Innhold

Av

2012-02A

Jan Erik Vold: Enkel språklære side 3

Torgeir Skorgen: Menneskegrupper og raser side 4
Seher Aydar: Rasisme i Norge – idag? side 12
Den vedvarende kampen mot statlig rasisme side 18
Shoaib Sultan: Organisert islamhat idag side 22
Jokke Fjeldstad: Nynazistene i Hellas inn i parlamentet side 28
Brita Bastogi: Israel – en apartheidstat? side 32
Sven Lindqvist: Svik ikkje dei uvelkomne! side 38

Novelle:
Øyvind Bremer Karlsen: –Walk don run! side 42

FNs menneskerettserklæring side 46

Jon Børge Hansen: Boktips side 50

Jan Erik Vold: Enkel rettslære side 52