Innhold 3 2019

Av Redaksjonen

2019-03 Innholdsliste

Leder …4

Plukk …6

Gnist-samtalen med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson: Feministisk praksis …10

Tomine Sandal: Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig …18

Bodil Christine Erichsen: Kvinnefrigjøring, likestilling og klassekamp …28

Tina Andersen: Hvorfor kom aldri #MeToo til Afrika? …34

Henrik Madsen: Det norske spørsmål – radikale syn på den svensk- norske unionsoppløsningen i 1905 …40

Sjur Aaserud: Bedre død enn rød? …48

Ola Bog: Dikt: Arendalsvisa …58

Frode Bygdnes: Ny stortingsmelding om fiskeripolitikk …60

Anne Minken: Fra tillitsrefom til sparereform …74

Tollef Hovig: Er menneskenes overvinnelse av knapphet en forutsetning for sosialisme? …80

Debatt

Tale Hammerø Ellingvåg intervjuer Harald Minken og Marthe Bastøe: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning? …90

Leiv Olsen: Spar oss for dogmatisk tompreik …96

Harald Minken: Svar til Sandemose …102

Bokomtaler

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, og Nancy Fraser: Feminism for the 99% …108

Amalie Kasin Lerstang (red.): En eller to eller hundrevis av søstre …112

Suzanne Kaluza (red.): Abortkamp – Maktkamp …114

Jaime Woodcock: Marx at the arcade …116

Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn: Privatskoleparadokset …118

Leigh Phillips and Michal Rozworski: The People’s republic of Walmart …120

Richard J. Evans: A life in history …122