosessen har hatt svakheter og har gått sakte. Dette lyspunktet er nå i ferd med å slukne. Tyrkias nye offensiv er ikke bare et angrep på PKK, men på hele fredsprosessen. Under bombeangrepene har flere sivile blitt skadet og drept. De militære angrepene har ført til omfattende miljøskader i områdene og flere landsbyer er blitt evakuert. Dessuten har store områder med jordbruksjord samt husdyr blitt bombet. Folk som demonstrerer for fred har blitt beskutt med gummikuler og blitt arrestert.

Det er dobbeltmoralsk av Norge å akseptere at president Erdogan nå forkaster fredsprosessen med kurderne. Det er all grunn til å frykte mer ustabilitet, vold og utrygghet for sivile. Fredsprosessen må bevares og konflikten løses med dialog. I dette tilfellet er det én part, kurderne, som står klare ved forhandlingsbordet. I stedet for å tie, kan Norge bidra til å overtale Tyrkia til samtaler framfor krig.

(Mari Eifring i Radikal Portal 7. august)

Rødt utestengt

Nettavisen mener: Når Rødt samler inn penger for å profilere seg på sosiale medier, er det kreativt. Men i bunn og grunn er det udemokratisk å nekte Rødt å delta i parti-lederdebattene.

NRKs partilederdebatt og valgomat er viktige arenaer for de politiske partiene foran kommunevalget i høst. Derfor er det en stor skuffelse for Rødt at partiet blir utelukket fra NRKs riksdekning at lokalvalget.

– Det beste hadde vært om NRK snur og lar folk bli kjent med utfordrerpartiet som Rødt, i stedet for å la stortingspartiene trekke opp stigen etter seg, sier partileder Bjørnar Moxnes. (…)

NRK har bestemt at kun partier som er representert på Stortinget får delta i partilederdebatter på NRK1 og den nasjonale valgomaten. Dermed er Miljøpartiet De Grønne innenfor, selv om De Grønne kun fikk 0,9 prosent oppslutning ved forrige lokalvalg. (Nettavisen 27. juli)

Blokaden fortsetter

Opptrappingen av aksjonene i Sverige vil føre til store forsinkelser for skipene på vei til eller fra Oslo.

– Ingen skip til eller fra containerterminalen i Oslo vil bli lastet eler losset før det har gått seks timer siden det la til kai ved svensk havn, sier leder i det svenkse havnearbeiderforbundet, Eskil Rönèr.

Fagforeningen varsler også igangsettelse av andre tiltak, som overtidsnekt, for å ramme trafikken til og fra terminalen i Oslo hardest mulig.

– I tillegg til forsinkelsen i lasting og lossing vil vi nå nekte å gjennomføre noen form for overtidsarbeid i forbindelse med anløp av skip som har tilknytning til containerterminalen i Oslo.

Den utvidede blokaden vil ifølge forbundet foregå på ubestemt tid.

(Christian Boger i Radikal Portal 16. juli)

Opprop for Russland?

LO-lederne i Oslo, Stavanger og Trondheim mener Norge demoniserer Russland. Filmskaper Erling Borgen er også med.

En rekke ledere fra norsk fagbevegelse og kulturliv har startet en aksjon til støtte for Russland.

Aksjonen heter «krigsfareopprop», og anklager norske politikere for å bidra til en ny kald krig.

Roy Pedersen står i spissen for LO i Oslo, og er en av initiativtagerne.

– Jeg deltar i oppropet som leder av LO i Oslo, forteller han.

– Demonisering

I oppropet står det at «norske regjeringsmedlemmer er med på å demonisere Russland».

Pedersen trekker frem forsvarsminister Ine Marie Eriksen. Etter Russlands annektering av Krim, uttalte hun at Norges forhold til Russland var endret for alltid.

– Dette var meget uklokt og feil, sier Pedersen.

– Det vil advarer mot, er en haukete politisk tenkning og et nytt rustningskappløp i Europa, forteller han.

(Bergens Tidende 16. juli)