Slaget til våren (leder)

Av

2008-01

Konsekvensene av Det store ranet, omleggingen av pensjonssystemet som stortingsflertallet vedtok i 2005, blir tydeligere for stadig flere: Forverring for folk flest, i særdeleshet for kvinner. Det bekreftes nå også av Statistisk sentralbyrå. Kvinner kommer dårligere ut enn menn. Tallene forteller at forskjellen vil øke enda mer.

Underdirektøren hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kaller den nye ordningen for en likestillingskatastrofe. Siri Jensen, fra Rødt og Kvinner på tvers, sier den er et brudd på likestillingsloven.

Fra kvinnepolitisk og faglig hold reises kampen for en ny besteårsregel. Idag teller de 20 beste årene av yrkeslivet. Den nye ordningen legger en alleårsregel til grunn. Samtlige yrkesaktive år skal telle.

Vårens tariffoppgjør er siste skanse i kampen for å bevare AFP-ordningen slik den er i dag. Forsvaret for AFP-ordningen kan også sees i et større perspektiv, som noe mer enn en siste skanse, som en kamp for å reversere pensjonsreformens som en arbeider- og kvinnefiendtlig reform.