Innhold 1975 nr 1

Av Redaksjonen

1995-01

 1. Siri Jensen: Kvinneopprøret i AKP
 2. Gunhild Aakervik: Global kvinnefrigjøring
 3. Johan Petter Andresen: Klassekamp i Europa
 4. Stein Aamdal: Deling av arbeid
 5. Johan Petter Andresen: Hva er produktivt arbeid?
 6. Pål Steigan: Sørøst-Asias fattige kjempe
 7. Arne Byrkjeflot: Revolusjonære lærdommer
 8. Terje Valen: Schmidt, Marx og økologi
 9. Debatt: Siri Solbakken: Jeg vil ikke ha framtida til T.Ø
 10. Anker Holm: Randen og bedehuset
 11. Paul Brosché: Marx, kriser og reformismen
 12. Paul M. Sweezy: Stagnasjon og finansielle krakk uunngåelig
 13. Harald Minken: Svar til Sweezy
 14. Bokmelding: Johan Petter Andresen: Verden i følge Samir Amin
 15. A F Moss (Asbjørn Elden): Om å slutte for tidlig (dikt)

Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness (redaktør), Tor Otto Tollefsen, Eva-Lill Bekkevad, Magnus Bernhardsen, Kjersti Røhme, Taran Sæther, Birger Thurn-Paulsen, Johan Petter Andresen, Ola-Jacob Sønsthagen og Eli Skorpen.

Forsidebilde: Merete Lien – «Kvinner som tør, kvinner som stormer, kvinner som bryter de gråeste normer»