Historical Materialism (omtale)

Av Jokke Fjeldstad

Nr 1 2008

http://www.historicalmaterialism.net/

Historical Materialism er et lite kjent tidskrift i Norge. Tidsskriftet har kanskje den mest imponerende oversikten med over 170 redaksjonsmedlemmer og rådgivere fra hele verden. Historical Materialism er et tidskrift preget av akademisk engelsk og kan virke tungt. Men når man kommer seg gjennom tekstene, sitter man ofte igjen med større kunnskap.

På forsiden av Historical Materialism 15:3 er det et pent satellittbilde av en amerikansk militærbase omgitt av blått hav. Bildet reflekterer hovedinnholdet i dette nummeret, som er et symposium over Ellen Meikins Woods bok Empire of Capital. Symposium er egentlig et drikkegilde i antikke Hellas der det ble diskutert filosofi, retorikk og poesi. I Historical Materialism betyr det at de ber flere intellektuelle om å lese et verk og skrive hver sin kritikk av det. Dette symposiet er en oppfølger på et tidligere symposium av David Harveys bok Den nye imperialismen, som forlaget Oktober har gitt ut på norsk.

Ellen Meikins Wood har skrevet flere bøker om kapitalismens historie, globalisering og nasjonalstaten. Hun var i mange år professor ved York University i Canada og har vært medredaktør i Monthly Review. På norsk finnes det fire artikler i Røde Fane, og i Agora nr 4, 2004 finner man en artikkel fra debatten rundt Hardt og Negris bok Empire. Empire of capital er hennes siste bok på forlaget Verso.

I dette symposiet bidrar David Harvey, William I Robinson (professor ved University of California), Prasenjit Bose fra Communist Party of India (Marxist) og Francois Chesnais (fransk professor og medredaktør i Carré Rouge). Paul Blackledge har skrevet introduksjonen til Symposiet. Her får man en rask oversikt over Ellen Meikins Wood teorier, begreper og boka Empire of Capital. Til slutt svarer Ellen Meikins Wood på kritikken.

Debatten i dette symposiet berører ikke bare den samtidige imperialismen og globalisering. Den tar for seg hele den kapitalistiske epoke, fra debatten om kapitalismen og imperialismens opprinnelse til hva som skiller dagens form for imperialisme fra Lenin og Luxemburgs teorier. Alle debattantene har litt forskjellige perspektiver på den samtidige imperialismen.

Sam Moyo og Paris Yeros har skrevet artikkelen "The Zimbabwe Question and the Two Lefts". Moyo og Yeros beskriver en delt venstreside i forhold til Zimbabwe-spørsmålet. På den ene siden har man det Moyo og Yeros kaller "internasjonalistene", som de mener er dominerende innen WSF o.l., og den andre "nasjonalistene", som de sjøl hevder å høre til. Delinga har i følge artikkelforfatterne blitt tydelig rundt land-spørsmålet i Zimbabwe. Selv om ikke skillelinjene i dette spørsmålet har stor betydning for norsk venstreside, er dette enda et bidrag i debatten om hvor går skillelinjene på den internasjonale venstresida i dag. Man kan godt lese den i sammenheng med Michael Lebowitz sin artikkel "Det gode og det fæle venstre", som var trykt i Rødt! nr 3, 2007.

Til slutt er det en virkelig godbit for de miljø- og politisk økonomi interesserte. John Bellamy Foster, redaktør i Monthly Review og forfatter av bøker som Marx's Ecology og Ecology against Capitalism, skriver i dette nummeret "The Historical-Critical Dictionary of Marxismen" om ordet jord. Han starter her med synet til Adam Smith, David Ricardo og John Stuart Mill, før han har en gjennomgang på Karl Marx og Friedrich Engels sitt syn.

Jokke Fjeldstad