Innhold nr 1 1998

Av Red.

Nr 1 1998

 1. Taran Sæther: Hædersmanden og snikmorderen
 2. Torill Nustad: Manifestet – uaktuelt og kjønnsløst?
 3. Johanne Bergkvist: Pornoindustriens offensiv
 4. Jorun Gulbrandsen: Kontantstøtta – et komplott
 5. Agnete Strøm: Kvinneforskning og kvinneaktivister
 6. Johanne Bergkvist og Guro Bakke Håndlykken: Skjønnhetstyranniet og radikale jenter
 7. Kirsten Holstad og Randi Solberg: Har Norge råd til kvinner?
 8. Agnete Strøm: Hvordan møte forsøkene på å få anerkjent prostitusjon som arbeid?
 9. Frode Bygdnes: Bosetting, flytting og tilhørighet
 10. Terje Valen: Manifestet og partiteori
 11. Paul M. Sweezy: Mer (eller mindre) om globalisering
 12. Tron Øgrim: KVIKKSØLV – Kvinnenes plass

I anledning at det i februar i år er 150 år siden Det kommunistiske manifestet første gang ble publisert, har Morten Falck oversatt det på nytt og abonnentene til Røde Fane får det som bilag til dette nummeret.