Innhold 1994 nr 4

Av Redaksjonen

1994-03

 1. Erik Ness: Fri flyt (leder)
 2. Tor Bach: Skal vi banke nazisvina?
 3. Arne Byrkjeflot: EU, marxisme og det nasjonale spørsmål
 4. Jan Hårstad: Storebror Tyskland
 5. Birger Thurn-Paulsen: Revolusjonære internasjonalister mot EU
 6. Magnhild Folkvord: 15.000 ekspertar på kvinneliv
 7. Kjersti Ericsson: Sameflagget var ikke verdig
 8. Jan Fjeldstad: Mot vedtatte sannheter
 9. Samir Amin: Framtidas verdensorden
 10. Pål Steigan: Sosialisme i ett land?
 11. Birger Thurn-Paulsen: Ut av varmestua?
 12. Johan Petter Andresen: Jøtul og verdensøkonomien
 13. Viktor Brevik: Teorier om imperialisme (bokomtale)